Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

niedziela, 16 maja 2010

PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO – CZ.1

1. W jakich okolicznościach podczas internowania w roku 1982 poznał późniejszego współpracownika WSI o pseudonimie „Tomaszewski”(stomatolog leczący internowanych) i jak długo trwała ta znajomość?

2. Czy prawdą jest, że w latach 1991-92, gdy był wiceministrem ON powierzył WS „Tomaszewski” dużą kwotę pieniędzy (260 tys.DM), aby ten wpłacił je do tzw. „Banku Palucha” za pośrednictwem płk. Janusza Rudzińskiego i skąd pochodziły środki przeznaczone na tę lokatę?

3. Czy odzyskaniem tych pieniędzy, za pośrednictwem WS „Tomaszewski” zajmował się Kontrwywiad WSI?
 (Raport w Weryfikacji WSI str.77 i nast.)

4. Czy prawdą jest, że będąc wiceministrem ON, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 1990 informował Krzysztofa Wyszkowskiego, że otrzymał od WSW szczegółowe informacje w sprawie zawartości tzw. „czarnej teczki” Stana Tymińskiego - czyli dokumentów potwierdzających współpracę Lecha Wałęsy z SB? 
Jakiego rodzaju informacje otrzymał wówczas od służb wojskowych?

5. Na czyją prośbę lub polecenie działał w roku 1992, gdy zwrócił się do dr. Andrzeja Grajewskiego (późniejszego szefa Kolegium IPN) z propozycją, by ten podjął się opracowywania na rzecz WSI analiz na temat zewnętrznych zagrożeń państwa?
Jak wynika z Raportu z Weryfikacji WSI, oficerowie tej służby zamierzali wykorzystać Grajewskiego także do typowania i werbunku dziennikarzy.


6. Z jakich powodów na początku lat 90 zdecydowano o wynajęciu przez Departament Wychowania MON (podległy wiceministrowi Komorowskiemu) budynku przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie na salon sprzedaży mercedesów firmy Sobiesława Zasady oraz o zakupie samochodów tej marki na potrzeby armii?
Transakcję nadzorował gen. Adam Tylus, który po otrzymaniu szlifów generalskich odszedł z wojska i został dyrektorem biura obsługi zamówień publicznych i specjalnych w firmie Sobiesław Zasada Centrum S.A.. Firma ta współpracowała z Fundacją Pro Civili. W dokumentach informacyjnych Fundacji „Pro Civili” z 1998 roku, podpisanych przez Krzysztofa Werelicha wymienia się wśród dostawców różnych towarów firmy Sobiesław Zasada Centrum SA., Volvo Poland i Pati Soft sp. z o.o., a wśród „odbiorców strategicznych” Ministerstwo Obrony Narodowej.  Następnie Tylus został zastępcą prezesa firmy Ster-Projekt i Ster-Projekt Technologie C4I, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem systemów dowodzenia i kierowania, przeznaczonych dla wojska. Jednocześnie był stałym doradcą sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której przewodniczył Bronisław Komorowski. Jak informowała prasa „zdaniem Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego komisji, regulamin Sejmu nie zabrania być doradcą osobie, która zasiada w zarządzie firmy, oferującej wojsku sprzęt i usługi.”

7. Co zdecydowało o zatrudnieniu gen. Adama Tylusa jako doradcy w gabinecie politycznym ministra MON Komorowskiego oraz powierzeniu mu roli stałego doradcy sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której przewodniczył Bronisław Komorowski?

8. Co zdecydowało, że w roku 1991 awansował byłego szefa Zarządu WSW WOPK płk. Lucjana Jaworskiego na stanowisko szefa Kontrwywiadu Wojskowego?
W latach 80. płk. Jaworski, odznaczał się szczególną gorliwością w zwalczaniu opozycji, niszczył prasę podziemną, ścigał współpracujących z opozycją filmowców, tropił „obce pochodzenie” członków opozycji, zakładał podsłuchy, werbował agenturę. To na skutek jego działań w więzieniu znalazła się min. Hanna Rozwadowska, kierująca logistyką „Wiadomości”. Po nominacji na szefa KW, płk. Jaworski w latach 1991-93 prowadził działania operacyjne, skierowane przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej oraz przeciwko rządowi Jana Olszewskiego. Nadzorował również SOR „Szpak” – dotyczącą rozpracowania Radosława Sikorskiego.

9. Czy w latach 1990 – 93, jako wiceminister ON odpowiedzialny za nadzór nad kontrwywiadem wojskowym wiedział o działaniach płk. Jaworskiego w ramach SOR „Szpak” dotyczącą Radosława Sikorskiego oraz o działaniach operacyjnych podejmowanych przez WSI  przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej?

10. Czy będąc ministrem ON w roku 2001 znał właściciela firmy Auto-Hit Krzysztofa Strykiera – dealera Fiata z Tychów, dzierżawcę wilii położonej w miejscowości Władysławów 24 km od Janowa Lubelskiego i czy przez wiele lat bywał na polowaniach w tej miejscowości wraz z rodziną i znajomymi?

11. Czy prawdą jest, że za czasu ministrowania Komorowskiego, MON zakupiło 48 samochodów Fiatów Seicento od firmy Fiat Auto Poland z przeznaczeniem dla Żandarmerii Wojskowej oraz 10 Fiatów bezpośrednio od firmy Auto-Hit ?

12. Jaka była przyczyna usunięcia ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka w roku 2001 i czy fakt ten ma związek z rozpoczęciem (w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej) działalności prywatnej Szkoły Wyższej Warszawskiej, założonej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Techniki, która okazała się biznesem kierowanym przez oficerów WSI.
(Raport z Weryfikacji WSI rozdział 10. „Działalność oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej”)

13. Czy prawdą jest, że w 2001 roku dyrektor Krzysztof Borowiak  zwracał uwagę ministrowi Komorowskiemu na kryminogenną prywatyzację WAT, dokonywaną rękoma członków władz tej uczelni, na co  Komorowski miał nie reagować?

14 .Jaki przebieg miała i czym się zakończyła reforma szkolnictwa wojskowego, dokonywana pod kierunkiem protegowanego ministra Komorowskiego, radcy w jego gabinecie  – gen. Bogusława Smólskiego?

15. Czy prawdą jest, że zlecił Wojskowym Służbom Informacyjnym prowadzenie działań operacyjnych wobec R.Szeremietiewa i Z. Farmusa?  (Życie Warszawy" -07.05.2004.-. – „Zleciłem WSI objęcie działaniami Zbigniewa F. (asystenta wiceministra) i Romualda Sz. - mówi były szef MON Komorowski.) i jakie były racjonalne powody podjęcia tej decyzji?

16. Z jakich przyczyn, w roku 2001 po zdymisjonowaniu Romualda Szeremietiewa posadę stracił płk Janusz Zwoliński dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON, któremu bezpośrednio podlegała kontrola nad przetargami, a na stanowisku tym zastąpił go oficer szkolony w Moskwie płk Paweł Nowak - protegowany Komorowskiego?

17. Co zdecydowało że, po nominacji płk. Nowaka podjęto natychmiast procedurę przetargową na zakup transportera kołowego (KTO) i rakiety przeciwpancernej, choć wcześniej minister Komorowski nie chciał wyrazić zgody na przetarg? 
W roku 2004 oskarżono Nowaka i jego podwładnych o spowodowanie niemal 10 mln zł szkody, w związku z tzw. „aferą bakszyszową”. Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich podsądnych, nie dopatrując się w ich działaniach przestępstwa. W roku 2007 Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający Nowaka z zarzutów w sprawie nieprawidłowości przy realizacji umowy na pociski przeciwpancerne dla polskiej armii. Gen. Nowak ma też zarzuty w śledztwie w sprawie nieprawidłowości przy zakupie kołowego transportera opancerzonego. Wojskowa prokuratura zarzucała mu niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień.


18. W jaki sposób, podpisując w 2001 roku umowę zakupu wojskowych samolotów transportowych CASA (za 211 mln. dolarów) od hiszpańskiego koncernu EADS zabezpieczył kwestię serwisowania tych maszyn w Polsce?
W zamian za zamówienie spółki EADS CASA i Avia System Group kupiły wówczas większościowy pakiet PZL Warszawa-Okęcie. Miało tam powstać centrum serwisowe dla samolotów. Centrum to nigdy nie powstało, a samoloty musiały wszystkie przeglądy i naprawy przechodzić w Hiszpanii, co zwiększało koszty eksploatacji i ryzyko użytkowania maszyn. 25.02.2008 r., po katastrofie CASY (w której zginęło 20 oficerów WP) Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo, w trakcie którego badano czy nie doszło do korupcji przy zakupie samolotów oraz kwestie związane z wyborem dostawcy, zawarciem umowy i jej aneksowaniem.
Jak zakończyło się śledztwo w tej sprawie?

19. Dlaczego zakupu samolotów CASA dokonano bez zastosowania procedury przetargowej ?

20. Czy prawdą jest, że w roku 2001, gdy był ministrem ON doszło do największej zapaści finansowej w wojsku polskim  po 1989 roku?

21. Czy prawdą jest, że to wówczas wydatki majątkowe wynosiły 9,5% budżetu MON, zabrakło pieniędzy na żołd dla żołnierzy, kolejka kadry oficerskiej czekającej na mieszkanie wzrosła do 17 tys. osób., a eksport uzbrojenia spadł do 20 mln dolarów rocznie?

22. Czy prawdą jest, że w roku 2001 kwota 89 mln złotych, przeznaczona na zakontraktowanie nowoczesnych systemów bezpiecznego lądowania, z powodu kłopotów z negocjowaniem offsetu została niewykorzystana i zwrócona do państwowej kasy, a tym samym nie zrealizowano umowy offsetowej i nie wykonano zobowiązań wobec NATO?

23. Czy we wrześniu 2001 roku podjął decyzję o przekazaniu kwoty 50 mln zł na rzecz jednej z nowo powstałych spółek, z przeznaczeniem  na zakup amfibii dla wojsk lądowych?
Jakiej spółce zostały przekazane te fundusze i czy zostały zwrócone wojsku?
Od kiedy spółka ta istniała na rynku i jakie miała doświadczenie na rynku związanym z zaopatrywaniem wojska w skomplikowany sprzęt, jakim jest amfibia? 
Jakie zabezpieczenia finansowe przedstawiała ta spółka?


24. Z jaki przyczyn, w ostatnich dniach urzędowania na stanowisku ministra ON  w październiku 2001 r. wydał rozporządzenie o drastycznym obniżeniu zarobków żołnierzy jednostki GROM (miesiąc po atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton) ?
Na skutej tej decyzji, w lutym 2003 r. odeszło z GROM 40 doskonale wyszkolonych żołnierzy (połowa składu jednostki). Koszt wyszkolenia jednego komandosa z tej jednostki to dwa miliony złotych. Osiągnięcie takiego poziomu wyszkolenia zajmuje 5 - 6 lat. Na emeryturę odeszli wówczas żołnierze w wieku 34 - 38 lat.

25. Jakie były koszty tej decyzji dla budżetu MON i czy miała ona związek z naciskami generałów ze Sztabu Generalnego WP?


26. Dlaczego w roku 2001 nie unieważnił decyzji poprzedniego ministra ON  o sprzedaży gruntów Wojskowego Instytutu Medycznego do firmy Euro-Medical Lilianny Wejchert (byłej żony współwłaściciela ITI) - choć wskazywano na szkodliwość tej decyzji?
W 2007 roku „Gazeta Polska” pisała: „w wyprowadzeniu gruntu do Euro-Medicalu brał udział jego[Komorowskiego] zaufany człowiek, wieloletni pracownik Agencji Mienia Wojskowego Krzysztof B. – szef kampanii Komorowskiego do parlamentu w 2001. Według dokumentów, do których dotarła „GP”, B. przejmował w imieniu AMW działkę przy ul. Szaserów w Warszawie od Stołecznego Zarządu Infrastruktury MON.”


27. Jakie związki łączyły Komorowskiego z Krzysztofem Bucholskim, radnym Platformy Obywatelskiej  w warszawskiej Białołęce, szefem kampanii parlamentarnej Komorowskiego w roku 2001, a następnie szefem warszawskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego, aresztowanym w lutym 2007 pod zarzutem korupcji?  
W sprawie zatrzymano 17 osób: urzędników AMW, w tym Bucholskiego, oraz przedsiębiorców. Wszyscy otrzymali zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Bucholski ponadto o jej kierowanie

28. Czy zna płk. Henryka D -  byłego logistyka w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej, oskarżonego w roku 2002 przez Prokuraturę Wojskową o korupcję, jaka miała miejsce w jednostce wojskowej na Bemowie i z tego powodu wydalonego z wojska ?

29. Czy to z poręczenia Komorowskiego Henryk D. – jeden z głównych podejrzanych  w aferze korupcyjnej w AMW w 2007 roku został dyrektorem terenowego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie?Pytania są zamieszczone zgodnie z porządkiem  chronologicznym.


CDN...
Bardzo proszę o  rozpowszechnianie treści powyższych pytań

15 komentarzy:

 1. Szanowny Panie Aleksandrze,
  Od wielu lat mieszkajac poza granicami Kraju skrupulatnie obserwuje Jego zycie i wydarzenia ktore sie w Nim dokonuja.Nie jestem specjalnie biegly w "oblatywaniu" po internecie, blogach, itd.,itp. Ostatnie wydarzenia sprowokowaly mnie, jak zapewne wielu innych, do bardziej aktywnego przylaczenia sie do ogolnej dyskusji. Przeczytalem wiec wiele wypowiedzi na roznych stronach i musze przyznac ze ogromne obawy jakie mnie przesladowaly przygasly w konfrontacji z wypowiedziami ktore swiadcza ze Narod nie dal sie uspic. Panski blog jest tego najlepszym dowodem i przykladem.Chce Panu pogratulowac. Niewiele jest tak znakomitych wypowiedzi i opracowan. Wpisalem sie jako "obserwator" i nadal bede sledzil Panskie teksty. Ktoregos dnia, byc moze, wypowiem sie jako faktyczny obserwator z pozycji jaka mi daje ta odleglosc od Ojczyzny i od dluzszego czasu analiza prasy i innych mediow polskich.
  Pozdrawiam serdecznie i zycze odwagi. Niech Pan sie nie zatrzymuje.
  LP

  OdpowiedzUsuń
 2. leszek.pawlowski

  Szanowny Panie Leszku,

  Uprzejmie Panu dziękuję za życzliwość i dobre słowa. Są dowodem, że warto pisać.
  Zachęcam do odwiedzin i podzielenia się swoimi uwagami.

  Pozdrawiam serdecznie

  Aleksander Ścios

  OdpowiedzUsuń
 3. Oczywiscie, ze zamiescilem na Wirtualnej Polonii:
  http://wirtualnapolonia.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7231&action=edit&message=1
  dodalem tez staly link do Panskiej Strony
  Pozdrawiam serdecznie, Wlodek Kulinski

  OdpowiedzUsuń
 4. Tu są namiary na jego biuro, wysyłajcie tam te pytania i niech odpowiada, jak nie odpowie to publikujcie że odmówił odpowiedzi:
  biuro@bronislawkomorowski.pl, ul. Wiejska 14 lok. 5, 00-490 Warszawa
  tel. 22 403 27 46, fax 22 412 64 10

  więcej informacji o Komorowskim jest tutaj: http://24l.eu/5x

  OdpowiedzUsuń
 5. Pozdrawiam panie Aleksandrze Śios ,dlaczego ja się nie mogę za logowac w gazecie niepoprawnipl.z Poważaniem Piotr k

  OdpowiedzUsuń
 6. Serdeczne dzięki,że mój mały komentarz sostał napisany zaras ,a teras chciałem ,sie przedstawić mam 80-lat i dużo przezyłem i chciałbymo tym napisać ale mam utrudnione logowanie ,i proszę o pomoc ,mój emal ,piotrk1930@gmail.com chasło szczygiel jak to zrobic jestem samotny wszyscy mi zmarli i nie mam człowieka co by mi pomogł , Z panem Bogiem Piotr czy mam wypełnic dół ?

  OdpowiedzUsuń
 7. na www.niepoprawni.pl przeczytałam,że BRONISŁAW KOMOROWSKI UZYWA NAZWISKA I HRABIOSTWA SKRADZIONEGO OD POLSKIEJ SZLACHTY Z KOWALISZEK NA LITWIE. DZIADEK BRONISŁAWA BYŁ POPEM I NAZYWAŁ SIE OSIPA SZCZYNUKOW. PO PRZYBYCIU WŁASNIE NA LITWE TRAFIŁ NA ZRUJNOWANY MAJĄTEK SZLACHTY KOMOROWSKICH I TAM OGŁOSIL SIE,ŻE NAZYWA SIE JANUSZ KOMOROWSKI.... A FILM O HRABIM KOMOROWSKIM MOZNA W BAJKI WŁOŻYC. PONIEWAŻ SŁUZBY ZNAJA JEGO RODZINY ZYCIORYS, BEDA NIM BARDZO ŁATWO KIEROWOWAC I TRZYMAC NA KRÓTKIEJ SMYCZY, CO JUŻ PO ICH DZIAŁANIACH BYŁO WIDAC,KOMU ON WIERNIE ZA MICHE SŁUZY I KIM SIE OTACZA. POLACY MYŚLCIE... BO PO bedzie za póżno.... CZY PAN, PANIE ALEKSANDRZE ZNA TO PRAWDE? POZDRAWIAM Z CAŁEGO SERCA. JESTEM CAŁY CZAS Z PANEM, UWIELBIAM PANA ZA SZCZEROŚĆ I PROSTOLINIJNOŚĆ. TROCHE OBAWIAM SIE W DZISIEJSZEJ POLSCE O TAKICH LUDZI JAK PAN, JA I SETKI INNYCH, KTORZY SA ODWAŻNI ABY PISAC PRAWDE.

  OdpowiedzUsuń
 8. Wy jestescie nie poprawni historycznie i patriotycznie,Kaczyski też ma korzenie ruskie i to bardzo mocne,zadajcie sobie pytanie co Rajmund robił za PRL-u?, dlaczego Kaczyńskim korona z głowy nie spadła ? pytań jest dużo odnośnie naszego kandydata z PiS - Poznając prawdę też zmienicie swoje zdanie odnośnie J.K. Nikt nie nadaje się na ten urząd- tak szczerze. PRECZ Z AGENTAMI RUSKIMI !!!

  OdpowiedzUsuń
 9. JEST JEDNA WIELKA, OGROMNA RÓŻNICA...KACZYŃSCY STOJA ZA POLSKA JAK NIKT INNY. LECH KACZYNSKI DLA RUSKIEGO KOMOROWSKIEGO TO PRZESZKODA BYŁA, A WIĘC JAKI ON RUSKI? POWIEDZIAŁ,ŻE SKRÓCI MU KADENCJE I SKRÓCIŁ A GODZINA ORĘDZIE 5.57 PRZED KATASSTROFA TYLKO TO POTWIERDZA. TO GOŚĆ WYBITNIE GŁUPI..."WIZYTOWAŁEM Z PRZYJEMNOŚCIA TERENY POWODZIOWE" CZY TO MÓWI KTOS KTO DBA O POLAKÓW. TEGO NIGDY BY NIE POQWIEDZIAŁ LECH KACZYŃSKI. KACZYSCY Z SIEBIE NIE ROBILI HRABIÓW JAK TEN SZCZYKUNOW. JAK NAPISAL POLAK Z USA,ŻE PRZYZNAWANIE SIE DO KOLIGACJI Z BÓR-KOMOROWSKIM JEST PODŁYM I WYRACHOWANYM DRĄŃSTWEM FAŁSZYWEGO I MALUCZKIEGO CZŁECZKA.... KIEDYŚ TUSK POWIEDZIAŁ NA II KONGRESIE KASZUBSKIM: ŻE CHCE ODŁĄCZYĆ KASZUBY I POMORZE OD POLSKI I TAK PEW IE SIE STANIE, JAK DLA GREKÓW JUŻ ZAPROPONOWALI,ŻE ODKUPIA AKROPOL ZA DŁUGI. U NAS TEZ JEST BIS GRECJA ALE NARAZIE ZCIEMNIANA...KIEDYS POLAK TO BYŁ CZŁOWIEKIEM INTELIGENTNYM, OSOBOWOŚCIA KTOREJ NIE MOZNA BYŁO WYKIWAĆ, A DZIS ODMÓZDŻENIE TAK WIELKIE PANUJE WŚROD MŁODYCH ŻE TO PRZERAŻA BO SAMI NA SIEBIE KRĘCA BAT, A POTEM BEDA MIESZKAĆ W PROTEKTORIACIE RUSKIM Z KOMOROWSKI VEL SZCZYNUKOW BEDZIE PREZYDENTEM POLSKI. ZGROZA JAK DURNOTA MOŻE ZAŁATWIC POLSKE.

  OdpowiedzUsuń
 10. A mi sie nie podoba, ze jest Pan jednostronny czyli brak obiektywizmu, bo widzi Pan tak juz jest, ze ejsli sie pisze tylko o jednym to widac doskonale, ze stoi sie z drugim i juz. Nie wiem czym rozni sie Pan od elektoratu PISu. Ja nie jestem ani za PISem ani za PO, byc moze dlatego moge patrzec trzezwym okiem na obu tych kandydatow. Uwazam jednak, ze takie jednostronne wypowiedzi sa bez sensu. A i jeszcze jedno. Kazdy z nas ma rodzicow, prawda? Czy mielismy wplyw na to kim oni byli? Czy jesli moim ojcem jest Albanczyk, to czy ja musze byc zla osoba? Nie!. TO ze ojciec czy dziadek jednego cyz drugiego kandydata byl z Rosji czy z Niemiec, to nie ich wina! Ludzie ulitujcie sie i puknijcie w czolo, jak mozna wypominac komus to kim byli jego dziadkowie? Przeciez ten ktos nie ma na to wplywu! Jedynie moze miec wplyw na siebie i swoje dzieci.

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam!
  I informuję, że w związku z planowaną na 2 czerwca br., wizytą B.Komorowskiego w Londynie zamieściłem treść pytań w witrynie Polskie Taunton.
  Pozdrawiam serdecznie...

  OdpowiedzUsuń
 12. Pozwolę sobie odpowiedzieć
  gościowi Lady Obrzydliwość
  kontrpytaniem:

  - "A dlaczegóż to Lady nie odnosi się do pytań kierowanych do kandydata na prezydenta Polski?"

  Odwracanie uwagi od tych pytań nieuprzejmą propozycją pukania w czoło nawet nie w temacie pytań
  marginalizuje Panią dostatecznie
  jako obywatelkę Polski. Proszę
  wybierać dwustronnych obrotowych kandydatów. najlepiej jakiegoś Niemco-Rosjanina. Nie bedzie miał OBRZYDLIWEJ wady jednostronnego.
  Tadeusz L.

  OdpowiedzUsuń
 13. Damian, ale o ile przeciwnicy PO ciagle wypominaja pochodzenie niemieckie Tuskowi, to zpaominają o pochodzeniu Kaczynskich. Najwyrazniej jak rzada Zydzi to jest dobrze, bo Polska to drugi Izrael. W koncu to Zydzi mawiali, ze Polacy beda im uslugiwac a Polki beda ich ku*****.

  OdpowiedzUsuń
 14. Odp. dla Damiana. Pisanie o żydowskich korzeniach Kaczyńskich, jest bezskuteczne. Kto da temu wiarę patrząc na Jarosława czy Św.P. Lecha. Toż to typowe polskie, no niech będzie gęby. Ja też mam taką.Najpierw podchwytywanie za niemiecką gadzinówką i przezywanie ich polskimi kartoflami, a naraz próba zrobienia ich Żydami.Nawet gdyby to było prawdą, nie dyskwalifikowałoby ich, bo bezsprzecznie są patriotami polskimi i nigdy przeciw Polsce żadnego działania nie podjęli. Wprost przeciwnie. Pochodzenie się nie liczy, pod warunkiem, że działanie publiczne jest zawsze w interesie Polski i jej obywateli.

  OdpowiedzUsuń
 15. Niech Komorowski napisze o swoich związkach z firmą Lumena S.A. Jak to się stało, że jako pierwsza i jedna z niewielu otrzymała certyfikat NATO. Jak to możliwe, że w ciągu roku średnio prosperująca firma podwaja przychody?! Wszystko to w czasach gdy Komoruski był szefem MON...

  OdpowiedzUsuń