Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

poniedziałek, 23 maja 2016

CYROGRAF

Aneks do Raportu z Weryfikacji WSI, sprawa zabójstwa księdza Jerzego, strategia bezpieczeństwa narodowego, sądowe zeznania świadka Winiarskiego, publicystyka Wojciecha Sumlińskiego.
Co łączy te różne tematy i sprawia, że można dopatrywać się w nich wspólnego mianownika? Znajduję jedną, podstawową cechę – wszystkie są związane z osobą Bronisława Komorowskiego i z środowiskiem, któremu patronował były lokator Belwederu. Wszystkie też należą do spraw skrupulatnie przemilczanych i ignorowanych przez Andrzeja Dudę i układ rządzący.
Prezydent mówił, że aneks jest dokumentem wymierzonym w niego. Przecież to jest 800 stron tekstu, tam są dokumenty, nazwiska, dane pokazujące przestępcze działania WSI. Jeśli cały ten dokument, w przekonaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, jest wymierzony przeciwko niemu, a jest tam mowa o setkach przestępstw, jest aktem oskarżenia przeciwko niemu, to rzeczywiście Prezydent Komorowski ma się czego obawiać. To pozwala lepiej zrozumieć jego ostatnie działania. Jego działania z ostatnich siedmiu lat, a głównie pięciu lat, są obecnie znacznie lepiej zrozumiałe.” – przypomniał Antoni Macierewicz, w grudniu 2014 roku, komentując sądowe zeznania Komorowskiego w sprawie afery marszałkowej.
W roku 2007 Komisja Weryfikacyjna WSI przekazała do Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty, z których wynikało, że w dniu uprowadzenia księdza Jerzego funkcjonariusze WSW monitorowali działanie grupy esbeckich porywaczy. Wojskowi byli w Górsku - miejscu uprowadzenia, jak również w kolejnych miejscach, do których przewożono księdza Jerzego. W jednym z dokumentów znajdował się zapis, iż wojskowi znaleźli się w tych miejscach w związku z prowadzoną przez nich sprawą „Popiel", a taki kryptonim nosiła akcja inwigilacji księdza przez SB. O związkach „wojskówki” z zabójstwem księdza Jerzego mówił także prokurator Andrzej Witkowski, który od wielu miesięcy oczekuje na przywrócenie do śledztwa w sprawie mordu założycielskiego III RP. Odkrycie tych związków i próba postawienia przed sądem Cz.Kiszczaka i ludzi służb wojskowych, były bezpośrednią przyczyną, dla której prokuratorowi dwukrotnie odbierano śledztwo.
Obowiązująca obecnie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP została sporządzona w roku 2014 i jest wynikiem tzw. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), zarządzonego w roku 2010 przez byłego lokatora Belwederu. Koncepcje powstałe w ramach SPBN (nad którym m.in. pracowali tacy „eksperci” jak Andrzej Karkoszka, Krzysztof Janik, Adam Rotfeld, Dariusz Rosati, Marek Siwiec czy Zdzisław Lachowski) mimo rażącej ogólnikowości i pseudonaukowego żargonu, zawierały czytelną myśl- współpraca z państwem Putina ma być gwarantem naszego bezpieczeństwa i stabilności. Była to teza kompromitująca - nie tylko w wymiarze politycznym i militarnym, ale naukowym i kompetencyjnym.
Do szczególnie niebezpiecznych trzeba zaliczyć te pomysły SPBN, w których zawarto zapisy niedorzeczne i nieadekwatne do zagrożeń związanych z ofensywą rosyjską. Zmodyfikowane w tzw. doktrynę Komorowskiego miały kształtować długookresową strategię państwa, decydować o uzbrojeniu Sił Zbrojnych, rozstrzygać o sojuszach oraz kierunkach rozwoju armii i służb specjalnych. Warto pamiętać, że w obszarze bezpieczeństwa narodowego III RP nadal kieruje się „doktryną Komorowskiego”.
Podczas zeznań sądowych Krzysztofa Winiarskiego, złożonych 30 października 2015 roku w sprawie afery marszałkowej, usłyszeliśmy o wielorakich kontaktach B. Komorowskiego ze służbami rosyjskimi i wschodnioniemieckimi, o poszukiwaniu „haków” na polityków PiS, o „ochronie” byłego prezydenta, mającej ścisłe powiązania z gangsterami, o przestępczych próbach zastraszania i zdobycia tajnego aneksu do Raportu z Weryfikacji WSI, o związkach Komorowskiego z Fundacją ProCivili, zarządzaną przez WSI. Świadek sugerował również kontakty byłego lokatora Belwederu z przemytnikami broni oraz z ludźmi związanymi ze Stasi i z rosyjskim generałem Igorem Kopylowem.
"Albo Winiarski jest kłamcą i powinien odpowiedzieć, albo mówi prawdę i cała masa ludzi z Bronisławem Komorowskim na czele powinna mieć potężne kłopoty" – uznał Wojciech Sumliński, po wysłuchaniu zeznań Winiarskiego.
Od wielu lat dziennikarz opisuje postać byłego lokatora Belwederu i otwarcie świadczy o powiazaniach polityka PO. „Bronisław Komorowski był reprezentantem rosyjskich interesów w Polsce. To mocne oskarżenie, ale mam na to wszystko dowody” – stwierdził niedawno Sumliński podczas programu Studio Polska na antenie TVP Info.
           
Mogłoby się wydawać, że przedstawione tu tematy znajdą się w centrum uwagi układu rządzącego PiS i na wiele miesięcy wytyczą obszar zainteresowań polityków, prokuratorów i publicystów. Takie przeświadczenie powinien mieć każdy, kto uwierzył w intencje Prawa i Sprawiedliwości lub pokładał nadzieję w prezydenturze Andrzeja Dudy.
Publikacja Aneksu nie jest nam potrzebna dla rozbudzenia emocji lub zaspokojenia ciekawości pospólstwa, ale po to, by obnażyć i przeciąć patologiczne więzi łączące polityków, biznesmenów i ludzi megasłużb sowieckich. Ten przestępczy triumwirat jest fundamentem tzw. układu III RP. Ujawnienie tych relacji to najżywotniejsza kwestia bezpieczeństwa, która winna być priorytetem władzy deklarującej troskę o sprawy obywateli. Każdy dzień zwłoki oznacza kontynuację mafijnych związków i pozbawia Polaków prawa do wiedzy kształtującej wybory polityczne i świadomość społeczną. Dlatego ten, kto nadal ukrywa Aneks wyrządza Polakom ogromną krzywdę i podtrzymuje patologiczne układy. Przypomnę, że decyzja Andrzeja Dudy o odmowie udostępnienia kopii Aneksu na potrzeby prokuratury, spowodowała już umorzenie śledztwa w sprawie wycieku tajnych dokumentów. Oznacza to, że nie poznamy inspiratorów publikacji tygodnika „Wprost” i nie dowiemy się, kto „grał aneksem” przeciwko politykom ówczesnej opozycji.  
Prawda o męczeństwie świętego Jerzego nie jest nam potrzebna, by szukać sensacji. Nawet nie po to, by stawiać sprawców przed sądem, wznawiać procesy, oskarżać i ferować wyroki. Potrzebujemy jej dlatego, by z tej śmierci wyrosło dobro - takie, jakiego ksiądz Jerzy chciał dla Polski i Polaków.
Tym dobrem nie jest III RP – twór komunistycznej sukcesji, powstały na zaprzaństwie i depozycie zbrodniczej wiedzy. Wagę ujawnienia rzeczywistych okoliczności śmierci księdza Jerzego, można zrozumieć wyłącznie w perspektywie tzw. transformacji ustrojowej, u której źródeł leży mord założycielski. Logika tego procesu zakładała bowiem, że zabójstwo księdza, a następnie włączenie wyselekcjonowanej opozycji w proces fałszowania zdarzeń, otworzy drogę do układu „okrągłego stołu” i zbuduje fundament „nowego porządku”. Udział w tym zabójstwie ludzi służb wojskowych PRL oraz włączenie agentury w proces fałszowania prawdy,  do dziś stanowią najmocniejszą gwarancję obcych wpływów i wytyczają relacje życia publicznego i politycznego.
Moi rodacy nadal nie rozumieją, że tylko wydarzenia na Majdanie i odwaga Ukraińców uratowały nas od wprowadzenia w życie belwederskich koncepcji bezpieczeństwa, których celem była „redefinicja dotychczasowych tez polityki polskiej”, oparcie jej na gwarancjach udzielanych przez Moskwę i uczynienie z III RP państwa bezbronnego wobec współczesnych wyzwań. Prawna i polityczna ocena tych pomysłów oraz praca nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, jest obowiązkiem służb państwowych i powinnością polityków obecnego układu. Dopóki obowiązuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z roku 2014, nie może być mowy o bezpiecznej Polsce.
Tymczasem zmiana na stanowisku głowy państwa, nie przyniosła żadnej odpowiedzi na te zagrożenia i nie skutkowała odrzuceniem błędnych decyzji i projektów. Przeciwnie – wszystko, co robi i mówi prezydent Andrzej Duda zdaje się potwierdzać zamiar kontynuacji „idei” SPBN oraz świadczyć o braku rozeznania zagrożeń.
Kwestia oceny środowiska belwederskiego ma jeszcze jeden wymiar. Przypomniał o nim Sławomir Cenckiewicz w czerwcu 2015 roku – „Obóz polityczny, który odchodzi z Kancelarii Prezydenta to obóz, który zdefiniował przeciwników politycznych jako wrogów. Analiza całego tego materiału o charakterze bardzo często operacyjnym, ten cały olbrzymi potencjał wiedzy musi zostać udźwignięty przez analityków nowego prezydenta”.
Środowisko Andrzeja Dudy nie tylko nie podjęło tego wyzwania, ale dokonało widowiskowego szalbierstwa, epatując wyborców tzw. raportem otwarcia Kancelarii Prezydenta RP, który w miejsce rzetelnej analizy przynosi zbiór drugorzędnych banałów i miałkich tematów zastępczych.
Zeznania sądowe Krzysztofa Winiarskiego wywołały jednodniową sensację, po której zapadła głucha cisza. Powinny zaś wywołać przerażenie i solidną reakcję instytucji państwowych. Gdyby III RP choć w części była państwem prawa i demokracji, a ludzie deklarujący troskę o te wartości nie byli łgarzami, te zeznania winny spowodować polityczne „trzęsienie ziemi”, zmobilizować służby specjalne i prokuraturę, uruchomić czynności sprawdzające i śledcze. Podobnej reakcji należało oczekiwać w związku z oświadczeniami Wojciecha Sumlińskiego i wiedzą, jaką publicznie ujawnia ten dziennikarz.
Bronisław Komorowski jest bowiem najciemniejszą postacią świata polityki III RP. Jest osobą, za którą rozpościera się cień wielu ponurych tajemnic i niewyjaśnionych spraw. Prezydentura tego człowieka była czasem hańby, destrukcji i nienawiści. To okres, w którym utraciliśmy elementarne poczucie bezpieczeństwa i zdolność do suwerennych działań, w którym znacząco osłabiono potencjał obronny państwa i skierowano polityczne priorytety na „pojednanie” z wrogami Polski. Wyjaśnienie roli Komorowskiego, odkrycie jego związków i afiliacji, powinno być obowiązkiem nowego prezydenta i rządu, który mieni się obrońcą polskich wartości.

Jak zatem wytłumaczyć, że właśnie w tych sprawach i właśnie tam, gdzie pojawia się kwestia odpowiedzialności politycznej lub karnej B. Komorowskiego, gdzie można dostrzec cień „długiego ramienia Moskwy” i ludzi byłych WSW/WSI, nadal panuje złowroga cisza i ujawnia się niechęć do podjęcia trudnych tematów?
Jak wytłumaczyć niepokojącą  praktykę „omijania” osoby Komorowskiego szerokim łukiem milczenia, a nawet zatajenia informacji mogących naruszyć obecne status quo polityka Platformy?
Do spraw już wymienionych, dodałbym jeszcze te, w których można dostrzec kontynuację polityki personalnej oraz ucieczkę przed decyzjami ściśle związanymi z oceną komunizmu. Do pierwszych zaliczam pozostawienie ludzi Komorowskiego w kancelarii Prezydenta i w BBN, przedłużenie kadencji M.Gocuła na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP oraz obecność Lecha Czapli, jako szefa Kancelarii Sejmu.
Czapla to nie tylko były ZOMO-wiec (pisałem o nim obszernie w tekście „Z ZOMO DO SEJMU” z 10 listopada 2010) ale postać szczególnie zasłużona w przejęciu przez Komorowskiego obowiązków prezydenta RP. To właśnie Lech Czapla, 10 kwietnia 2010 zwrócił się do Andrzeja Dudy (ówczesnego ministra w Kancelarii Prezydenta) z wiadomością, że w związku ze śmiercią prezydenta Kaczyńskiego obowiązki prezydenta przejmuje Bronisław Komorowski. Podczas kolejnej rozmowy, Czapla informował, iż przejęcie obowiązków zostanie podane do wiadomości publicznej w specjalnym oświadczeniu Komorowskiego. Jako podstawę decyzji wskazał rozmowę marszałka Sejmu z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem oraz rosyjski telegram, w którym stwierdzono, iż Lech Kaczyński nie żyje. Minister Andrzej Duda – bez sprawdzenia wiarygodności tych informacji i bez dostępu do rosyjskich dokumentów, przystał na warunki Komorowskiego.
 Pozostawienie Czapli i Gocuła na tak ważnych stanowiskach świadczy o mocnych wpływach byłego lokatora Belwederu i jest widocznym znakiem kontynuacji wyborów personalnych dokonanych przez Komorowskiego.
Z kolei - odmowa uhonorowania pułkownika Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego, odmowa awansu generalskiego dla polskiego bohatera  oraz odebrania szlifów generalskich Jaruzelskiemu  i Kiszczakowi (o co występowały środowiska kombatanckie i minister Antonii Macierewicz) – wydają się nie tylko przejawem prawdziwych intencji prezydenta Dudy, ale wpisują w kontynuację polityki fałszowania polskiej historii. Tu również łatwo dostrzec cień Komorowskiego, bo należał on do gorliwych obrońców TW Wolskiego, a jako prezydent odmówił przyznania Kuklińskiemu OOB. Przypomnę też, że podczas wizyty w Polsce w roku 1998, Ryszard Kukliński domagał się odtajnienia dokumentów z lat 60-tych i 70-tych, które jego zdaniem potwierdzały całkowite uzależnienie LWP od ZSRR oraz służalczość niektórych generałów wobec Sowietów. „Nie chcę niczego podpowiadać – mówił wówczas Kukliński -  ale to właśnie Sejmowa Komisja Obrony, na czele, której stoi poseł AWS Bronisław Komorowski, może wystąpić do Ministerstwa Obrony Narodowej z wnioskiem o otwarcie archiwów sztabu generalnego.”
Komisja mogła, jednak jej przewodniczący nie był zainteresowany apelem Kuklińskiego. Gdy w 1998 roku Prokuratura Wojskowa wydała  postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie pułkownika, ówczesny szef sejmowej Komisji ON - Komorowski, na wniosek grupy posłów SLD wnioskował do ministra sprawiedliwości o udostępnienie utajnionego uzasadnienia W. Jaruzelskiemu i grupie generałów LWP. Dla społeczeństwa dokument pozostał do dziś tajny, ponieważ prokuratura tłumaczyła, iż zawiera on "informacje stanowiące nadal tajemnicę państwową".
Zdecydowanie odrzucam wyjaśnienia, w których zakres obecnych zaniechań w sprawach związanych z Komorowskim tłumaczy się „przypadkowością” lub kładzie na karb „rozważnej taktyki PiS”. W realiach III RP nie pomija się takich rzeczy przez nieuwagę, zaś osoba byłego lokatora Belwederu jest zbyt ważna w jawnych i zakulisowych rozgrywkach. Już w kwietniu 2010 roku pisałem, że wydarzenia  z udziałem tego polityka – począwszy od afery marszałkowej, poprzez „prawybory” w PO, aż po skutki zamachu z 10 kwietnia – spinają  ten okres niczym logiczna klamra i wyznaczają kierunek, w jakim zmierza III RP.  Parasol ochronny nad Komorowskim istniał co najmniej od 2007 roku, przetrwał wszystkie wybory i zawirowania polityczne i doskonale funkcjonuje do dziś.
Jeśli rządząca partia nie wykazuje woli ujawnienia działań byłych WSW/WSI, ucieka od oceny Komorowskiego i nie zamierza podjąć audytu tej prezydentury, można to wytłumaczyć tylko jedną okolicznością – istnienia układu gwarantującego bezkarność byłego lokatora Belwederu i utrzymanie wpływów ludzi z jego środowiska.
Skoro publikację Aneksu do Raportu z Weryfikacji WSI zastępują uniki i mętne dywagacje prezydenckich urzędników, zaś wyjaśnienie zbrodni założycielskiej III RP jest zbywane praktyką prymitywnych wykrętów i przerzucania odpowiedzialności – nie ma mowy o przypadku.
Skoro w miejsce oceny prezydentury Komorowskiego i rzetelnej weryfikacji zeznań świadka Winiarskiego, funduje się nam żałosny „raport otwarcia” i epatuje wyborców kradzieżą sokowirówki – można mówić o świadomych działaniach dezinformacyjnych.
Jeśli w strukturach prezydenckich nadal widzimy ludzi Komorowskiego i doświadczamy kontynuacji jego polityki, zaś obecny prezydent ani myśli o uczczeniu polskiego bohatera i napiętnowaniu sowieckich zdrajców – nie wolno udawać, że jest to sytuacja pozbawiona groźnego kontekstu.
Dostrzegam tylko jedno racjonalne wyjaśnienie – „nowe rozdanie” z udziałem tzw. dobrej zmiany musiało powstać w wyniku zakulisowych ustaleń i politycznych transakcji, wśród których znalazł się warunek zapewnienia ochrony środowiska byłego lokatora Belwederu oraz zachowania wpływów triumwiratu III RP.
Ten tekst jest pierwszym, w którym otwarcie stawiam taką hipotezę. Jestem przekonany, że kolejne miesiące pozwolą  zweryfikować i ocenić jej prawdziwość.Niektóre teksty związane z tematem:

89 komentarzy:

 1. No dobrze, to co robić? Fakt istnienia takich patologii oraz szczucie przeciwko Polsce jakie odbywa się ze strony Niemiec oraz niektórych amerykańskich polityków oznacza, że stan taki jest przez USA przynajmniej akceptowany, co oznacza że nie dość, że nie ma ośrodka politycznego dążącego do oczyszczenia polskiego państwa z rosyjskich nowotworów, to nawet jeśli taki się znajdzie, zderzy się z izolacją na arenie międzynarodowej, co przy stopniu agenturalnej penetracji bananowej republiki okrągłego stołu praktycznie uniemożliwia sanację państwa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tj
   Z drugiej strony politycy PiS dotknięci są kompleksem, o którym pisałeś niedawno u mnie na blogu: marazm, ukąszenie demoliberalne (wiara w mechanizmy "państwa prawa", "demokratycznych" i urzędowych procedur itp.) czy brak koordynacji inicjatyw odgórnych, które skądinąd są bardzo dobre (mówiliśmy o przykładzie Obrony Terytorialnej i edukacji proobronnej społeczeństwa).

   Tak czy siak, nie da się przeprowadzić sanacji bez przewrotu. Ale żeby takowy miał jakiekolwiek szanse powodzenia, siły patriotyczne w Polsce muszą mięć - brzydko mówiąc - dupochron i zaplecze zewnętrzne.

   Albo w postaci grupy kapitałowej z ogromnymi pieniędzmi, albo politycznej grupy interesu, mogącej egzekwować swoje cele siłą.

   Amerykański "Military-Industrial Complex", z generałami dostrzegającymi śmiertelne zagrożenie ze strony Sino-Rosji? Oficerowie amerykańskich agencji wywiadowczych, niespenetrowanych przez KGB/SVR? Może i owszem, ale oni nie rządzą, a podlegają urzędnikom, którzy mają przede wszystkim swoje interesy grupowe, i w których interesie en masse leży sojusz z Kremlem. A może sojusz z Indiami? Izraelem? Pakistanem? Wszystkie wyżej wymienione mają broń nuklearną i - jako autorytarne militokracje - nie narzucają demoliberalizmu tam, gdzie się on nie sprawdza.

   Usuń
 2. Do "układu" prawdopodobnie nie należy dr Sławomir Cenckiewicz, silny kandydat na szefa IPN (m.in. sprawa śledztwa ws. zabójstwa ks. Jerzego). Ostatnio poważył się publicznie skrytykować prezydenta Dudę za jego decyzje ws. aneksu do raportu z likwidacji WSI.

  Tylko on może akurat tę sprawę pchnąć do przodu. Reszta grona decyzyjnego PiS do targowica, targowica z tajnymi służbami i wpływowymi środowiskami byłych komunistów.

  Swoich wyborców a nawet takie osoby czy grupy jak ks. St. Małkowski czy Porozumienie Org.Kombatanckich i Niepodległościowych, brzydko mówiąc, spuścili po brzytwie. Ale nikogo nie otaczają takim szczelnym kordonem ochronnym i dla nikogo nie są tak lojalni, jak właśnie dla środowisk zasłużonych dla PRL (dobitne przykłady w obecnym MSZ).

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie Aleksandrze,

  Przede wszystkim należy zanegować to, co tutaj ładnie określamy jako "III RP", a co jest w istocie II PRL. Trzeba zanegować pierwszą transakcję epoki - układ okrągłostołowy. Dopiero potem możemy mówic o rozliczeniu poprzedniej ekipy "rządzącej" i ich faktycznych, zakulisowych mocodawców.

  PiS - z jakichś powodów - nie chce tego dostrzec, przechodzi nad w/w do porządku dziennego i tym samym w pełni wpisuje się w ład pookrągłostołowy i PRL-bis

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeszcze jedna możliwa przyczyna stanu rzeczy, który Pan Aleksander tutaj opisuje. Niekoniecznie jakiś zakulisowy "dogowor". Świadomość tego, co Ubekistan (i jego mocodawcy z Rosji Sowieckiej) mogą zrobić, gdy ktoś próbuje przekroczyć grubą czerwoną kreskę - "nocne zmiany", Smoleńsk, "seryjny samobójca".

   Będąc tego świadomymi, obecne władze nie podejmują kroków, które zagroziłyby interesom Ubekistanu wewnątrz kraju, a interesom Moskwy - na zewnątrz.

   Usuń
 4. Panie Aleksandrze,

  Jeszcze off-topic, ale wbrew pozorom, nie aż tak duży. Co sądzi Pan o sprawie Piskorskiego?

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam.
  Cyrograf - doskonały tytuł!
  Zupełnie mnie to nie zaskakuje.

  Więc tak? Tak jest haczony PAD? Dla zachowania wizerunku, fałszywej pokory, dobrego samopoczucia i pozornej troski o najbliższych, osoba uważająca się za "cnót wszelkich bezdenną głębinę" poświeci Polskę i Polaków, by nie wyszło, że zachował się jak amator: "Minister Andrzej Duda – bez sprawdzenia wiarygodności tych informacji i bez dostępu do rosyjskich dokumentów, przystał na warunki Komorowskiego"?

  A może parafrazować słowa wypowiedziane przez Petroniusza do Chilona:
  "— To dobrze, filozofie, aleś w jednym tylko pobłądził: bogowie stworzyli cię rzezimieszkiem, tyś zaś został demonem, i dlatego nie wytrzymasz!".

  Życie pokazuje, że ci, co uważają się za "świętoszków", bo zbyt pyszałkowaci, by pojąć, że "stać ich na cyrograf", wytrzymują dłużej niż rzezimieszki, ale za to kończą tragiczniej od takich "Chioln'ów Chilonides'ów". Uważam to za sprawiedliwość dziejową. Doświadczyłam całkiem niedawno takiego upadku. Przeraziłam się tym ogromnie. Widziałam jak pewna osoba, która to jeszcze "wczoraj" miała się za boga, nie do ruszenia, dnia następnego już była „zmieciona”. Zrozumiałam, wówczas dobitnie, że Bóg nie pozwolił z siebie dłużej drwić! I z tymi, którzy są przewrotni (z tymi, co używają Go i KK do swoich interesików), Bóg działa przewrotnie.

  Pytania, którego nie uniknie w być to może już w niedalekiej przyszłości PAD: "Czy warto było tak żyć, Panie PAD?".

  O storpedowaniu śledztwa w sprawie mordu bł. ks. Popiełuszko nawet już...

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na "świętoszka" dobrze nabiera się wyborca prawicowy. Jest to skuteczny trik marketingu politycznego.

   Próbka tego na fronda.pl. Tam w kratkę - newsy o treści religijnej przeplatają z promocją polityków PiS. PAD, jak zwykle, prawie w niebie...

   Tajemnice cyrografów świadomie podpisywanych nie są dla prostego ludu wyborczego...

   Pozdrawiam

   Usuń
 6. "...logiczna klamra i wyznaczają kierunek,.. "
  Kolejny logicznie napisay tekst bez żadnych dowodów. Gdzie linki i jakieś dowody ?

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam.
   A taki grzmotek S24 maja 2016 12:23 wymaga dowodów. Jeszcze takiemu mało?!
   Pozdrawiam.

   Usuń
 8. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga
  Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży
  Do cierpliwie i długo noszonej obroży,
  Że w końcu gotów kąsać — rękę, co ją targa.


  ALEKSANDER ŚCIOS

  Wszystko, co Pan tu napisał, jest prawdą.

  Ciężko się z tym pogodzić, bo się wierzyło, a po zamachu Smoleńskim - wspierało ze wszystkich sił; jednak sumienie nie pozwala na wygodne "jakoś to będzie".

  Cyrograf - to pakt z diabłem. Skoro podpisali pakt z Komorowskim i wojskową bezpieką - wydali na siebie wyrok.

  Karczma, co Rzym się nazywa, tym razem ich nie uratuje.

  Panu, Aleksandrze, tekst na pewno nie przysporzy zwolenników; jest przygniatający - dla wielu niemożliwy do akceptacji. Przez III RP - kontynuatorkę PRL od Bieruta - zostanie ewaporowany metodą zamilczenia. Choć nie tak dawno pisywał Pan dla GP, a zespół "wPolityce" nie posiadał się z zachwytu nad jedną z Pańskich publikacji:

  http://wpolityce.pl/polityka/131423-sukcesorzy-nikt-nie-zlapal-jeszcze-owego-nowego-starego-tak-wyraznie-za-reke-jak-aleksander-scios

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 10. Jesli PiS zawarl jakis uklad gwarantujacy bezkarnosc Komorowskiemu i kilku innym pozostalym osobom to sa frajerami gdyz dotrzymujac slowa i tak zostana ograni przy pierwszej nadazajacej sie okolicznosci. Czy moze jednak jest tak ze wszyscy graja do jednej bramki a reszta to pozory dla publiki ?

  OdpowiedzUsuń
 11. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 12. tj / Jaszczur,

  Wprawdzie rolą publicysty i blogera nie jest odpowiadanie na pytanie – co robić, to spróbuję nakreślić scenariusz pozytywny. Robię to od wielu lat, a ponieważ nie ma siły politycznej zdolnej do podjęcia takiego wyzwania, wciąż obracamy się w obszarze abstrakcji i politycznych dywagacji. Cóż bowiem po takim scenariuszu, jeśli Polacy nie chcą lub nie potrafią go zrealizować.
  Pierwszy i nieodzowny warunek dotyczy bowiem zdefiniowania III RP i odrzucenia dogmatu o demokratycznym wizerunku tego państwa. Partia, która chciałaby zerwać patologiczne więzy, musiałaby wysłać do społeczności międzynarodowej (bo ten obszar, jak rozumiem zajmuje Pańską uwagę) mocny, wyrazisty przekaz – rządzący Polską reżim PO-PSL przez osiem lat niszczył i deprecjonował nasz kraj, pozbawiając go (szczątkowych) cech państwa praworządnego i demokratycznego, a poprzez rozliczne przestępstwa, afery, błędy i zaniechania doprowadził na skraj ruiny ekonomicznej, moralnej i narodowej. Taki przekaz winien brzmieć nieustannie przez wszystkie lata rządów PO-PSL i być nagłaśniany przy okazji każdego wystąpienia polityków opozycji. Dlatego łatwo dziś mówić – „tego nie da się zrobić”, jeśli nigdy nie próbowano ani nie chciano spróbować.
  Ponieważ to już „łabędzi śpiew”, można jedynie domagać się, by grupa „dobrej zmiany” rozstała się ze zgubną mitologią i miała odwagę na nowo zdefiniować charakter magdalenkowej państwowości. Twór powstały na mocy porozumienia bandytów ze zdrajcami, w oderwaniu, a nawet w pogardzie dla woli narodu – nie może być nazywany wolną Polską. Pozostawienie najważniejszych obszarów życia publicznego (wymiar sprawiedliwości, media, bankowość, sprawy bezpieczeństwa itd.) w rękach funkcjonariuszy okupacyjnego reżimu, już na początku III RP przekreślało demokratyczny i praworządny charakter tego państwa.
  Jak z osła nie może narodzić się koń, a z baraku nie powstanie katedra, tak z ułomnej, patologicznej państwowości III RP nigdy nie powstanie wolna Polska. Nie ma takich procesów ewolucyjnych ani takich zasad konwalidacji, które pozwoliłyby zmienić magdalenkowego potworka w niepodległą Rzeczpospolitą. Dlatego taki twór można jedynie zburzyć i zacząć tworzenie nowych, nieskażonych komunizmem zrębów państwowości.
  Za tą definicją musi podążać rzeczywiste (nie pozorowane) rozliczenie przestępstw poprzedniego reżimu. To bardzo ważne, bo taka praktyka potwierdza intencje „dobrej zmiany” i jest dowodem (również na arenie międzynarodowej), że w III RP nie istniały reguły prawa i demokracji.
  Za tą definicją musi też kroczyć solidna ustawa dekomunizacyjna, w której zapis o bezwzględnym zakazie sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego (sędziowie, prokuratorzy, politycy, dziennikarze itd.) stanowiłby fundament oceny „minionego okresu”.
  Już w takim miejscu odpowiedzi na pytanie – co robić, wyraźnie widać, że rozmawiamy o utopii.

  cdn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Izolacja na arenie międzynarodowej” nie jest najgorszym scenariuszem dla Polski. O wiele groźniejsza jest praktyka podporządkowywania naszych działań regułom narzuconym przez eurołajdaków lub „przyjaciół za Oceanu”. Na takiej optyce nigdy nie wychodziliśmy dobrze (1945,1989) , dlatego nie wolno ograniczać naszych dążeń poprzez tego rodzaju argumentację.
   Dość dawno, bo w roku 2011, gdy nie ośmielano się jeszcze stawiać takich tez, twierdziłem, że „nikt nie umrze za ‘polską prawdę”. W tekście pod takim tytułem pisałem, że „Stratedzy płk Putina doskonale wiedzą, że nadrzędnym celem społeczeństw Zachodu nie jest prawda historyczna czy racje moralne, a dobrobyt i spokój – i za obie te wartości gotowe są one zapłacił każdą cenę.(…) W oczach Zachodu „koegzystencja” z Rosją jest możliwa, jeśli państwo to otrzyma „należną” mu strefę wpływów i zaspokoi swoje mocarstwowe ambicje. W równym stopniu ten kierunek polityczny wyznacza niechęć lewicowych elit europejskich wobec Ameryki, jak intencja ograniczenia hegemonii USA.
   Nie powinno więc dziwić, że putinowska Rosja bez trudu znalazła sprzymierzeńców wśród przywódców Zachodu, a kwestia ustalenia prawdziwych okoliczności tragedii smoleńskiej jest drugorzędna i rozpatrywana wyłącznie w kategoriach bilansu wynikającego ze współpracy z Rosją. Nikt też na Zachodzie „nie będzie umierał” za prawdę o śmierci polskiego prezydenta.”

   Sądzę, że doświadczenia ostatnich miesięcy sprawiły, że większość naszych rodaków zaczyna podzielać taki punkt widzenia. Tylko - cóż po tym, skoro istnieje nieprzekraczalna bariera „georalizmu” i zbiór mitów III RP?
   Tymczasem autentyczny realizm polityczny nie polega na dziś „uwzględnianiu obaw Zachodu” lub kierowaniu się „radami” Wujka Sama. Realizm wykuty z doświadczeń historii nakazuje budować państwowość w oparciu o własną, polską drogę. Bez oglądania na Wschód i na Zachód, bez liczenia na zachodnioeuropejskie gwarancje czy współpracę z Rosją.
   Prawdziwy georealizm nie polega więc na myśleniu dostosowawczym i akceptacji ambicji obcych mocarstw, lecz na ich zanegowaniu i odrzuceniu.
   Póki nie ma w Polsce siły politycznej zdolnej do takiej refleksji, a nasi rodacy myślą w kategoriach ruskich rabów, zadane przez Pana pytanie – co robić, nie doczeka się sensownej odpowiedzi.

   Usuń
 13. Iwona,

  W tekście zacytowałem jedną z wypowiedzi dr Sławomira Cenckiewicza dotyczącą zagrożeń związanych ze „spuścizną” B.Komorowskiego. Obok tych słów, znalazł się arcyważny postulat - „Trzeba poddać analizie ostatnie pięć lat w Kancelarii Prezydenta”

  http://wpolityce.pl/polityka/256414-cenckiewicz-trzeba-poddac-analizie-ostatnie-piec-lat-w-kancelarii-prezydenta-to-oboz-ktory-zdefiniowal-przeciwnikow-politycznych-jako-wrogow

  Tymczasem obecny prezydent, w miejsce rzeczowej analizy i audytu bezpieczeństwa narodowego uraczył wyborców pospolitą kpiną.
  Bardzo żałuję, że nasi rodacy nie zdają sobie sprawy, iż ów „Raport otwarcia Kancelarii Prezydenta RP” z listopada 2015 roku jest w istocie szyderstwem z prawdy o prezydenturze Komorowskiego i został sprokurowany dla zaspokojenia najniższych upodobań i marnych skłonności. Tylko ludzie nieświadomi, w jakim kraju żyli przez ostatnie osiem lat, mogą zachłystywać się bredniami o sokowirówkach i skradzionych obrazkach.
  To był klasyczny „żer dla pospólstwa”, rzucony w pogardzie dla własnych wyborców.

  Warto też zacytować inną wypowiedź dr Cenckiewicza z sierpnia 2015 roku, gdy przypomniał, że aneks może zostać opublikowany i nie ma dziś żadnych przeszkód natury formalnej -
  „Minister Antoni Macierewicz mówił już w 2007 roku, że aneks jest dostosowany do reguł, które prezydentowi narzucił Trybunał Konstytucyjny. Nie chcę podpowiadać prezydentowi, co ma zrobić - jest głową państwa i suwerennym politykiem - ale nie ulega wątpliwości, że prezydent powinien ten dokument przeczytać. (…) Prezydent musi być wyposażony w wiedzę. Ta wiedza jest osadzona w pewnym okresie czasu, ale prezydent powinien być wyposażony w tę wiedzę”.
  Podczas tej samej rozmowy, Piotr Woyciechowski domagał się, by Kancelaria Prezydenta potwierdziła istnienie tajnego dokumentu: „Czy ten aneks jest w dyspozycji prawowitego dysponenta, jakim jest prezydent - to informacja publiczna. Nie ma przeszkód, by poinformować opinię publiczną, czy ten dokument jest. Jeśli jest - to niech prezydent zdecyduje, co dalej”.

  http://wpolityce.pl/polityka/262021-slawomir-cenckiewicz-andrzej-duda-powinien-przeczytac-aneks-do-raportu-z-likwidacji-wsi-prezydent-musi-byc-wyposazony-w-wiedze

  Jak wiemy, do tej chwili, pan prezydent Duda i jego urzędnicy odmawiają udzielenia takiej informacji i nie chcą odpowiedzieć na pytanie – czy aneks do raportu z Weryfikacji WSI znajduje się w prezydenckim sejfie?
  Dlaczego nie chcą? To bardzo intrygujące pytanie i przyznam, że nie pojmuję logiki tego uporu. Nie ma przecież żadnej przeszkody, by powiedzieć Polakom, że taki dokument rzeczywiście istnieje.
  Cóż jednak, jeśli aneksu nie ma w prezydenckim sejfie? Cóż,jeśli został zabrany/zniszczony/zagubiony przez poprzedniego lokatora Belwederu?
  Wówczas zatajenie takiej informacji, ma całkowicie innym wymiar. Gdyby aneksu nie było, a prezydent Duda nie chciał tego ujawnić, nie tylko naraża się na odpowiedzialność za ukrywanie istotnej informacji, ale bierze na siebie winę za utratę dokumentu.
  Co więcej - takie zachowanie potwierdzałoby również tezę o ochronie interesów B.Komorowskiego i jego środowiska.

  Pozdrawiam Panią

  OdpowiedzUsuń
 14. Panie Jaszczurze,

  Określenie "III RP" traktuję pejoratywnie i używam wyłącznie w odniesieniu do magdalenkowego tworu. Dla mnie, III RP nie jest tym samym co Polska i nie ma nic wspólnego z II Rzeczpospolitą.
  Przydanie tej niby-państwowości cyfry rzymskiej (co ma sugerować kontynuację Niepodległej z roku 1918),jest jednym z magdalenkowych szalbierstw.
  O identycznym charakterze, jak konkluzja wypowiedzi M. Dukaczewskiego, w której ten moskiewski kursant żalił się na sposób likwidacji WSI i powoływał na 90 –letnią tradycję swojej służby.
  -„Trzeba było dać żołnierzom szansę przedstawienia swoich argumentów, które uzasadniłyby ich dalszą służbę. Jeżeli jednak audyt wykazałby, że w WSI zdarzały się błędy, jak w wielu innych instytucjach, należało je naprawić, a nie likwidować całe służby specjalne. Owszem, czystki personalne, szefów, dowódców - rozumiem. Ale dewastować służby z 90-letnią tradycją? Mające swoje metody pracy, doświadczenie?”
  Owa „90-letnia tradycja” miała sugerować, jakoby komunistyczne wojskowe służby(powołane i zarządzane przez Sowietów), a przemianowane następnie na WSI, były spadkobiercą tradycji służb okresu międzywojennego i wywodziły się z Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, utworzonego w 1918 roku.
  Otóż - w takiej samej historycznej logice, III RP jest kontynuacją II Rzeczpospolitej, jak sowiecka formacja Głównego Zarządu Informacji (zwana dalej WSW, a następnie WSI) ma prawo powoływać się na tradycje wywiadu i kontrwywiadu wojskowego II RP.
  Napisał Pan - "PiS - z jakichś powodów - nie chce tego dostrzec".
  Próbuję więc zrozumieć te powody i dociekam - dlaczego PiS nie chce tego dostrzec?
  Ponieważ skończył się czas, gdy mogliśmy dywagować o "błędach i wypaczeniach", a polityków tej partii nie sposób oskarżać o jeszcze większą głupotę, szukam wyjaśnień racjonalnych - na miarę państwa, w którym przyszło nam żyć.

  W sprawie Piskorskiego dostrzegam kilka płaszczyzn narracji. Skierowanej do obcych służb (zmieniła się władza i będziemy utrudniać wam robotę), do wyborców PiS (mamy „dobrą zmianę” i wyłapujemy ruskich/chińskich szpionów) oraz do tzw. opozycji (w formie ostrzeżenia -analizujemy wasze kontakty z obcymi).
  Wartość operacyjna tego zatrzymania jest oczywiście znikoma. Piskorski nie był znaczącą postacią, a wpływy jego partyjki są niewielkie. Chodziło więc raczej o spektakularne wydarzenie i taki wymiar ma to zatrzymanie.
  Jak można się domyślać, prawdziwie groźni agenci obcych służb, a szczególnie agentura wpływu, brylująca m.in. w „środowiskach patriotycznych”, może spać spokojnie.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 15. Pani Halko,

  Nie chcę oceniać przymiotów osobistych pana prezydenta ani zagłębiać się w jego dylematy moralne.
  Dawno temu napisałem, że jest to człowiek słaby, bez politycznego doświadczenia, bez zaplecza i kompetencji. Nie ma żadnych dokonań i nie wykazał się niczym wyjątkowym.
  Jego rola została precyzyjnie zakreślona - dobrze się prezentować, bywać w odpowiednich miejscach i w odpowiednim czasie, kwieciście przemawiać, szeroko się uśmiechać, być gładkim, miłym i niekonfliktowym.
  Przyznaję – do tej roli pan Andrzej Duda nadaje się znakomicie. Jego prezydentura została „skrojona” idealnie pod oczekiwania elektoratu o najmniejszych ambicjach, czerpiącego wiedzę o świecie z okienek tv i wierzącego bezgranicznie w słowa i gesty.
  Niestety, żyjemy w państwie, w którym na miano „męża stanu” zarabia się paroma uśmiechami i przemówieniami, a tytuł „wielkiego polityka” zdobywa po kilku miesiącach klęsk i nicnierobienia.

  Pozdrawiam Panią

  OdpowiedzUsuń
 16. PasjonatLeonaWachholza,

  Mam wrażenie, że Pańskie uwagi, nieodmiennie ukierunkowane na sprawę zatrudnienia w służbach specjalnych, są dość luźno związane z treścią mojego tekstu. Prawdą jest, że w służbach III RP nie nastąpiły istotne zmiany (ja przynajmniej o takich nie wiem), a zapewnienia pani premier składane kilka dni po objęciu rządów – „Polacy mogą czuć się bezpiecznie” trącą demagogią i groźną kpiną.
  Te służby winny być budowane od podstaw, a „opcja zerowa” jest obowiązkiem każdego rządu, który poważnie traktuje sprawy bezpieczeństwa.
  Lepiej, by nad bezpieczeństwem Polaków czuwały zastępy obśmianych „harcerzy” niźli „fachowcy” od Bondaryka i Dukaczewskiego.
  Nie sądzę jednak, by mój blog był dobrym miejscem do szczegółowej dyskusji o polityce zatrudnienia w służbach III RP. Nie mamy na to żadnego wpływu, a spostrzeżenia (o dużym ładunku emocjonalnym i osobistym) nie przybliżają do rozwiązania sprawy.
  I choć podzielam wiele z Pańskich uwag, nie bardzo widzę sens prowadzenia dyskusji w tym kierunku.
  Służby III RP zawsze były "zbrojnym ramieniem" grupy rządzącej, bo taki ich charakter wynika z pragmatyki odziedziczonej po SB i WSW. Żeby zbudować służby wolnej Polski, trzeba metody Antoniego Macierewicza - wypalenia żelazem. Dziś jednak nikt nie sięgnie po taką metodę.

  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
 17. Pani Urszulo,

  Jeśli – „żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy, gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny, niech zrze i pali, nie was, lecz wasze okowy”.
  Czy zechcą zrozumieć – o to nie dbam. Czy nazwą wrogiem – niech nazywają.
  Dawno mówiłem, że nie piszę „ku pokrzepieniu” i nie oczekuję zrozumienia u ogółu.
  To zaś, że jeszcze przed wyborami pisywałem do GP, a od czasu "dobrej zmiany" współpraca zanikła, nie jest powodem mojego zmartwienia. To raczej dobra przesłanka do refleksji dla czytelników bezdekretu. Odpowiedź na pytanie - dlaczego moje pisanie stało się niewygodne i jest dziś przemilczane, mogłaby wiele powiedzieć o realiach "wolnych mediów" i intencjach "dobrej zmiany".
  Ktoś napisał przedwczoraj na TT, że jestem odosobniony w ocenach prezydentury pana Dudy. Odpisałem, że uważam to za pocieszające, bo martwiłbym się, gdybym podzielał opinie ogółu.

  Dziękuję Pani i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Panie Aleksandrze.
  Powstaje pytanie: czy "parasol ochronny" nad Komorowskim to tylko (a może aż) wewnętrzny układ mafijny, pozostały po PRL (w powiązaniu ze służbami nie tylko rosyjskimi) jest tak mocny? Czy też nad nimi również rozpostarty jest, większy jeszcze parasol? Czyj? I kto tak naprawdę "rządzi" Polską?
  Pozdrawiam.

  Ps. Jakiś czas temu dziękowałem Panu, że "Pan jest".
  Dzisiaj ponawiam to podziękowanie: dziękuję że Pan jest, właśnie taki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kazimierz B.

   Trzeba patrzeć - kogo i czyje interesy chroni ten parasol. To najistotniejsza wskazówka. Jeśli ją zastosujemy, odpadną różne, czasem fantastyczne hipotezy.

   Dziękuję Panu i pozdrawiam.

   Usuń
 19. Panie Aleksandrze!

  Do Pańskich argumentów o istnieniu parasola nad byłym "prezydętem" dorzucę jeszcze jeden.

  Jestem - jak pan dobrze wie - osobą, która jako jedna z pierwszych postawiła się Komorowskiemu (przełom 2000/2001) w jego oczywistych próbach "prywatyzowania" aktywów z wojskowego systemu szkolnictwa wyższego (głównie z WAT) w porozumieniu z "Pro Civili". Zapłaciłem stanowiskiem dyrektora departamentu i dyskretną "opieką" służb, które nawet potrafiły zamieść pod dywan moje doniesienie (rok 2011) o przetargowych przekrętach w ENEA, złożone osobiście wysokim oficerom ABW (do dziś przechowuję u znajomych nagranie tych moich rozmów!). O mojej historii kilkakrotnie wspominał Wojtek Sumliński w swoich trzech ostatnich książkach.

  Płacę zresztą do dzisiaj, bo aktualny minister ON, mimo naszej rozmowy w czerwcu 2015 r. i złożonej przeze mnie wówczas deklaracji chęci powrotu do MON, celem skończenia zaczętych przed laty reform, nie uznał za stosowne - z przyczyn dla mnie nieznanych! - z mojej oferty skorzystać. Po prostu MILCZY! Nadal cień służb i parasola nad Komorowskim? Nie wiem, nie dane jest mi - mimo podejmowanych prób - uzyskać odpowiedzi na proste pytanie: dlaczego?

  Dlaczego nie sięga się po osoby tak wielokrotnie sprawdzone pod kątem lojalności dla Polski, uczciwe i moralnie silne? - nie potrafię odpowiedzieć. Dałem wszak w swym życiu sprawdzalne dowody, który złożyły się na uzasadnienie przyznania mi ostatnio przez PAD "Krzyża Wolności i Solidarności"! Takie osoby są chętnie wykorzystywane przez władze, którym na sercu leży prawdziwe dobro Polski, są zaś niewygodne dla takich władz, które sprawiają wrażenie uwikłanych w jakieś niejasne zobowiązania.

  Podsumowując: póki aktualne władze nie rozliczą Komorowskiego, w moich oczach nie zasługują na pełne zaufanie!

  To przykra konstatacja dla mnie, dla którego patriotyzm nie jest pustym sloganem...

  Pozdrawiam!

  dr Krzysztof Borowiak

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Znam Pana doktora historię opowiedzianą i opowiadaną nadal przez Pana Wojciecha Sumlińskiego (obejrzałem chyba wszystkie spotkania z Pana udziałem także, które są dostępne w internecie, zwłaszcza w YouTube, zresztą każdego dnia poszukuję i sprawdzam, czy są już nowe spotkania).
   Jeśli tylko mam możliwość i okazję to opowiadam ją dalej innym ludziom.
   Chciałbym naprawdę wierzyć, że tacy ludzie jak Pan będą mogli dokończyć lub zacząć od nowa, to co zaczęli.

   Jeśli mogę Pana prosić to proszę przekazać pozdrowienia dla Pana Wojciecha Sumlińskiego a Panu chciałbym życzyć wytrwałości, bo nie każdy miałby siłę udzwignąć tyle, co Pan.

   Usuń
  2. P.S.Słowo odnośnie Pana doktora pięknych spostrzeżeń ws. uczciwości, etyki, moralności.

   Kiedyś myślałem, że pewna wiedza, do tego charakter, umysł plus te cechy, które Pan wymienił a ja je nazywam wartościami, bo staram się je mieć będą mocnym fundamentem do zdobycia pracy w zawodzie w Polsce.

   O ironio losu. Mam te wartości nawet wypisane w opinii o mnie od promotora, który wedle mnie jest jednym z najlepszych w historii polskiej, ale także światowej kryminalistyki umysłów.

   Nie pochodzę z rodziny prawniczej, zdobyłem wszystko, co tylko mógł zdobyć chłopak z głębokiej prowincji w Katedrze Kryminalistyki.

   Na wręczeniu dyplomów oraz nagród to skromni i biedni ludzie odbierali te nagrody, wyróżnienia, potem te piękne opinie, ale praca, aplikacje były dla innych, dla tych, którzy z tych wartości, o których Pan doktor pięknie napisał wyśmiewali się - sam byłem świadkiem wiele razy tego wyśmiewania.

   Ten człowiek, mój promotor jest też bardzo uczciwym człowiekiem, szczerze mówiąc to bardziej uczciwego człowieka nie poznałem w swoim życiu.

   I wiem doskonale, że przez te opinie nie dostałem pracy w Polsce, tego jestem nawet pewien, poza oczywiście pracą fizyczną, choć i ona nie jest oczywista.

   Nadal walczę o pracę, interesuje mnie tylko uczciwe zdobycie pracy (sam się z tego śmieję, bo nadal to brzmi dziwnie prawda - uczciwie), bez nepotyzmu, płacę za to jak też inni ludzie w moim wieku cenę w postaci zniszczonych ostatnich 8 lat, zero szans nawet na rozmowę o tejże pracy, bo do tego nawet nie byliśmy dopuszczani > patrz wspomniane przez mnie słowa Pana płk Andrzeja Kowalskiego o istniejącym lobby, które na to nie pozwala.

   Czy teraz to się zmieni? Nie wiem.

   Sam się zastanawiałem przez ostatnie lata, czy warto w ogóle być i starać się być tym uczciwym człowiekiem, gdy wielu ma to za nic.

   Bo po co się tak szarpać? Dla miłości do kraju, dla swych marzeń, dla tego, bo ktoś chce zrobić coś ciekawego, dobrego? Można przecież poszukiwać pracy w innym kraju, ktoś powie.

   Można, ale ja nie wyjechałem, bo uważam dalej,że Polska to kraj nie tylko sitwy, nepotyzmu, kolesi, skorumpowanych ludzi, ale to także nasz kraj.

   I dlatego poddać się nie można.

   Usuń
  3. PasjonatLeonaWachholza
   Sam Pan słusznie sobie odpowiedział: "poddać się nie można"!
   Uczciwość ZAWSZE popłaca, nawet, gdy wokół z niej szydzą. Bo w końcu oceniać nas będzie Sędzia, którego wyrok jest najważniejszy. Dlatego WARTO!

   Pozdrawiam serdecznie!

   KB

   PS: Za pozdrowienia dla Wojtka dziękuję, na pewno przekażę.

   .

   Usuń
  4. Borowiak,

   Opisywałem wielokrotnie Pana historię oraz zaangażowanie B. Komorowskiego w proces „prywatyzowania aktywów z wojskowego systemu szkolnictwa wyższego”. To jeden z tych obszarów wojskowości, w którym BK odegrał rolę szkodnika.
   Nie sądzę jednak, by nieskorzystanie z Pańskiej oferty miało związek z istnieniem parasola ochronnego nad BK lub mogło uzasadniać moją hipotezę.
   W kwestii decyzji personalnych polegałbym bardziej na wyborach ministra Macierewicza niż dopatrywał się tu złych intencji lub celowych zaniechań.
   Nie uważam też, by dobrą praktyką było wyprowadzanie generalnych wniosków na podstawie własnych, jednostkowych doświadczeń.

   Pozdrawiam Pana

   Usuń
 20. Panie Aleksandrze,

  wydaje się, że pominął Pan znaczącą grupę łajdaków, którzy podpisali cyrografy, które zdeponowali w sejfach dewiatów.
  Chodzi o mafię w togach i milicyjnych bandytów, którzy mimo zmiany władzy ustawodawczej i wykonawczej (Sejmu, Senatu,rządu, Prezydenta)w 3Mieście w dniu dzisiejszym skutecznie spacyfikowała rozprawę Rodziny Kułakowskich i Jakuba Kardaś, na którą przybyło duże grono sympatyków Kołakowskich by ich wspomóc w walce z dewiatami.

  http://niezalezna.pl/80871-rodzina-kolakowskich-przed-sadem-alarm-bombowy-przerwal-rozprawe

  Po ogłoszeniu przerwy w rozprawie do godz.13 wiele z obecnych osób opuściła budynek Sadu Rejonowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
  Ci, którzy opuścili budynek sądu później nie zostali wpuszczeni do środka, nawet wezwani na rozprawę świadkowie.
  Stara Gwardia Pierwszej Solidarności, a wśród nich więźniowie polityczni nie ulękli się i pozostali w budynku sadowym na korytarzu przy sali rozpraw.
  Był czas na przekazanie wzajemnych relacji z lat minionych, co znacząco "skróciło" czas naszego oczekiwania na wznowienie rozprawy.
  Niestety była nas garstka w przeciwieństwie do dewiatów, którzy mimo opuszczenia budynku sądu pojawili się w dużej liczbie.
  Nie posiadam legitymacji prasowej, a wiec nie mogłem nagrywać filmu z rozprawy - nagrałem jedynie trochę fonii, którą obecnie montuję i nagrywam dodając fotografie własne i z sieci.

  Szykuje się kolejna sprawa z donosu Targowiczan z PO.

  http://wpolityce.pl/polityka/294129-po-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-w-sprawie-wpisu-radnej-pis-z-gdanska

  Postaram się osobiście interweniować w klubie radnych PiS, o ile mnie (seniora) dopuszczą do głosu, bo chciałbym by nie ulegali szantażowi terrorystów i Targowiczanom z PO&KOD.  http://wpolityce.pl/polityka/294129-po-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-w-sprawie-wpisu-radnej-pis-z-gdanska
  Pozdrawiam serdecznie Pana i Pana Wirtualnych Gości.

  Obibok na włany koszt
  PS

  Okazało się w trakcie rozmowy, że w 1982 r. z Anną Kołakowską spacerowaliśmy w gdańskim areszcie po tym samym spacerniaku i siedzieliśmy w tym samym pawilonie.
  Łączy też nas mimo różnicy wieku liczba 17 lat życia, ja ranny w grudniu 1970 r., Anna w 1982 r. w wieku 17 lat była osadzona w gdańskim więzieniu, a Jej Córka, Marysia została uznana za winą, lecz nie ukarana też w wieku 17 lat. Żartowaliśmy, że naśladowaliśmy Sanitariuszkę "Inkę" nie znając jej historii, która też była więziona w Pawilonie Centralnym (byłem tam więziony w 1982 r. na III Oddziale PC pod celą nr 34) i stracona tamże w wieku 17 lat w gdańskim więzieniu. Na sali sądowej spotkały się trzy buntownicze pokolenia byłych 17.latków.
  Onwk.

  PPS
  Przekazałem Rodzinie Kołakowskich i studentowi Jakubowi Kardaś życzenia od Pana. Przekazuje podziękowanie od Nich dla Pana.
  Onwk.

  PPPS
  Tekst jakby został wyjęty z moich szarych komórek - o ile jeszcze je posiadam ;O)))
  Onwk.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Errata

   Prawidłowy trzeci link to:
   http://niezalezna.pl/80893-marysia-kolakowska-o-akcji-policji-zdradza-tez-dlaczego-mogla-zostac-zatrzymana

   Przepraszam.
   Onwk.

   Usuń
  2. Tak jak zapowiadałem 31 maja 2016 r. odbyłem kilka rozmów z radnymi RM Gdańska, a w tym z szefem klubu radnych PiS, który obiecał i deklarował obronę i pomoc radnej Annie Kołakowskiej.
   Trzymam za dane mi słowo i mówię sprawdzę realizację danej mi obietnicy.
   Pozdrawiam.
   Obibok na własny koszt

   PS
   Dziś byłem na pikiecie u TW Bolka w Gdańsku przy ul. Polanki 54. Krótka relacja filmowa bez komentarza jest już przesyłana na mój kanał YT.
   Onwk.

   PPS
   Odnotowuję coraz więcej obrażonych na mnie byłych fanatycznych lokai TW Bolka za opisywaną i głoszoną prawdę o ich zdradzie i zaprzaństwie, których dopuścili się w przeszłości służąc konfidentowi bezpieki i budując swoje kariery polityczne i związkowe.Mam ich w nosie ;O)))
   Onwk.

   Usuń
 21. Aleksander Ścios,

  jeżeli podpisano cyrograf, ciekawe, jakie gwarancje wymieniono, a także, czy był to akt samodzielny, czy dokonany pod czyimś przewodem i surową ręką. Walka z rządem ze strony ekspozytur WSI trwa w najlepsze, a zapowiedzi m. in. samego Komorowskiego można wnosić, że się jeszcze nasili, a zatem muszą być tych gwarancji naprawdę pewni. Musiały być mocne. Wśród gwarancji magdalenkowych niemiałką rolę odegrała sama świadomość partnerów Kiszczaka, że oszukali społeczeństwo - już to nawet bez teczek starczało, by bronić Okrągłego Stołu całe życie. Zaznaczam, że Jarosław Kaczyński brał udział w tamtym przedstawieniu.

  Zaczynam też być rozczarowany postawą Antoniego Macierewicza w kwestii Smoleńska. Wydaje mi się, ze zdobywał się na odważniejsze stanowisko, gdy rządziło POPSL. Na innych w tej sprawie w ogóle nie liczę. Jeżeli podpisano cyrograf, to oczywiście obejmuje on przede wszystkim nietykalność w prawie Smoleńska - a to by oznaczało, że Jarosław Kaczyński i consortes był zdolny nawet sprzedać pamięć swojego brata.

  Zastanawiam sie o prostu, jaką rękojmia została udzielona WSIakom, że tak swobodnie sie czują... i nie boją, że ustalenia zostaną złamane.


  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
 22. Iwona, Aleksander Ścios & wszyscy

  Warto przypomnieć, że Sławomir Cenckiewicz był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej WSI.

  Polecam ubiegłoroczny artykuł S. C. - "Cenckiewicz o zdradzie okrągłego stołu! Pełna wersja tekstu!" („Historia Do Rzeczy”, nr 3, 2015 r.), który można przeczytać na jego blogu:

  http://www.slawomircenckiewicz.pl/aktualnosci/cenckiewicz-o-zdradzie-okraglego-stolu-pelna-wersja-tekstu

  Tekst jest niezwykle interesujący, wielowątkowy, mnie szczególnie poruszyły końcowe akapity, jeden z nich przytaczam in extenso:

  Na „transakcję epoki” – jak nazwał okrągły stół major SB a zarazem jeden z jego operatorów Krzysztof Dubiński, można też spojrzeć inaczej. Analizując polityczne, społeczne i ekonomiczne efekty zmowy elit z przełomu 1988-1989 roku, stosunkowo łatwo zauważyć, że „transakcja epoki” to w istocie kontrolowany proces zmiany inicjowany przez Moskwę z błogosławieństwem Waszyngtonu zainteresowanego przede wszystkim zjednoczeniem Niemiec, transferem rosyjskich Żydów z ZSRS do Izraela i warunkującym te cele spokojem w regionie. Z coraz pokaźniejszej literatury na ten temat (m. in. źródłowych książek Freda A. Lazina) wynika, że druga kadencja prezydentury Ronalda Reagana i jego kolejne rozmowy na szczycie z Michaiłem Gorbaczowem charakteryzowała szczególna troska o los i transfer Żydów do Izraela. Z tej perspektywy owa „transakcja epoki” staje się nie tyle polskim „laboratorium pierestrojki”, co elementem większego międzynarodowego „dealu” (transakcji!) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim, w którym „polskie przemiany” 1989 r. zabezpieczają rubieże sowieckiego imperium przed groźbą antykomunistycznej destabilizacji. Z tych względów stawką i celem tego procesu nie była wcale niepodległa Polska, ale przetransformowanie PRL w III RP, której fundamentem stał się systemowy postkomunizm oparty na zasadach ciągłości instytucjonalno-prawno-personalnej, wpływach różnych grup interesów, niesprawiedliwości społecznej i geopolitycznym status quo gwarantującym mocarstwom (a zwłaszcza Moskwie) wpływy i ochronę strategicznych interesów. W ten sposób, niejako z poręczenia głównych międzynarodowych graczy, powstało słabe państwo – Polska z charakterystyczną „demokracją peryferii”, dysfunkcjonalnym ustrojem, sprzedajnymi i nieprofesjonalnymi elitami, zapaścią kulturową i demograficzną, bezbronna, bez kapitału i własnego systemu bankowego, chroniczną niemocą niemal w każdej dziedzinie… Państwo jako ofiara „gangów kosmopolitycznych”, które „rozkradły Polskę”, jak wyznał w alkoholowym przypływie szczerości w 2006 r. były premier powiązany w dodatku z tajnymi służbami Moskwy.

  Czy odniesie się Pan do tego, Panie Aleksandrze?

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Urszula Domyślna,
   świetny fragment. Można z grubsza założyć, że pewne priorytety wielkich mocarstw wobec Polski są dziś bardzo podobne jakosciowo, co wtedy. Gdyby zatem ,,dobra zmiana" była pochodną takiego dogoworu, wówczas łatwo określić zakres dopuszczalnych do ,,ruszenia" spraw dla PiSu: limitem będzie tu zwłaszcza naruszenie znośnych stosunków USA-Rosja, co wyjaśniałoby wiele i w sprawie Smoleńska.

   Pozdrawiam Panią

   Usuń

 23. Niezależna.pl wraz z "internautami" - świętuje beztrosko #RokBezBronka...

  http://niezalezna.pl/80878-rokbezbronka-internauci-uczcili-przegrana-komorowskiego

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam Panie Aleksandrze.
  Sprawa wydaje się i łatwa i nie do rozwiązania.
  1. Obecnie nikt nie traktuje Polski jako poważnego partnera.
  2. Obecna sytuacja, kiedy mocarstwa dogadują się między sobą nad naszymi głowami, naszym kosztem i pewnie trzymając nas mało delikatnie za rękę, leży w interesie onych.
  3. Cała inicjatywa do zmiany obecnej, patowej sytuacji leży więc w rekach nas samych, a w szczególności naszych elit będących u władzy.
  4. Do podjęcia takiego czynu potrzeba elit mądrych, bezkompromisowo stawiających na rzecz polskiej racji stanu i w imię tej racji odważnie przeciwstawiających się wrogom wewnątrz i zewnątrz.
  To wszystko dostrzega i opisuje autor bloga.
  Jest jednak punkt piąty i on stanowi najtrudniejszy element układanki:
  5. W pełni manipulowalny, pozbawiony trzeźwego, nawet " chłopskiego" osądu, nie wyciągający wniosków z przeszłych katastrof, bezwładny wyborca.
  Trwały "bipol" elit do wyboru, z których żadna nie spełnia warunków punktu 4.
  W istniejącej patologii zależności, haków i wspólnoty interesów służby obcych mocarstw bez problemów sterują zarówno doborem "wystaianych" do wyboru elit, wynikiem wyborczym jak i zakresem "reform" mających utrzymać lud w ryzach i dać mu namiastką zmian.
  Ten węzeł gordyjski jest do rozwikłania ( rozcięcia) Panie Aleksandrze.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 25. W sumie dobrze by było gdyby cyrograf był. Albo przynajmniej rządzili nami po prostu chciwi cyniczni politycy szastający teczkami rządni kasy i zaszczytów. Bo jeśli żadnego cyrografu nie ma? Od 1945r. władzę w Polsce sprawował rząd realizując rozkazy z Kremla. Służby PRL podlegały KGB. Po 1989r. służby PRL przekształciły się bezpośrednio w siły III RP. Pierestroiki w ZSRR nie dotyczyły KGB, Putin z KGB został prezydentem Rosji. Czyli, KGB/GRU rządzi Rosją i służbami państw byłego bloku wschodniego. Są to służby już z samej idei działające brutalnie i bez skrupułów – żadnych. Czy nie może tak być – że osoba dochodząca do władzy nawet z poza „układu”, poznająca prawdę i widząc siłę służb w III RP, a nad nimi rozpostartą rzeszę GRU dostaje wybór – albo utrzymuje tę szopkę nadal, albo opcję w której własna śmierć wydaje się być przyjemnością. Czy wypowiedź polityka mówiącego „Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje” nie potwierdza powyższego? Tylko czym jest w takim razie NATO i Unia Europejska – bo kraje takie jak USA i Niemcy na pewno mają świadomość tego kto naprawdę rządzi Polską – kolejną Jałtą?

  OdpowiedzUsuń
 26. Sumliński mówi o Ściosie - https://youtu.be/XTIVJKR0QRg - widziałem sporo jego spotkań i dotąd nie odnotowałem, aby to robił. Panie Krzysztofie Borowiak jeśli można Pana prosić, proszę zachęcać Pana Wojtka do częstego odnoszenia się do publikacji Pana Aleksandra :)

  OdpowiedzUsuń
 27. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 28. Panie Aleksandrze,

  ktoś tu pisał podziękowania, że Pan jest - dołączam się do tych podziękowań. :)

  Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt - tym razem medialny.

  W grudniu 2015 z ust posłanki PiS Barbary Bubuli usłyszeliśmy, o przygotowywanej ustawie o repolonizacji mediów, która wejdzie w życie w połowie 2016 roku. Zapowiadała, że Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzić rozwiązania, które funkcjonują już w wielu zachodnich państwach, w tym m.in. w Niemczech.

  W lutym 2016 słyszymy
  "Nie ma prac nad ustawą ograniczającą zbyt duży udział kapitału zagranicznego w polskich mediach, a reklamy z TVP i Polskiego Radia jeszcze długo nie znikną - zapowiedział Krzysztof Czabański, wiceminister kultury odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o mediach narodowych."

  Skąd taki zwrot, co się stało, że PiS zmienił zdanie w sprawie mediów, które w większości są niemieckie i co w nich wypisują wszyscy dokładnie wiemy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Piotr K,

   Bardzo trafna uwaga. To zachowanie może dowodzić, że PiS boi się naruszyć interesy zachodnich (niemieckich) koncernów medialnych, ale też, że obecny stan nie jest dla rządzących nazbyt uciążliwy.
   Układ rządzący nie próbował nawet zastosować "trzech kroków" (http://bezdekretu.blogspot.com/2015/11/trzy-kroki.html) a zatem nie ma prawa domagać się od nas obrony, wsparcia lub szacunku.
   Dziękuję Panu i pozdrawiam

   Usuń
 29. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PasjonatLeonaWachholza,

   Byłbym mocno zobowiązany, gdyby na moim blogu zaniechał Pan ciągłej projekcji swoich problemów związanych z zatrudnieniem w służbach III RP.

   Usuń
  2. Rozumiem, nie będę już pisał niczego.
   Nie miałem zamiaru urazić kogokolwiek i raczej tego nie zrobiłem a to nie tylko moja historia, nie, także wielu innych ludzi, wspaniałych ludzi, których znałem i znam nadal.
   Nie obrażam się na Pana uwagę, ale uważam, że w moim kraju ci ludzie, którzy głośno mówią o patologiach nie są lubiani. Z drugiej strony, ci którzy dzięki tym patologiom typu nepotyzm otrzymali pracę grają speców od wszystkiego.   Usuń
  3. P.S.Moje wcześniejsze wypowiedzi usunąłem, pozostawiłem jedynie te, które kierowałem w odpowiedzi do Pana dr K.Borowiaka, gdzie nie wypada mi ich usuwać ze względu na szacunek do tego człowieka.


   Usuń
 30. Podoba mi się termin „świadoma defensywa systemu” z wpisu na blogu Jaszczura z 31.05.2016, w którym szuka odpowiedzi na zaskakujące zwycięstwo Dudy. To prawdopodobne wytłumaczenie.
  Sama prezydentura Dudy scharakteryzowana przez Ściosa 24 maja 2016 18:59 jest tak trafna, że nie sposób tego nie zauważać. To mydlana opera (pewnie PRowcy doradzą zgrywanie twardziela na szczycie NATO). Natomiast PBSz ma się zajmować socjalem i chyba nie ma innych ambicji ani predyspozycji. Dlatego dla mnie najciekawsze jest zachowanie J. Kaczyńskiego. @Wojciech Miara napisał: …”Jarosław Kaczyński i consortes był zdolny nawet sprzedać pamięć swojego brata.”
  Od miesięcy się nad tym zastanawiam i już wcześniej wychodziło mi, że tak, J. Kaczyński jest do tego zdolny. Wystarczy tylko przypomnieć słowa o „daleko posuniętej ekspiacji”. Zresztą dla mnie od dawna jedyną legitymacją J.Kaczyńskiego jest już tylko tajemnicza likwidacja brata.

  Nierozliczany patron WSI Komorowski, schowany w cieniu, z gwarancjami nietykalności może i stanowi większą hańbę dla PiSu ale to poparcie dla Tuska (niezależnie od ostatecznej decyzji) skreśliło dla mnie tę partię definitywnie.

  Macierewicz powoli zostaje spacyfikowany. Nie ma na horyzoncie żadnej postaci, która by choć trochę przypominała postawę ks. Popiełuszki (i miała też niezbędną charyzmę). Tylko od takiej postaci mógłbym oczekiwać, że czegoś prawdziwego się dowiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cyt: "Nie ma na horyzoncie żadnej postaci, która by choć trochę przypominała postawę ks. Popiełuszki (i miała też niezbędną charyzmę). Tylko od takiej postaci mógłbym oczekiwać, że czegoś prawdziwego się dowiem."

   Rozmawialiśmy już trochę na tym blogu, pod tym tekstem, o dr Sławomirze Cenckiewiczu. Ale to nie jest decyzyjny polityk PiS, choć wiele pozytywnego możne zrobić jako szef IPN, m.in. wzmocnić śledztwo ws. śmierci ks. Popiełuszki poprzez dobór kadr (prok. A. Witkowski i nowy zespół pod jego kierownictwem).

   Jeżeli takie osoby (jak Cenckiewicz) sprawdzą się na swoich stanowiskach, to dobrze byłoby, aby czekała na nie kariera polityczna. Najlepiej w nowej partii.

   Usuń
 31. Czyżby uwertura do "kontrolowanego" odwrotu PiS?
  http://wpolityce.pl/polityka/294451-frapujacy-sondaz-54-proc-ankietowanych-uwaza-ze-rzad-powinien-sluchac-brukseli-ws-tk-propaganda-kod-czy-zmeczenie-sporem
  Idę o zakład, że w sprawie TK PiS "będzie mięknął".
  Być może już jest "pozamiatane".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kazimierz B.

   Raczej efekt skrajnej głupoty, w której wiara w tzw. sondaże przekreśla zdrowy rozsądek i decyduje o sprawach politycznych.

   Usuń
 32. Obibok na własny koszt,

  Nie pominąłem „mafii w togach i milicyjnych bandytów”, ponieważ mój tekst w ogóle nie dotyczy tej grupy, a jej istnienie jest trwałą patologią III RP i nie ma bezpośredniego związku z ochroną B.Komorowskiego i jego środowiska. Rozbicie tej mafii byłoby podstawowym obowiązkiem władz reprezentujących polskie interesy.

  Serdecznie Panu dziękuję za przekazanie moich pozdrowień Państwu Kołakowskim i Panu Jakubowi Kardaśowi. Policyjno – sądowe represje wobec takich osób, są hańbą III RP. Ostatnie, gdańskie wydarzenia pokazują też, jak niewiele zmieniło się od czasu powołania „tuskowego ZOMO”. Przypomnę, że w roku 2011 wprowadzono nowelę ustawy o Policji. Podstawowa zmiana dotyczyła złagodzenia kryteriów przyjmowania kandydatów do służby. Zrezygnowano zatem z wymogu niekaralności za wykroczenia, jako „nadmiernie rygorystycznego”.
  By zostać policjantem wystarczy jeśli kandydat nie będzie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. Tym samym, do pracy w Policji trafiły osoby skazane za wszelkiego rodzaju wykroczenia, np. przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu lub skazane za czyny chuligańskie.
  Osoby te nie muszą nawet posiadać wykształcenia średniego, ponieważ zachowano przepis pozwalający komendantowi wojewódzkiemu na przyjęcie do służby kandydata, który nie ma wykształcenia średniego – „jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji”.
  Alarmowałem wówczas, że w ten sposób otwiera się drogę do służby policyjnej ludziom, którzy nie posiadają elementarnych wymogów etycznych i intelektualnych, by stać się „stróżami prawa”. Było też jasne, że dzięki tej noweli będzie dochodziło do coraz liczniejszych aktów nadużycia uprawnień oraz bezzasadnych represji w stosunku do obywateli.
  Ponieważ szefem MSWiA jest dziś polityk wyjątkowo słaby i nieudolny, skoncentrowany na tzw.pijarze i tanim efekciarstwie, nie spodziewam się, byśmy doczekali się skutecznych zmian w Policji.


  Dziękuję Panu i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń

 33. Wojciech Miara,

  Większość wydarzeń związanych z „walką z rządem” traktuję jako kiepski spektakl. Już na wstępie rządów PiS wykreowano (głównie przy udziale tzw. wolnych mediów) dwa obszary sztucznych konfliktów -TK i działalność tzw. KOD-ów. Wokół tych spraw koncentruje się dziś życie polityczne III RP, toczą różne wojenki, wzbierają emocje i uwaga pospólstwa.
  To doskonały sposób na ucieczkę przed rzeczywistym przeciwnikiem i jeszcze lepszy, na usprawiedliwienie niemocy i słabości tego rządu. Po cóż prezydent Duda miałby występować z referendum konstytucyjnym w/s likwidacji TK, skoro istnienie „strażników PRL-u” jest jednym z fundamentów tego państwa, a dzisiejszy „spór” świetnie rozgrzesza indolencję rządzących?
  Zawsze można powiedzieć pospólstwu – nie mogliśmy tego i tego zrobić, bo nam TK przeszkadzał.
  Po co partyjne przekaźniki (zwane „wolnymi mediami”) i politycy grupy rządzącej mieliby ignorować i zamilczeć wygłupy jakichś nieszczęśników i zdrajców, jeśli z tego procederu czerpią uzasadnienie dla mitu „oblężonej twierdzy” i znajdują łatwe usprawiedliwienie własnego nieróbstwa i zaniechań?
  Póki obowiązuje ten system naczyń połączonych, można manipulować nastrojami społecznymi i unikać rzeczywistych zmian.

  Nie wiem, czy Pan zauważył istnienie pewnej rażącej asymetrii.
  Gdy w różnych TVN-ach, GW i portalach zamordystów, nigdy (podkreślam) nie ukazują się choćby najmniejsze wzmianki o publikacjach żurnalistów „wolnych mediów” i usilnie cenzuruje się wszelkie informacje niesprzyjające interesom byłego reżimu, w tzw. wolnych mediach i w wypowiedziach polityków rządu dominuje przekaz oparty wyłącznie na tym, co powiedzieli, napisali lub zrobili Oni. Ten rażący kontrast doskonale ukazuje kondycję układu „dobrej zmiany” i jest miernikiem predyspozycji intelektualnych i zawodowych żurnalistów „wolnych mediów”.
  To, co robią ci ludzie jest siarczystym policzkiem wymierzonym wyborcom „środowiska patriotycznego”. Nie mogę pojąć, jak zdrowi na umyśle ludzie mogą chcieć czytać, co powiedział jakiś Schetyna, Kijowski czy Michnik. Co to nas obchodzi?!
  Przez osiem lat byliśmy zmuszani do oglądania fizjonomii ludzi PO-PSL, wysłuchiwania ich bełkotu i znoszenia ich propagandy. Gdy pojawiła się szansa, by oczyścić życie Polaków z obcego przekazu i zacząć rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, owi żurnaliści "wolnych mediów" częstują odbiorców każdą brednią wyprodukowaną przez Obcych.
  Nagłaśniając przekazy GW,TVN, czy KOD-ów, stali się dziś głównymi rezonatorami propagandy III RP i nadal zaśmiecają uwagę Polaków wyziewami byłych reżimowców. Niebotyczne kompleksy tych żurnalistów, ich głupota i ograniczenia, zostały narzucone odbiorcom jako obowiązująca norma „zaangażowania” politycznego.
  Takie miejsca, jak wpolityce.pl czy niezalezna.pl powinny być omijane przez ludzi rozumnych.

  Nie widzę powodów do niepokoju w sprawie wyjaśnienia Smoleńska. Eksperci komisji intensywnie pracują (wypowiedzi prof. Biniendy i dr Berczyńskiego) i warto poczekać na ostateczne wnioski. Przypomnę też słowa Antoniego Macierewicza sprzed trzech lat – „Magdalenki w sprawie Smoleńska, póki ja żyję, nie będzie".
  Natomiast zgodzę się z Panem, że kwestia smoleńska ma dla PiS-u wymiar polityczny i może zostać podporządkowana interesom partyjnym. Wielokrotnie zwracałem uwagę na instrumentalne traktowanie tego tematu. Dość zauważyć, że w treści tzw. audytów ministerialnych nie znalazło się nic, co mogłoby mieć związek z zamachem Smoleńskim lub dowodziło intencji reżimu PO-PSL po 10 kwietnia. To dość charakterystyczne zaniechanie.
  Nie jest więc wykluczone, że choć poznamy rzeczywisty przebieg wydarzeń z 10 kwietnia, to ta władza uchyli się od postawienia konkretnych zarzutów prominentom PO-PSL lub poprzestanie na próbach ścigania „płotek”. Jeśli taki pomysł jest częścią "cyrografu", mogłoby to tłumaczyć ogromną butę i poczucie bezkarności liderów tzw.opozycji.

  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
 34. Pani Urszulo,

  Bardzo interesujący cytat. Zakładam, że wiedza pana Cenckiewicza o tym okresie jest głębsza od mojej, a nadto solidnie oparta na dokumentach historycznych. Pozwolę jednak nie zgodzić się z pewnymi twierdzeniami.
  Znam oczywiście okoliczności „Operacji Most”, ale nie przydawałbym jej tak ogromnej wagi.
  Przypomnę, że transfer rosyjskich Żydów trwał już od połowy lat 80.ub.wieku (na fali tzw. pieriestrojki) i odbywał się przez punkt tranzytowy w Wiedniu. Po spotkaniu Mazowieckiego z Amerykańskim Kongresem Żydów (w marcu 1990) doszło do porozumienia służb izraelskich, amerykańskich i tzw. służb PRL, a następnie otwarto punkt tranzytowy w Warszawie. Operacja była oczywiście tajna, głównie z obawy przed zamachami palestyńskich terrorystów. Amerykanie skrupulatnie wykorzystali „neoficki” zapał esbeków (którzy chcieli uwiarygodnić się w oczach nowych sojuszników) i skorzystali z ich wiedzy o środowisku terrorystycznym kontrolowanym przez Moskwę.
  Czy ta „transakcja” mogła zaważyć na „międzynarodowym „dealu” pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim”? Wątpię. Fundamentem tej zdrady był ład jałtański i chęć „pokojowej koegzystencji” z Sowietami-Rosją. Ze strony Sowietów mieliśmy do czynienia z realizacją strategii podstępu i dezinformacji, doskonale opisanej przez Golicyna.
  Ponieważ od 1944 roku Zachód traktował Polskę (i nadal traktuje) jako obszar należny imperium Stalina, zaś o stosunku do tej części Europy decydował głownie pieniądz i geopolityczne mity, transakcja „transformacji ustrojowej” zostałaby przeprowadzona, niezależnie od interesów żydowskich czy amerykańskich. „Operacja Most” mogła być równie ważnym czynnikiem, jak wizja otwarcia rynku rosyjskiego (i państw „demoludów”), wizja ekspansji zachodnich korporacji i banków czy korzyści finansowe płynące z „integracji europejskiej”.

  cdn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. Pozostałe tezy pana Cenckiewicza są mi doskonale znane i bliskie. W tekstach „Nudis Verbis” pisałem, że Polska nie ma najmniejszego interesu w popieraniu prorosyjskiej i proniemieckiej polityki przywódców UE. Od czasu ustanowienia "ładu jałtańskiego”, polityka ta stanowi największą barierę dla naszych dążeń niepodległościowych i wszędzie tam, gdzie uwzględnia priorytety Berlina i Moskwy – ignoruje lub podważa nasze. Istota tej polityki nie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i równego rozwoju państwom Europy Wschodniej, lecz na zabezpieczeniu potrzeb ekonomicznych najbogatszych graczy Unii (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec) oraz zagwarantowaniu Rosji „miejsca wśród narodów świata”.
   Dlatego uważam, że ostatnie dwie dekady stracono bezpowrotnie na powielanie błędów przeszłości i realizację procesu tzw. integracji z państwami Unii Europejskiej. W praktyce, proces ten został sprowadzony do narzucenia nam dyktatu ekonomiczno-politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem interesów niemieckich. Przeprowadzono go właśnie według wzorców „ładu jałtańskiego” - nie przecinając wpływów sowieckich, lecz zabierając Polakom te dobra, które pozostały jeszcze po półwieczu okupacji.
   Osłabiona, zdezintegrowana i zdegenerowana Polska – ma stanowić tym łatwiejszy łup. Dlatego „państwo jako ofiara gangów kosmopolitycznych” – (jak trafnie ujmuje to Cenckiewicz) jest celem polityki mocarstw wobec Polski.
   Upierałbym się natomiast nad dyskusją o „przechwyceniu"(przekierunkowaniu)interesów USA. O ile Niemcy i Rosja są naszymi naturalnymi (historycznymi) wrogami i państwa te zawsze będą dążyły do wymazania Polski z mapy Europy, o tyle Amerykanie nie muszą trzymać się tych „geopolitycznych” dogmatów. Nie chodzi bynajmniej o jakieś propolskie „sentymenty” ze strony USA lecz o ocenę europejskich interesów tego mocarstwa.
   Dlatego powinno nam szczególnie zależeć na zbudowaniu takiej Polski, która przejmie rolę czynnika decydującego o polityce w tej części Europy. Gdyby w Polsce był rząd zdolny do obalenia III RP i zerwania magdalenkowych ( a zatem niewolniczych) więzów, mógłby występować w relacjach z USA z całkowicie innej pozycji. Ameryka (czy Izrael) mieliby interes we wspieraniu naszych aspiracji niepodległościowych, gdyby dostrzegali w nas partnera, a nie uciążliwego petenta. Partnera, którego pozycja militarna i gospodarcza daje pewność stabilizacji w tym regionie świata i zapewnia kontrolę nad dyktatem Moskwy i Berlina. Polska słaba, infiltrowana przez agenturę i poddana wpływom sąsiadów, nie może liczyć na wsparcie Ameryki.

   Pozdrawiam Panią

   Usuń
 35. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 36. Meewroo,

  Punkt pierwszy Pańskiej refleksji jest najważniejszy. A ponieważ ludziom rozumnym nie przystoi poprzestawać na biadoleniu, zawarł Pan w punkcie trzecim szalenie trafną myśl –„Cała inicjatywa do zmiany obecnej, patowej sytuacji leży więc w rękach nas samych, a w szczególności naszych elit będących u władzy.”
  To jest sposób myślenia, jakiego życzyłby naszym rodakom. Nie ma takich ograniczeń, których nie można byłoby pokonać wysiłkiem polskiej myśli i inicjatywy. Bo jeśli są – niewarci jesteśmy spuścizny naszych przodków i pamięci o II Rzeczpospolitej.
  Rzecz w tym, byśmy odczuwali taką potrzebę i (co nawet ważniejsze) umieli ją narzucić elitom. Wymaga to głębokiej zmiany naszych relacji ze światem polityki– od praktykowanej obecnie mentalności rabów, po świadomości ludzi wolnych.
  Ale jest też konkluzja zawarta na zakończenie Pańskiego komentarza. Nie zgodzę się z nią –to nie jest nierozwiązywalny węzeł gordyjski.
  Kluczem do jego rozwiązania (poza kwestiami mało od nas zależnymi) jest wzbudzanie świadomości społecznej, odkrywanie prawd historii, poszerzanie stanu wiedzy i wzniecanie aspiracji. Rzecz niezwykle trudna, pracochłonna i niewdzięczna.
  Proszę dostrzec, co myśleliśmy na temat III RP w roku 1990, w 2000 i obecnie, jak ewaluowała świadomość magdalenkowego zaprzaństwa i stan wiedzy o tym wydarzeniu.
  Proszę zauważyć, co i ile wiedzieli Polacy o działalności b.WSI w roku 2006 i jak dziś postrzegają „długie ramię Moskwy”.
  Proszę porównać naszą świadomość na temat Smoleńska z roku 2010 i dostrzec obecne poglądy Polaków.
  To są namacalne, wymierne dowody skuteczności działań pewnych osób i środowisk. Dowodzą, że konsekwentne nagłaśnianie określonych treści i poglądów ma sens i jest sposobem na budzenie naszych rodaków.
  Jeśli pisze Pan o „utrzymaniu ludu w ryzach i daniu mu namiastki zmian”, jest to jednorazowy wyczyn politycznych hochsztaplerów. PiS nie tylko utraci „twardy” elektorat i zniechęci większość „chłodnych” przeżuwaczy medialnej papki, ale za trzy lata zostanie zmarginalizowany i odrzucony, jako tzw. formacja patriotyczna. Jeśli nawet przyjdzie czas różnych grup „trzeciej siły” itp. ruskich inicjatyw, to i on skończy się klęską.
  Tego państwa nie da się dłużej reanimować, a nawet głupota naszych rodaków ma swoje granice.

  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Aleksandrze.
   Nie napisałem, że węzeł jest nierozwiązywalny, ale że jest do "zrobienia"
   Nie jest do rozwiązania, ale jest do przecięcia:-)
   Uznajmy, że opisana przez Pana praca u podstaw nad świadomością Polaków będzie jego wstępnym rozluźnieniem, następnie jednak u władzy musi się znaleźć człowiek z determinacją, która pozwoli przeciąć to dziadostwo. Zgodnie z Pańskim postulatami zresztą.
   Pozdrawiam.

   Usuń
 37. Stefan Król,

  W Pańskiej wypowiedzi zawarta jest sugestia, jakoby władzę nad Polakami wciąż (od czasu okupacji sowieckiej) sprawowali ludzie megasłużb sowieckich, a ich „wszechmoc” paraliżowała wszelkie nasze działania. Odrzucam taką sugestię i nie znam argumentów na jej obronę.
  Prawdą jest, że byli esbecy zasilili kadry Urzędu Ochrony Państwa, stali się tzw. biznesmenami, bankowcami, urzędnikami, wydawcami prasy i czynnie włączyli w budowę III RP.
  W istocie tzw. weryfikacja Służby Bezpieczeństwa z początku lat 90. miała na celu wyodrębnienie grupy najbardziej przydatnych funkcjonariuszy – z punktu widzenia potrzeb nowej władzy – a zatem tych, którzy byli oficerami prowadzącymi tajnych współpracowników lub posiadali wiedzę o agenturze ulokowanej w strukturach koncesjonowanej „opozycji demokratycznej”.
  To im powierzono nadzór nad politycznymi i gospodarczymi procesami „transformacji ustrojowej” – dokonywanej rękami owej opozycji.
  Warto natomiast pamiętać, że ludzie z tych środowisk nigdy nie zmierzali do bezpośredniego przejęcia władzy.
  W III RP zastosowano bowiem inny model zarządzania państwem niż ma to miejsce w Federacji Rosyjskiej, gdzie grupa siłowników delegowała na najwyższe urzędy państwowe funkcjonariuszy KGB czy GRU.
  W Polsce nie musiano tego czynić, ponieważ każda kolejna ekipa dbała o interesy ludzi bezpieki i była podatna na ich wpływy. Ten stan esbecy zapewniali sobie poprzez lokowanie wśród rządzących agentury oraz przy pomocy metod operacyjnych, inspirując decydentów do
  obsadzania poszczególnych stanowisk sprawdzonymi kandydatami. Zawłaszczenie sektora bankowego oraz ulokowanie ludzi służb w najważniejszych obszarach gospodarki, mediów, wymiaru sprawiedliwości i dyplomacji zapewniało im realny wpływ na wszystkie procesy polityczne i gospodarcze. Ponieważ układ musiał być oparty na zasadzie symbiozy – byli esbecy pomagali politykom zdobyć władzę, utrącić niewygodnych rywali, przeprowadzić wybrane interesy. Czasem ułatwiali politykom zdobywanie środków na kampanie, choćby poprzez tworzenie tzw. czarnych kas czy zmuszanie poszczególnych biznesmenów do świadczenia usług na rzecz grupy trzymającej władzę.
  Po skutecznym zablokowaniu lustracji, ich wiedza o zasobach archiwalnych MSW pozwalała na prowadzenie skutecznych gier teczkami, na szantaże i wymuszenia, na tworzenie formacji politycznych, kreowanie nowych postaci i użytecznych „mężów stanu”.

  Natomiast ludzie ci są całkowicie bezbronni i nieskuteczni wobec osób wyjętych spod ich bandyckiej "jurysdykcji".
  Przykład Antoniego Macierewicza, na którego nie ma haków ani komprmateriałów, powinien wiele uczyć naszych rodaków.
  "Wszechmoc" megasłużb sowieckich kończy się tam, gdzie natrafia na rzeczywistą siłę charakteru, prawość i konsekwencję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aleksander Ścios był napisał powyżej:
   "Przykład Antoniego Macierewicza, na którego nie ma haków ani komprmateriałów, powinien wiele uczyć naszych rodaków".

   To dlatego AM blokuje wykorzystanie w MON innej osoby, na którą również nie ma haków ani komprmateriałów? Woli po prostu posiadać patent na wyłączność? I to w sytuacji, kiedy osoba ta - za wierność swoim ideałom - została przez Komorowskiego pozbawiona stanowiska! To po prostu zwyczajnie boli... Dużo łatwiej było znieść takie poniżanie, gdy wykonywał je ówczesny minister obrony narodowej.

   Wbrew tworzonym tu i ówdzie opiniom, że większość Polaków zhańbiła się szemranymi związkami ze służbami PRL, ja uważam, że jest wprost przeciwnie: moim skromnym zdaniem WIĘKSZOŚĆ Polaków pozostała wierna swemu wychowaniu i swoim poglądom! I wiem dobrze, co mówię: od 2 lat prowadzę badania naukowe oparte o kwerendę w archiwach IPN.

   Problem w tym, że - mimo tzw. krótkiej ławki w dyspozycji nowych władz naszej Ojczyzny (myślę, że zbędne są tego przykłady) - także PiS nie potrafi wykorzystać tych wiernych Polsce rodaków, nawet mimo posiadanych przez nich wysokich kwalifikacji, nie tylko moralnych, także tych zawodowych! Nie wspominając o zwykłym poczuciu przyzwoitości, która winna objawić się naprawieniem krzywd. Nie, krzywdę się dokłada!

   AM jest dla mnie ewidentnym tego przykładem!

   Powtórzę: to naprawdę boli!

   dr Krzysztof Borowiak

   .

   Usuń
 38. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 39. borowiak,

  Zakładam, że nie przeczytał Pan mojej odpowiedzi na wcześniejszy komentarz. Tej, w której napisałem, że nie uważam za dobrą praktykę wyprowadzanie generalnych wniosków na podstawie własnych, jednostkowych doświadczeń.
  Tylko tak mogę wytłumaczyć Pańskie obecne wystąpienie i pretensje wobec ministra Macierewicza.
  Właśnie poczucie przyzwoitości, którym tak chętnie Pan szafuje, nakazało mi odpowiedzieć w sposób uprzejmy acz czytelny i zwrócić uwagę na niestosowność Pańskich wystąpień.
  Ponieważ zignorował Pan tę odpowiedź, pozwolę sobie zmienić nieco ton.
  Patriotyzm, Szanowny Panie, nie polega na mierzeniu spraw polskich miarą własnych ambicji, oczekiwań lub skarg.
  Z ogromną nieufnością podchodzę do ludzi, którzy zapewniają o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych lecz nie potrafią wznieść się ponad osobiste odczucia i aspiracje. Same w sobie są cenne, ale stają się ciężarem, gdy podlegają pysze i nadmiernym ambicjom.
  Nie znam przyczyn, dla których minister Macierewicz nie chce skorzystać z Pańskiej pracy, ale zakładam, że takie istnieją.
  Nie jest moją rzeczą ich ocena.
  Jeśli na tej podstawie chce Pan formułować generalne wnioski dotyczące sytuacji politycznej lub wyraża negatywne opinie na temat szefa MON,brzmi to mocno groteskowo i niepoważnie. Nie przydaje Panu wiarygodności ani honoru.
  Uważam, że jest to sposób reakcji daleki od mojego rozumienia patriotyzmu, ale też odległy od zachowań mężczyzny i człowieka przyzwoitego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Aleksandrze(?)

   Różnica między nami polega na tym, że ja występuję z otwartą przyłbicą, pod SWOIM imieniem i nazwiskiem. Dlatego - czasami, gdy ma to merytoryczne uzasadnienie - posługuję się faktami osobiście mi znanymi. Gdyż one są właśnie faktami, prawdziwymi i mi osobiście znanymi. Za ich prawdziwość ręczę swym imieniem i nazwiskiem. Stąd w ocenie AM posłużyłem się także wiedzą o takich faktach (znam się z Antonim od 1991 roku). Oczywiście, można AM oceniać na podstawie innych faktów, jeśli ktoś je zna i zechce przytoczyć. Jednak zawsze w ocenie innych ludzi, zwłaszcza na stanowiskach istotnych, wychodzi się od pojedynczych elementów, aby tworzyć mozaikę całości.

   Ja nikogo nie przymuszam do takiej czy innej oceny AM, ja podaję fakty, dla mnie trudne i bolesne, jeśli chce Pan, aby na Pana blogu takich faktów nie podawać, bo... no właśnie, dlaczego nie mamy tutaj pisać prawdy? Jeśli podważa Pan prawdziwość moich opinii, to proszę tego dowieść w merytorycznej dyskusji innymi faktami, a nie w połajance z pozycji jedynie słusznej, bo wspartej faktem bycia tu gospodarzem.

   Pańskie uwagi o moim patriotyzmie są brzydkie i niegodne osoby (ciągle fikcyjnej - to podkreślam!), którą Pan tutaj kreuje pod tytułem "Ścios". Ja swój patriotyzm udowodniłem życiem, walką z komuną, która kosztowała mnie i moją rodzinę bardzo wiele, doceniono ten mój patriotyzm odznaczając mnie "Krzyżem Wolności i Solidarności" i odznaką honorową "Działacza opozycji antykomunistycznej". Być może ma Pan wyższe dowody swego zaangażowania w CZYNNĄ walkę z komuną, tego jednak nie wiem, samo pisanie - nawet często trafnych i słusznych analiz rzeczywistości, dlatego tu zaglądałem - nie daje Panu podstaw do obrażania swoich Gości! Najwyraźniej mamy inny pogląd na temat honoru i przyzwoitości.

   Zaś Pana zarzuty o mej pysze i nadmiernych ambicjach, tudzież o braku wiarygodności i honoru, w końcu o braku męskości i przyzwoitości - kwalifikują się na zaiste inne potraktowanie! Na przeszkodzie stoi jednak wygodna anonimowość, która pozwala Panu swobodnie i bez konsekwencji opluwać mnie powyższymi epitetami.

   Pozostaje mi w tej sytuacji tylko opuścić to miejsce, gdzie akceptowanymi przez Pana zachowaniami są te wpisujące się w Pańskie opinie, zgadzające się z każdym Pana wnioskiem i nadymające balon Pana pychy i próżności. Zaś ocenę Pana zachowania wobec mojej osoby pozostawiam innym, którzy się na nią natkną w Sieci...

   dr Krzysztof Borowiak

   .

   Usuń
  2. Borowiak,

   Rzeczywiście, argument "z anonimowości" jest rozstrzygający.
   Będę zobowiązany, jeśli dotrzyma Pan deklaracji i na stałe opuści to niegościnne miejsce.
   Nie mam Panu nic więcej do powiedzenia.

   Usuń
 40. Witam.Cyrograf-dość złowieszczo brzmi,natomiast celnie(jak zwykle) opisuje fragment rzeczywistości z perspektywą opisu dalszych cyrografów.Tylko przyspieszona realizacja konkretów,na przykład wyegzekwowania lustracji,dekomunizacji,odbudowy polskiej gospodarki,w tym górnictwa.Uważam,że pan @Onwk słusznie wspomniał o bezprawiu,które łączy się także z policją.18.05.br pojawił się komunikat o dążeniu przez klub generałów policji między innymi do:obrony godności i honoru emerytowanych funkcjonariuszy i całego środowiska mundurowego,propagowanie pamięci o poległych kolegach policjantach i milicjantach,obrona uprawnień emerytalnych i przysługujących im praw nabytych [http://www.seirp.pl/18_05_2016-r_-narada-w-stowarzyszeniu-generalow-policji-rzeczypospolitej-polskiej]. I wtedy przypomniał mi się artykuł pana A.Ściosa z kwietnia 2009r pt.>Oni-integracja<,a także komorowska ustawa o współdziałaniu sił represji(policji i wojska).Integracja-słowo klucz,jak sądzę,do rozgryzienia "tajemnicy PAD".Z kim ta "integracja" czyli "zgody","pojednania"? Kto umożliwił powstanie fundacji PBK (jak wcześniej fundacji "olka" i "bolka")? Czy nie jest to czasem cichy popis ciągłości magdalenkowej zdrady,potwierdzony "w cztery oczy" na belwederskim spotkaniu BK/AD ? A polskie górnictwo węglowe: pełne gęby frazesów o kolejnych "modernizacjach",a tymczasem po cichu kontynuacja UWolstwa i podpisanie układu paryskiego; my pamiętamy,co deklarował prez.L.Kaczyński,co trąbiły tzw. media patriotyczne przed "podwójną wygraną".Zaś widzimy, jak wygląda obecnie realizacja obietnic PAD&PiS,pamiętamy,jak "ratowano" kolebkę na Wybrzeżu i jak ochłapem(jedna nowa ściana,która ma być otwarta przy dość kontrowersyjnych warunkach bezpieczeństwa) "ratuje się" kolebkę na Śląsku.I 126 tys.podpisów "oddelegowanych" przez marsz.Kuchcińskiego na "wieczne czytanie",podobnie jak lodówka poprzedniej ekipy mafijnej.Skoro środowisko PAD&PiS zrezygnowało z realizacji priorytetów prawdy(lustracja,publikacja aneksu,ujawnienie zbioru zastrzeżonego,likwidacja esbeckich apanaży,zamknięcie granic na daesh/"zielone ludziki" z forpocztą w formie "nocnych wilków" i jednocześnie brnie w niewolnicze cyrografy zaprzeczające definicji suwerenności-to co żyrują,jak nie cichy rozbiór ? Co do PAD i MON:1)wiadomo,że przedłużenie nominacji Gocuła nie wzięło się z księżyca,tylko wymagało rekomendacji PBSz i MON,2)pozytywny bohater afery marszałkowej R.Szermietiew ,który przez jakiś czas brał kasę od prokomorowskiego Packa z AON,niedawno skrytykował MON za program OTK. Z całym szacunkiem: w sytuacji zewnętrznych zagrożeń takie judzenie,podobnie jak prostackie prowokacje przedszczytowe to błąd.Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń

 41. Kluczem jest wzbudzanie świadomości społecznej, odkrywanie prawd historii, poszerzanie stanu wiedzy i wzniecanie aspiracji. Rzecz niezwykle trudna, pracochłonna i niewdzięczna. Proszę dostrzec, co myśleliśmy na temat III RP w roku 1990, w 2000 i obecnie. Jak ewoluowała świadomość magdalenkowego zaprzaństwa i stan wiedzy o tym wydarzeniu. Proszę zauważyć, co i ile wiedzieli Polacy o działalności b. WSI w roku 2006 i jak dziś postrzegają „długie ramię Moskwy”. Proszę porównać naszą świadomość na temat Smoleńska z roku 2010 i dostrzec obecne poglądy Polaków. To są namacalne, wymierne dowody skuteczności działań pewnych osób i środowisk. Dowodzą, że konsekwentne nagłaśnianie określonych treści i poglądów ma sens i jest sposobem na budzenie naszych rodaków. - A. Ścios - w odpowiedzi p. Maeewroo (27 maja 2016 18:22)


  Panie Aleksandrze

  Zawsze podkreślam kluczową rolę w rozbudzaniu polskiej świadomości kilku wybitnych polskich historyków - publicystów, jak Sławomir Cenckiewicz, Marek Chodakiewicz, Andrzej Nowak, Aleksander Ścios, Tadeusz Witkowski, Leszek Żebrowski i in. - kolejność alfabetyczna.

  Niezwykłe są zasługi dla Polski uczonych ekspertów skupionych przez Antoniego Macierewicza w Zespole Smoleńskim: Wacława Berczyńskiego, Wiesława Biniendy, Kazimierza Nowaczyka, Grzegorza Szuladzińskiego.

  Ze środowisk medialnych czas zweryfikował pozytywnie Wojciecha Sumlińskiego. "Wolni" dziennikarze piszący w Polsce i za granicą okazali się w większości klakierami aktualnej władzy lub pospolitą agenturą.

  Z polityków - pozostał chyba tylko Antoni Macierewicz, od lat spiritus movens Odrodzonej Polski - i skupione przez niego i wokół niego środowisko patriotyczne.

  Wspaniałe i godne najwyższego szacunku jest środowisko Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża - reprezentowane przez Joannę i Andrzeja Gwiazdów, śp. Annę Walentynowicz, Krzysztofa Wyszkowskiego, Lecha Zborowskiego i dziesiątki innych.

  Podobną rolę w krzewieniu polskości i przypominaniu obywatelskich powinności Polaków odgrywał w PRL Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, później - przez 30 lat, da un paese lontano - wielki Jan Paweł II. Jego zasługi to zasługi giganta. Kiedy go zabrakło - odmienił się świat i - od 2007 - zaczął się powolny upadek tej reszty Polski jaka zachowała się w III RP.

  Pozdrawiam serdecznie

  LISTA JEST NATURALNIE OTWARTA. BARDZO PRZEPRASZAM ZASŁUŻONYCH, KTÓRYCH POMINĘŁAM - ale to tylko komentarz na blogu, a nie rozprawa naukowa.

  OdpowiedzUsuń

 42. Nowa Targowica

  Kiedy 15 września 1988 r. kończyło się spotkanie Lecha Wałęsy z gen. Czesławem Kiszczakiem w rządowym pałacyku na Zawracie odprowadzający pokojowego noblistę i innych gości Stanisław Ciosek miał powiedzieć: „gdy obecnie rządzący podzielą się władzą z opozycją to będzie ona miała piękne samochody”. „Odjazd samochodu (mercedesa)” – zapisał stenografista z MSW. Ta scena jest niemal profetyczna, bowiem ukazuje podział Polski pomiędzy dwie grupy stanowiące od 1989 r. elitę właścicieli III RP. Istotą modelu transformacji była bowiem kooptacja części środowisk niezależnych (względem elity i nomenklatury komunistycznej) do obozu władzy. Stawką w tej sprawie mogła być m. in. ochrona nieprzypadkowo zainicjowanego w ramach powołanego w lutym 1989 r. Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego procesu nielegalnego wykupu długów czyli de facto grabieży majątku narodowego i przetransponowania go na prywatne konta. Warto podkreślić, że skuteczność manewru kooptacyjnego mogła zależeć od skali „oswojenia” lub skorumpowania partnera, co w przypadku FOZZ miało również zagwarantować ochronę całego procesu nadużyć finansowych.

  W sensie ustrojowym proces kooptacji przez korupcję gwarantowała odmowa wolnych wyborów w 1989 r., które mogły zagrozić zawartemu w Magdalence układowi. To jest może najważniejszy aspekt zdrady elit okrągłostołowych wobec narodu tak mocno różnicujący wydarzenia z wiosny 1989 r. i jesieni 1918 r. To co było oczywiste dla Piłsudskiego i Dmowskiego w 1918 r., by ogłosić niemal od razu pięcioprzymiotnikowe wybory do sejmu ustawodawczego pomimo realnych i daleko poważniejszych zagrożeń niż w 1989 r., stało się śmiertelnym zagrożeniem dla okrągłostołowych elit w 1989 r. A przecież jak trafnie pisał Paweł Jasienica w „Doświadczeniach polskich” każdy Polak „składając [26 stycznia 1919 r.] do urny wyborczej kartkę, uczestniczył w plebiscycie dotyczącym samej niepodległości kraju oraz wykreślającym granicę ustrojową wewnątrz Europy”. Tej możliwości – prawa, odmówiono Polakom w 1989 r. tłumacząc wszystko dochowaniem zaciągnięto zobowiązania wobec komunistów. Program niepodległości został w ten sposób odłożony ad acta.

  I na koniec raz jeszcze scenka z rozmów w Magdalence z 27 stycznia 1989 r.: gen. Czesław Kiszczak, Lech Wałęsa i Jan Janowski ze Stronnictwa Demokratycznego „stukają się kieliszkami”. Leje się alkohol. „Toast za powodzenie. Uczestnicy spotkania przechodzą do sali obrad. Sala obrad – sprawdzanie tekstu porozumienia, swobodne rozmowy zebranych”. I nagle: „Stanisław Ciosek mówi o swoim dylemacie czy uczestnicy negocjacji są reformatorami czy targowiczanami”! Tym samym to, co było chwilowym dylematem komunisty, który od końca lat 60. był powiązany z wojskowymi służbami PRL, stało się faktem. Magdalenka, a później okrągły stół, stały się symbolem współczesnej Targowicy i zdrady, zmowy elit, podziału władzy i majątku, zakotwiczenia Polski w systemowym postkomunizmie, rosyjskiej strefie wpływów i państwowej niemocy.

  ========================================

  Ponieważ spodobał się Państwu cytat ze świetnego tekstu S. Cenckiewicza, przytaczam ostatni fragment artykułu i ponownie podaję link do całości: http://www.slawomircenckiewicz.pl/aktualnosci/cenckiewicz-o-zdradzie-okraglego-stolu-pelna-wersja-tekstu

  OdpowiedzUsuń
 43. Witam. >Magdalenka,a później okrągły stół,stały się symbolem współczesnej Targowicy i zdrady,zmowy elit,podziału władzy i majątku,zakotwiczenia Polski w systemowym postkomunizmie,rosyjskiej strefie wpływów i państwowej niemocy<. Niezupełnie-ponieważ etapów magdalenek i okrągłych stołów zdrady narodowej było kilka,w tym "lizboński cyrograf",który z obecnej perspektywy wg. mnie był błędem. Dziś wygląda to tak,że na przykład rządzący prewencyjnie ograniczają rozliczenie komorry tylko do okresu jego prezydentury,zabezpieczając w ten sposób bezkarność w sprawie ProCivili i afery marszałkowej. Ale to nie wszystko,ponieważ na każdym kroku środowisko PAD & PiS demonstracyjnie okazuje podległość obcym,a właściwie to demonstruje PO-PiS podległości.Można by zapytać ,czy politycy znają tzw. arytmetykę parlamentarną(i nie tylko to) - no bo dlaczego nie mając odpowiedniej większości wywołali łańcuszek: likwidacja TK(relikt komuny)->reakcja "obrońców demokratury"(KOD)->kontrreakcja różnych środowisk patriotycznych przy raczej biernej,a nawet szkodliwej ze strony MSZ Waszczykowskiego postawie decydentów PiS->wycofanie się "na z góry upatrzone pozycje" eurokołchoźnicze,przy czym poinformowanie obcego eurokołchoźnika Timmermansa o swoim kapitulanctwie przed poinformowaniem wyborców PiS (wg. TT pana A.Ściosa) moim zdaniem jest zaledwie drobnym epizodem. Głównym bowiem faktem kolejnego etapu hołdów hanzeatyckich jest zapowiedź "berlińskich konsultacji międzyrządowych"[http://www.tvp.parlament.pl/aktualnosci/polskoniemieckie-konsultacje-miedzyrzadowe-odbeda-sie-w-berlinie-pojedzie-znaczna-czesc-rzadu/25535954]. I jeszcze jeden nowy fakt dotyczący magdalenek ,okrągłych stołów i neotargowicy:watykański awans monsignore Celestino Migliore na nuncjusza w stolicy cerkwii putina/cyryla. Ten awans dałby może nadzieję na zdjęcie cenzury prewencyjnej z patriotycznych księży i na impuls dla przywrócenia śledztwa panu prok.A.Witkowskiemu,gdyby nie pojednawcze laurki decydentów KEP: "dobry czas dla polsko-watykańskich relacji","dobry nuncjusz","spątaniczna wdzięczność"...[http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26280,komentarze-biskupow-po-nominacji-dla-abp-migliore.html]. A ja oczywiście pamiętam,z kim chcieli i chcą się jednać neotargowiczanie. Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 44. Maria
  Panie Aleksandrze, wielokrotnie zwracał Pan uwagę na co najmniej dziwną niechęć prezydenta Andrzeja Dudy do zajęcia stanowiska w sprawie śledztwa dotyczącego zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bardzo polecam Panu wysłuchanie spotkania, które odbyło się 2 lutego 2016 w Domu Pielgrzymkowym Amicus nt. „Proces toruński – wyreżyserowany spektakl”. Wzięli w nim udział prok. Andrzej Witkowski, ks. Stanisław Małkowski, Kornel Morawiecki, Piotr Jegliński i ks. Jan Sikorski. Otóż to, na co chcę szczególnie zwrócić Pana uwagę, to wystąpienie (1.24’13’’) ojca Gabriela Bartoszewskiego, który w procesie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki podjął się roli promotora sprawiedliwości. O. Bartoszewski bardzo stanowczo domaga się wyciszenia(!) sprawy procesu śledczego do czasu zakończenia (2-3 lata) procesu kanonizacyjnego ks. Popiełuszki, który obecnie toczy się w Rzymie. Wystąpienie to zszokowało nie tylko prowadzących, ale i licznie zgromadzoną publiczność: https://www.youtube.com/watch?v=fkLfMgY5ITk
  Wydaje się, że we wszystkich rozważaniach dotyczących mordu założycielskiego IIIRP, a być może również i Aneksu, nie sposób pominąć jakiejś ciemnej roli hierarchów kościoła, którzy nadal mogą wiązać ręce prezydentowi. Ale to tylko moje mgliste podejrzenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czy może być tak, że proces beatyfikacyjny a następnie kanonizacyjny zostały uruchomione między innymi po to aby dodatkowo zablokować próby wyjaśnienia śmierci ks. Jerzego. Na zasadzie skoro jest już Świętym to dajmy spokój dociekaniom bo i po co?
   Będąc na pielgrzymce w latach 90tych zapamiętałem wypowiedź jednego dominikanina, który twierdził, że ksiądz Jerzy prawdopodobnie nie będzie ogłoszony Świętym gdyż okoliczności jego śmierci są nie jasne a zeznania sprawców mało wiarygodne. Najwidoczniej coś się zmieniło w podejściu kościoła do tej sprawy.

   Usuń
  2. sailor
   Zapomina Pan, że to za sprawą papieża Jana Pawła II ksiądz Jerzy został beatyfikowany i również ON domagał się wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Popiełuszki. Był to wręcz Jego testament!
   Co do owego "dominikanina" - powinien Pan spytać go o pseudonim operacyjny.

   Usuń
  3. Na tej podstawie nie wyciągałbym wniosków o współpracy z SB. Argumenty tego księdza brzmiały rozsądnie. Nie znamy okoliczności ostatnich chwil księdza Jerzego i hipotetycznie nie możemy wykluczyć zaparcia się wiary pod wpływem tortur.
   Dlatego trochę dla mnie dziwne jest że kościół zdecydował się na proces beatyfikacyjny bez uprzedniego pełnego wyjaśnienia okoliczności śmierci ks. Jerzego. Teraz każdy kto docieka jak to na prawdę było wychodzi na osobę wręcz wrogą kościołowi.

   Usuń
 45. Jedynym człowiekiem wiążącym ręce Andrzejowi Dudzie jest Andrzej Duda... Nie interesuje mnie z jakich powodów to się dzieje: czy z tego, że PAD nie ogarnia doniosłości pewnych kwestii (mord na księdzu Jerzym, kwestia aneksu) i jest również produktem politycznym XXI wieku, czy też chodzi o głębsze uwikłanie jego obozu politycznego...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. STACH79,

   Podoba mi się taki punkt widzenia.
   Nie ma sensu szukać usprawiedliwień dla dorosłego mężczyzny na odpowiedzialnym stanowisku.
   Jeśli ów mężczyzna zachowuje się tchórzliwie lub próbuje mamić swoich rodaków, trzeba mu to wyraźnie powiedzieć i zrezygnować z jego posługi.

   Usuń
 46. OT - surrealistyczny!

  Jarosław Gowin - wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początku roku ogłosił - uwaga! - KONKURS na nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Ustawę mają mu przygotować konkurencyjne zespoły z tzw. środowisk naukowych. Spośród nadesłanych założeń ministerstwo wybierze trzy projekty badawcze, które okażą się najlepsze dla polskiego szkolnictwa wyższego. Potem jeszcze "szeroko zakrojone konsultacje środowiskowe" - i za 10 - 15 lat będzie ustawa jak ta lala.

  1.klik
  2.klik
  3.klik

  Pytanie: po co w takim razie to śmieszne ministerstwo, dziesiątki departamentów i setki (opłacanych) urzędników ministerialnych?

  *

  Naukę pan minister opędził "konkursem", natomiast osobiście zajął się (bliższą sercu?) USTAWĄ... HAZARDOWĄ!

  1.klik
  2.klik
  3.klik

  Miał być MON i wojsko, miały być uczelnie, a i tak zeszło na pokera i powtórkę z Sobiesiaka-Chlebowskiego- Drzewieckiego - KLIK

  OdpowiedzUsuń
 47. Ostatnio pozytywnym zjawiskiem było odrodzenie się w Polsce, wśród młodzieży, kultu Żołnierzy Wyklętych. Tak dobrze się stało, że wielu młodych Polaków zaczęło doceniać najlepsze wzorce, jakie swoim życiem pokazali najwięksi bohaterowie II wojny światowej i czasów powojennych. Te wzorce, przykłady dawały także rodziny Żołnierzy Wyklętych, np. rodzina Witolda Pileckiego.
  Jego córka, Zofia Pilecka-Optułowicz, wielokrotnie w wywiadach opisywała losy swojej rodziny, to, jakim wspaniałym ojcem był Witold i jaki program wychowawczy im przekazał.

  I mogłoby tak być dalej, ta pamięć mogła być pięknie kultywowana przez kolejne pokolenia tej rodziny. Niestety...

  Mamy obecnie do czynienia z coraz większym podmywaniem tego gruntu polskości, trwałej busoli, stałego punktu odniesienia dla Polaków.

  Ostatnio głośno zrobiło się wokół rodziny Pileckich. Wnuczka Rotmistrza, związana ze środowiskami KOD-u (?!!!) zaatakowała ruch narodowy (zresztą PiS-owi na jej fb dostaje się też regularnie) za rzekome wykorzystywanie wizerunku i pamięci jej dziadka do celów politycznych. Niestety, nie jest to jedyna postawa w tej rodzinie pośród bliskich krewnych Pileckiego - także córka pani Zofii, artystka po ASP (obie wnuczki kończyły tę uczelnię), także się zaKODowała i broni na fb tych środowisk przed polityką personalną PiS.

  Ot, do czego prowadzi "współżycie z potworem".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Iwono, to nic nowego pod słońcem. Wykorzystywanie rodzin bohaterów, znanych nazwisk itp., to są stare bolszewickie metody rodem z głębokiego "prlu".
   Pozdrawiam.

   Usuń
 48. Zamieszczona powyżej wymiana zdań pomiędzy Autorem blogu a dr Borowiakiem jest nieprzyjemna i - moim zdaniem - niepotrzebna. Nie ulega wątpliwości, że dr Borowiak jest wysoce kompetentnym specjalistą w jednym z obszarów działalności MON i w normalnych warunkach należy mu się conajmniej odpowiedź od Ministra. Nawet kurtuazyjna, że nie, że dziękujemy. Na odpowiedź (a nie na milczenie) zasłużył niemal każdy, a cóż dopiero dr Borowiak.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 49. Pogorzelisko... i co z tym zrobia PP: Kaczynski, Ziobro, Szydlo, Duda.
  http://wpolityce.pl/polityka/294829-pogorzelisko-dlaczego-byly-prezydent-nie-odpowiedzial-dotad-za-to-co-zrobil?strona=4
  Az mrowie przelatuja po plecach po tym krotkim, ale dobitnym, streszczeniu z sadowej sali!

  OdpowiedzUsuń


 50. Usilnie proszę Szanownego Autora o częstsze monitorowanie bloga.
  Ostatnio za dużo tu obcego elementu jak na moje nerwy.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 51. Maria / Sailor,

  Są to zbędne spekulacje, zaś wystąpienie ojca Gabriela Bartoszewskiego nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem sprawy. Znam te pseudoargumenty i wiem, że posługując się nimi można mocno namieszać w głowach.
  W wielu tekstach, m.in. „NIE BÓJCIE SIĘ ŚWIĘTOŚCI KSIĘDZA JERZEGO” z 2009 roku zwracałem uwagę, że nie wolno nam bać się świętości księdza Jerzego, ponieważ potwierdzenie aktu męczeństwa nie może kolidować z wymogiem szukania prawdy i nie stanie na przeszkodzie w jej odkryciu. Istnieją ku temu solidne, teologiczne podstawy, o których o. Bartoszewski z pewnością wie.
  Papieski dekret o męczeństwie księdza Jerzego (przygotowany przez papieża Benedykta XVI) wyraźnie mówi, że Kapelan Solidarności został ucciso in odio alla Fede - zabity z nienawiści do wiary. To niezwykle ważne sformułowanie zadaje kłam wielokrotnie podnoszonej i przez lata powielanej tezie, jakoby ksiądz Jerzy został zamordowany z powodów politycznych, a zabójstwo było aktem politycznej prowokacji.
  Wiemy, że wśród ludzi Kościoła dość powszechny jest pogląd, jakoby ustalenia prokuratora Witkowskiego i innych osób domagających się weryfikacji oficjalnej (stworzonej przez SB) wersji wypadków z października 1984 roku, stanowiło działanie na szkodę Kościoła i opóźniało proces beatyfikacyjny, a dziś kanonizacyjny księdza Jerzego. Pojawiały się też głosy sugerujące, jakoby wszelkie odstępstwa od ustaleń procesu toruńskiego były inspirowane przez środowiska wrogie Kościołowi. Postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Tomasz Kaczmarek wielokrotnie twierdził, że „można się domyślać sił, stojących za nagłośnieniem, burzących ustalony w 1985 r., podczas pamiętnego procesu toruńskiego, klarowny obraz porwania i morderstwa”. Przed laty, w „Gazecie Wyborczej” pojawiła się oszczercza notatka anonimowego autora sugerująca, że Andrzej Witkowski i Wojciech Sumliński działają na zlecenie Piotrowskiego, po to, by wybielić morderców. Gdy prokurator Witkowski skierował przeciwko GW zawiadomienie o przestępstwie znieważenia prokuratora, pojawiła się jej łagodniejsza wersja, że …obaj dali się złapać na esbeckie fałszywki.
  W jednym z tekstów poświęconych tematowi cytowałem fragmenty opracowania księdza Arkadiusza Damaszka SDB z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatytułowanego „Współcześni męczennicy za wiarę – Wymagania procesu kanonizacyjnego”. To bardzo ważny tekst, którego lektura pozwala uniknąć pewnego zamętu pojęć i porządków.
  Autor pisał m.in:
  „Do zaistnienia męczeństwa za Chrystusa, konieczny jest prześladowca. Jest on osobą fizyczną lub prawną, która zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie.[…] Prześladowcą mogą być systemy społeczno-polityczne wraz z wrogim religii ustawodawstwem, administracją i sądownictwem. Również terrorystyczna działalność niektórych partii komunistycznych wpisuje się w koncepcję zbiorowego prześladowcy […] Tym niemniej, należy, o ile to tylko jest możliwe, wskazać konkretne osoby bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć męczennika. […]

  cdn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. cd

   Odpowiedź na pytanie, dlaczego osoba została zamordowana, sprowadza się do przestrzeni wiary lub określonej cnoty. Prześladowca działa z nienawiści do wiary, do dobrego dzieła lub określonej cnoty. Wskazanie tak zdefiniowanej przyczyny wynika z brzmienia wyroku skazującego, dialogów oprawcy z męczennikiem i innych okoliczności śmierci. Nienawiść do wiary ujawnia się w momencie męczeństwa lub też może być wpisana w system ideologiczny. Udowodnienie nienawiści do wiary u prześladowcy stanowi niewątpliwie najistotniejszy problem spraw najnowszych męczenników. Trudność ta odnosi się m.in. do systemów totalitarnych. W trakcie poszczególnych procesów kanonizacyjnych wykazano, że nienawiść do wiary dotyczyła konkretnych zagadnień, jak np. stanu kapłańskiego, misji duszpasterskiej, prawa do życia. Należy odróżnić nienawiść prześladowcy od sporów i różnic politycznych. Choć można stwierdzić ogólnie, że systemy: nazistowski i stalinowski były zbrodnicze, to jednak każdy fakt męczeństwa należy zbadać indywidualnie oraz zweryfikować motywację po stronie zadającego śmierć. Mogą wystąpić różne przyczyny, ale o męczeństwie mówimy, kiedy nienawiść do wiary jest elementem przeważającym”.

   Usuń
  2. cd

   Dekret papieski przypomina nam, że (niezależnie od przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do męczeńskiej śmierci księdza Jerzego), jej autentyczną i niepodważalną przyczyną była nienawiść. Nienawiść do Boga, do wiary, Kościoła, człowieka, prawdy. Nienawiść podniesiona do rangi systemowego fundamentu.
   Jako ostatni „składnik kanonicznej koncepcji męczeństwa”, ksiądz Damaszek wymienia osobę umęczoną za wiarę.
   „Męczennik, powodowany miłością do wiary, powinien akceptować zadaną mu śmierć. Jest to akt ludzki. Niekiedy następuje faktyczne wyznanie wiary przed śmiercią. W innych sytuacjach nie ma bezpośredniego słownego przyznania się do Jezusa, ale życie męczennika i okoliczności śmierci wskazują na oddanie życia dla Boga”.

   Zakładam, że komentator Sailor spekulując – „Nie znamy okoliczności ostatnich chwil księdza Jerzego i hipotetycznie nie możemy wykluczyć zaparcia się wiary pod wpływem tortur” - nie tylko nic nie wie o postaci świętego Jerzego i nie wie o Jego kapłańskiej posłudze, ale takim „brakiem wykluczenia” podważa fundamentalne świadectwo życia Kapelana Solidarności.
   Zapewniam Pana, że w przypadku księdza Jerzego całe „życie męczennika i okoliczności śmierci wskazują na oddanie życia dla Boga”.
   Z lektury cytowanego tu opracowania, można wnioskować, że ewentualne ustalenie (np. w drodze nowego śledztwa i procesu karnego) innej niż obecnie daty śmierci księdza Jerzego lub nawet wskazanie innych sprawców, nie może stanowić istotnej przeszkody w procesie kanonizacyjnym.
   Nie może dlatego, że potencjalne, nowe ustalenia nie podważają faktu męczeńskiej śmierci za wiarę, a tylko ta okoliczność ma zasadnicze znaczenie.
   Jeśli o. Gabriel Bartoszewski i osoby dające wiarę jego świadectwu nadal nie wiedzą, jak wygląda stan faktyczny, zacytuję jeszcze słowa abp. Kazimierza Nycza z października 2008. Arcybiskup stwierdził wówczas - „Nawet jeśli znajdą się dowody, że ks. Popiełuszko zginął później niż 19 października, nie przeszkodzi to beatyfikacji”. I dodał:
   „Moment śmierci jest ważny, ale nie najważniejszy. Ważne są przede wszystkim szczegóły męczeństwa, a te są znane i opisane. Jeśli komuś udałoby się to udowodnić (inną datę śmierci), prowadzący proces beatyfikacyjny musieliby uzupełnić dokumentację. Ale ani ewentualna inna data śmierci, ani nieznajomość zabójców nie byłyby przeszkodą w dokończeniu procesu, gdyż mordercą ks. Jerzego był cały system, który działał z nienawiści do wiary”.

   Ojcu Bartoszewskiemu należałoby też przypomnieć, że prawda nie jest wrogiem świętości, a kto próbuje ją ukryć pod płaszczem „troski o sprawy Kościoła”, ten wyrządzą Kościołowi największą krzywdę.

   Gdy zaś chodzi o przyczyny tej haniebnej (to właściwe słowo) ucieczki od sprawy wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Jerzego, od dawna wskazuję dwie podstawowe.
   Są to - lęk przed naruszeniem fundamentów III RP oraz prymat partyjnych interesów (tu:wsparcie udzielane PiS-owi przez hierarchów KK) nad nakazami moralnymi i narodowymi powinnościami. To dość, by prawda o tym męczeństwie była ukrywana tak długo, jak długo trwa III RP.

   Usuń
 52. tupki,

  To bardzo ważny tekst, w którym Wojciech Sumliński przypomina treść zeznań świadka Krzysztofa Winiarskiego.
  http://wpolityce.pl/polityka/294829-pogorzelisko-dlaczego-byly-prezydent-nie-odpowiedzial-dotad-za-to-co-zrobil?strona=1

  Proszę zauważyć, że tekst został natychmiast zepchnięty na dalsze pozycje, a w "prawicowym internecie" przyjęty z obojętnością i milczeniem. To jest temat tabu.
  Wygląda na to, że "wolne media" mają pozwolenie na pisanie banialuk o "gęsiarkach" i "sokowirówkach" lecz informacje wskazujące na poważne zarzuty wobec osoby BK są tradycyjnie ukrywane i skazane na przemilczenie.
  Niestety, brak reakcji na takie praktyki obozu "dobrej zmiany" dowodzi, jak otumaniony i zniewolony jest elektorat PiS.

  OdpowiedzUsuń
 53. Ciekawym jest, czy i jaki wpływ na wygranie prezydentury przez A. Dudę miało spolegliwe przekazanie KP 10.04.2010r. Komorowskiemu?

  OdpowiedzUsuń
 54. Dobry wieczór. Przeczytałem TT pana A.Ściosa dotyczące listu PAD do środowiska GP.Chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy.Pierwsza to zbieżność czasowa: nieobecność PAD w związku z watykańską wizytą i warszawskie (kolejny raz demonstracyjne) wyjście z cienia komorry & corp. z okazji "święta" "wolności" i "demokracji".Druga to treść listu PAD,uwłaczająca wolności i suwerenności-bo wypaczająca prawdę o sfałszowanych wyborach w służbie pojednania z komuną;pewna aktorka też się zachwycała kiedyś "skończeniem się komunizmu".Z tym,że uważając ów list do cenzorów prewencyjnych przecież (a sadzę tak na podstawie cenzorowania co najmniej jednego artykułu pana A.Ściosa przez decydentów z GP) uważam,że haniebne zafałszowania historyczne w tymże liście były tylko i aż potwierdzeniem wcześniejszej uchwały sejmokratury z 3.czerwca 2016r [http://www.sejm.gov.pl/Sejm8nsf/komunikat.xsp?documentId=06CD10A3EDB4E8C1257FC70034EF04] .Dość intrygujący jest komentarz z 4.czerwca 2016,14:45 gdy przypomni się zeznania AD [http://www.youtube.com/watch?v=XjaqMxjO1rw]; pytanie brzmi:jaki deal "dobrej zmiany" odpowiada za utrzymywanie na stanowisku sejmowego jenerała L.Czaplę,spolegliwego "przekaźnika" woli ówczesnego marszałka BK ? Taki przypadkowy niezbędny fachowiec z tegoż jenerała,czy sługus specjalnego znaczenia? Niemożliwe raczej,abym uwierzył w "krótką ławkę" obecnych decydentów co do obecnego stanowiska L.Czapli. Odnośnie TT pana A.Ściosa o ostrzeżeniach służb przed terroryzmami "dobra zmiana" lekceważy wszystkich,zatem i PAD się dostosowuje do reszty i w czasie watykańskiej wizyty pada deklaracja o "uchodźcach": każdy kto będzie chciał zostanie przyjęty. Taka deklaracja przy niezamkniętych realnie granicach jest wg. mnie wprost zapraszaniem zagrożeń ze strony daesh/zielonych ludzików,a także zapraszaniem zbrodniczego reżimu putina/cyryla jako "arbitra antyterrorystycznej elegancji".Panie A.Ścios,już b.dawno temu ci,na których obecnie wiesza się psy ostrzegali: "Kraje słabo zarządzane,napięcia etniczne,kulturowe lub religijne,słabe gospodarki,porowate granice będą pierwszymi wylęgarniami terroryzmu (...)Niektóre z tych państw,które aktywnie sponsorują terroryzm lub grupy terrorystyczne dziś mogą zmniejszyć lub zaprzestać ich wspierania do 2015r w wyniku zmian ustrojowych,zbliżenia z sąsiadami lub wniosku,że terroryzm stał się [dla nich] szkodliwy [nieopłacalny wizerunkowo-moje tłumaczenie].Ale słabe państwo może dryfować w kierunku współpracy z terrorystami,tworząc de facto nowych zwolenników terroryzmu państwowego.(...)Od chwili obecnej do 2015r taktyki terrorystyczne staną się coraz bardziej wyrafinowane i zaprojektowane tak,aby osiągać masowe ofiary.Spodziewamy się,że trend w kierunku większej śmiertelności w atakach terrorystycznych będzie kontynuowany". Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 55. Dziś niedziela, więc przytoczę słowa księdza, przyjaciela bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Czytając ten tekst nie mogłam oprzeć się wrażeniu, jak gdyby ksiądz Stanisław Małkowski napisał tu prorocze słowa - czy pycha i "wierność sobie", "zlekceważenie wezwania" Bożego skończy się tak, jak w przypadku "Króla Słońce"?

  Narzekamy na obecne władze, dzisiaj kolejne rozczarowanie prezydentem, sprawa śledztwa ws. śmierci księdza Jerzego zawieszona w próżni, petycje w tej słusznej, świętej sprawie zostały zlekceważone przez PAD i ministra sprawiedliwości...

  Cytat:

  "Kiedyś, w XVII w., ówczesny katolicki król Francji Ludwik XIV wezwany był przez Jezusa, aby siebie, swój dwór, wojsko i wszystkie stany ofiarować Sercu Bożemu dla wywyższenia ojczyzny. Ów król (le Roi-Soleil), wierny bardziej sobie niż Bogu (l’État c’est moi), to wezwanie zlekceważył, co pociągnęło za sobą szereg nieszczęść, które dotknęły Francję i Europę, aż po dzisiejszy kult humanistycznej samowoli, obecnej w pogańskich ideologiach przeciwnych prawu Bożemu i naturze ludzkiej, samowoli poddającej złu i Złemu władze Unii Europejskiej. (...)

  Wobec obecnej władzy państwowej w Polsce Chrystus Król ma pragnienia i oczekiwania, które potwierdził ubiegłorocznymi znakami dat i wydarzeń. Dobrą wolę i wierność mogą władze wesprzeć kilkoma decyzjami: przywróceniem uczciwego śledztwa w sprawie motywów, okoliczności i celu zamęczenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, co może rzucić światło na transformację ustrojową w Polsce, a czego gwarantem jest prokurator Andrzej Witkowski; zgodą na intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski (najlepiej wspólnie z biskupami lub wcześniej niż oni – w sierpniu); wprowadzeniem bez zwlekania ustaw zakazujących in vitro, produkcji i dystrybucji środków wczesnoporonnych; odwołaniem tzw. kompromisu aborcyjnego; pełną ustawową ochroną ludzkiego życia od poczęcia po naturalną śmierć; zakazem szerzenia w edukacji i kulturze nihilistycznych ideologii, gorszych od komunizmu i narodowego socjalizmu; przyznaniem publicznym, że obrona życia ludzkiego i prawo do życia nie jest kwestią światopoglądu, ale podstaw człowieczeństwa. Dopiero takie decyzje w pełni uwiarygodnią obecną władzę państwową w Polsce i dadzą jej Bożą prawomocność, bez której nie da się ojczyzny uratować.

  Rozumienie polityki jako szukanie kompromisu lub uchylanie się od decyzji w sprawach podstawowych prowadziłoby Polskę na drogę ustępstw i gry sytuacyjnej. Trzeba zrozumieć postawę św. Stanisława biskupa, męczennika wraz z wieloma patronami i orędownikami ładu moralnego w Polsce, aż po bł. ks. Jerzego Popiełuszkę."

  Ks. Stanisław Małkowski, Warszawska Gazeta 3 – 9 czerwca 2016 r., link: https://wirtualnapolonia.com/2016/06/04/ks-stanislaw-malkowski-boze-wejrzyj-ku-wspomozeniu-memu-pospiesz-ku-ratunkowi-naszemu/

  Pozdrawiam wszystkich

  OdpowiedzUsuń