Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

sobota, 13 grudnia 2014

LISTA OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ KOMUNISTYCZNYCH BANDYTÓW W LATACH 1981 - 1989


PAMIĘTAMY O WAS :


 CZEKALSKI JÓZEF, l. 48.Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał klatki piersiowej i brzucha, postrzał lewej stopy;


 GIZA JÓZEF, l. 28. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał boczny szyi;


 GNIDA JOACHIM, l. 28.Zmarł 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w głowę;


 GZIK RYSZARD, l. 35.Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w głowę;


 KUPCZAK BOGUMIŁ, l. 28.Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał brzucha;


 PEŁKA ANDRZEJ, l. 20.Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji w KWK Wujek, postrzał w głowę;


 STAWISIŃSKI JAN, l. 22. Zmarł 25 stycznia 1982 r. w wyniku ran odniesionych w dniu 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji w KWK Wujek, postrzał w głowę;


 WILK ZBIGNIEW, l. 20.Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w plecy i postrzał od tyłu w okolicy lędźwiowej;


 ZAJĄC ZENON, l. 22. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK Wujek, postrzał w klatkę piersiową;


 BROWARCZYK ANTONI, l. 23.Zamordowany strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku, w dniu 17 grudnia 1981 r.;


 KOSECKI TADEUSZ.- Zmarł na zawał serca, pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej w dniu 17 grudnia 1981 r.;


 ADAMOWICZ MICHAŁ, l. 28.Zmarł 5 września 1982 r. w wyniku ran postrzałowych odniesionych podczas demonstracji w Lubinie w dniu 31 sierpnia;


 POZNIAK MIECZYSŁAW, l. 26. Zmarł 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej brzucha odniesionej podczas demonstracji w Lubinie;


 TRAJKOWSKI ANDRZEJ, l. 32.Zmarł 31 sierpnia w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej głowy odniesionej podczas demonstracji w Lubinie;


 BARCHAŃSKI EMIL, l. 17.Uczeń, więzień polityczny. Świadek w sprawie działaczy RMP. Odwołał swoje wcześniejsze zeznania jako wymuszone biciem i straszeniem przez funkcjonariuszy MO.  Podczas rozprawy sądowej w dniu 17 czerwca 1982 miał wskazać sprawcow-milicjantów. 3 czerwca 1982 zaginął; 5 czerwca z Wisły wyłowiono jego ciało.


 CIELECKI WOJCIECH, l. 19. Zatrzymany 2 kwietnia 1982 r. przez patrol wojskowy na ulicy w Białej Podlaskiej. Podczas próby ucieczki został zastrzelony przez pijanego starszego sierżanta LWP Andrzeja Kuśpita. Zabójcę Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał na karę 12 lat pozbawienia wolności.


 CIEŚLEWICZ WOJCIECH, l. 29. Zmarł 2 marca 1982 r. w wyniku pobicia przez ZOMO podczas demonstracji w Poznaniu, w dniu 13 lutego 1982 r.;


 DURDA WŁADYSŁAW, Zmarł w nocy z 3 na 4 maja 1982 r. zatruty gazami łzawiącymi użytymi do rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r., w Szczecinie. Milicja odmówiła wezwania pogotowia;


 GRUDZIŃSKI ADAM, l. 36. Zmarł na serce po pobiciu w obozie internowania w Zalężu, w październiku 1982 r.;


 JURGIELEWICZ ZDZISŁAW, l. 29.Zmarł 21 września 1982 r. po pobiciu w dniu 12 września 1982 r. w KM MO, w Giżycku;


 KAMIŃSKI WACŁAW, l. 32. Zmarł 28 listopada 1982 r., trafiony petardą w czasie demonstracji 11 listopada 1982 r., w Gdańsku;


 KOŁODZIEJCZYK WANDA, l. 59. Przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia z aresztu śledczego na ul. Rakowieckiej w Warszawie, zmarła 4 stycznia 1982 r.;


 KOT STANISŁAW. Po pobiciu przez patrol ZOMO w dniu 31 marca 1982 r. zmarł 3 kwietnia 1982 r. w Rzeszowie;


 KRÓLIK STANISŁAW, l. 39.Pobity w czasie demonstracji 10 listopada 1982 r. w Warszawie, zmarł w dniu 16 listopada 1982 r.;


 LENARTOWICZ JOANNA, l. 19.Zmarła 5 maja 1982 r. po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie;


 LISOWSKI WŁODZIMIERZ, l. 67.Zmarł 13 lipca 1982 r. po pobiciu podczas demonstracji w dniu 13 maja 1982 r. w Krakowie;


 MAJCHRZAK PIOTR, l. 19. Zmarł 18 maja 1982 r. po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w dniu 13 maja 1982 r. w Poznaniu;


 MAJEWSKI KAZIMIERZ, l. 46. Na skutek inwigilacji, gróźb i nakłaniania do współpracy z SB popełnił samobójstwo 29 października 1982 r. w Jeleniej Górze;


 MICHALCZYK KAZIMIERZ, l. 27.Zmarł 2 września 1982 r. w wyniku obrażeń poniesionych w czasie rozpędzania demonstracji we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 1982 r.;


 RACZEK STANISŁAW, l. 35. Zmarł 7 września 1982 r. po pobiciu w trakcie demonstracji w Kielcach w dniu 31 sierpnia 1982 r.;


 RADOMSKI MIECZYSŁAW, l. 56. Zmarł 3 maja 1992 r. w czasie zajść ulicznych w Warszawie;


 ROKITOWSKI MIECZYSŁAW, l. 47. Zmarł 3 kwietnia 1982 r. po pobiciu w areszcie śledczym w Zalężu; SADOWSKI PIOTR, l. 32.Zmarł 31 sierpnia 1982 r. trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku;


 SZULECKI ADAM, l. 32.Zmarł 9 maja 1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie;


 WILKOMIRSKI EUGENIUSZ, l. 52.Zmarł 3 września 1982 r. po pobiciu przez ZOMO w czasie demonstracji w Częstochowie w dniu 1 września 1982 r.;


 WŁOSIK BOGDAN, l. 20. Zamordowany 13 października 1982 r. przez funkcjonariusza SB Andrzeja Augustyna podczas demonstracji w Nowej Hucie. Morderca został w 1992 r. skazany na 10 lat więzienia, zwolniony po odbyciu połowy kary.

 WOZNIAK TADEUSZ, l. 49.Zmarł 1 września 1982 r. po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu;


 ZDUNEK FRANCISZEK, l. 49.Przewodniczacy Komitetu Budowy Kaplicy w Sobolewie w woj. lubelskim. Zastrzelony przez sierżanta MO;


 BLESZCZYNSKI ZENON, l. 24. Zmarł w nocy z 13 na 14 stycznia 1983 r. po pobiciu w areszcie śledczym w dniu 28 grudnia 1982 r.;


 DRABOWSKA JANINA, l. 63. Zmarła we wrześniu 1983 r. na skutek obrzęku płuc spowodowanego działaniem gazów łzawiących użytych do rozpędzania demonstracji w Nowej Hucie w dniu 31 sierpnia 1983 r.;


 GRZYWNA ANDRZEJ, l. 62.Zmarł w nocy z 29 na 30 sierpnia 1983 r. po pobiciu pałką po głowie w milicyjnym areszcie;


 KOWALSKI RYSZARD, l. 44.Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Hucie Katowice, dwukrotny więzień polityczny. Zaginął 7 lutego 1983 r. Ciało wyłowiono z rzeki w dniu 31 marca 1983 r.;


 LARYSZ JÓZEF, l. 41. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w zakładach ELWRO. Internowany, zwolniony z pracy. Zmarł 7 marca 1983 r. po kolejnym przesłuchaniu w KW MO;


 LYSKAWA BERNARD, l. 56. Zmarł na zawał serca uciekając przed ZOMO po demonstracji w Krakowie w dniu 1 maja 1983 r.;


 MIASKO ZDZISŁAW, l. 29. Zmarł 3 czerwca 1983 r. po pobiciu na posterunku MO w Nowej Miłosnej;


 MARZEC JERZY, l. 21. Zaginął 21 czerwca 1983 r. po uroczystościach powitania Papieża. Ciało znaleziono nad Odrą w dniu 22 czerwca 1983 r. Powodem śmierci było zachłyśnięcie się krwią;


 PODBORACZYŃSKI BOGUSŁAW, l. 21. Działacz NSZZ "Solidarność". Prawdopodobnie zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, ciało wydobyto z rzeki 30 kwietnia 1983 r.;


 PRZEMYK GRZEGORZ, l. 19. Zmarł 14 maja 1983 r. w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów na Komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie w dniu 12 maja 1983 r.;


 STEFAŃSKI JACEK, l. 25.Zmarł 9 września 1983 r. Pobity w dniu 2 września 1983 r. na ulicy przez "nieznanych sprawców". Brata Jacka i świadków wydarzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem do zaniechania wyjaśnienia sprawy;


 SYMONIUK ZBIGNIEW, l. 33. Członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Internowany, więzień polityczny. Zmarł 8 stycznia 1983 r. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w czasie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności w więzieniu w Białymstoku;


 SMAGUR RYSZARD, l. 29.Zmarł 1 maja 1983 r. w Krakowie po trafieniu petardą podczas demonstracji;


 SZYMANSKI ZBIGNIEW. Zmarł w kwietniu 1983 r. po pobiciu przez ZOMO -wców : R. Rudowczaka i J. Niemca;


 WASILUK HENRYK, l. 28.Więzień polityczny. Zmarł 25 listopada 1983 r. Po zwolnieniu z więzienia popełnił samobójstwo przez samospalenie.

 WEDROWNY JERZY, l. 28.Aresztowany za udział w manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. Zmarł w areszcie śledczym we wrześniu 1983 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, przed terminem rozprawy;


 WITKOWSKI WŁODZIMIERZ, l. 31.Zaginął podczas manifestacji w dniu 31 sierpnia 1983 r. we Wrocławiu. Zwłoki znaleziono 7 września 1983 r. wiszące na drzewie pod Oleśnicą;


 ZIOŁKOWSKI JAN, l. 56.Współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 r. Zmarł 5 marca 1983 r. pobity w czasie przesłuchania w V komisariacie MO w Poznaniu;

 BARTOSZCZE PIOTR, l. 34. Działacz NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Zmarł w nocy z 7 na 8 lutego 1984 r. Ciało znaleziono w dniu 8 lutego 1984 r. w studzience melioracyjnej na polu ze śladami bicia i duszenia;


 FRACZEK LECH. Zmarł 25 maja 1984 r. po pobiciu w dniu 5 kwietnia 1984 r. na posterunku MO;


 FRAS TADEUSZ, l. 33.Nauczyciel, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w szkole. Zmarł 7 września 1984 r. Ciało znaleziono na przedmieściu Krakowa. Wg oficjalnej wersji wyskoczył z II piętra. Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia;


 GEBOSZ ANDRZEJ, l. 31.Zmarł 26 października 1984 r. po pobiciu podczas przesłuchania w DUSW Łódź - Śródmieście;


 HAC ALEKSANDER, l. 44.Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Znaleziony w dniu 16 października 1984 r. w piwnicy domu przy ul. Królewskiej z ciężkimi obrażeniami głowy, Zmarł 18 października 1984 r.


 HNAT EDYTA, l. 8. Uczennica, Zmarła 29 marca 1984 r. Zginęła w parku od strzału oddanego z okien mieszkania przez sierżanta MO;

JERZ JACEK ANTONI lat 38 Zamordowany w Radomiu 31 stycznia 1983, kilka tygodni po zwolnieniu z ponad rocznego internowania (w Kwidzynie ciężko pobity podczas pacyfikacji obozu przez ZOMO, przeszedł ścieżki zdrowia), wg IPN istnieje prawdopodobieństwo otrucia Furosemidem.


 JASIŃSKI KRZYSZTOF, l. 25. Działacz NSZZ "Solidarność". Internowany. Zmarł 10 listopada 1984 r. Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu z licznymi urazami;


 KULKA STANISŁAW, l. 47. 15 listopada 1984 r. został zastrzelony na szosie przez milicjanta Jana Żurka;


 LAWRYNOWICZ HENRYK, l. 42. W dniu 8 listopada 1984 r. został zatrzymany na Komisariacie Kolejowym. Zmarł 9 listopada 1984 r. Lekarz stwierdził krwiaka skroni i liczne obrażenia;


 LAZARSKI KAZIMIERZ, l. 58. Pobity we własnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Zmarł 24 września 1984 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy skazał funkcjonariuszy Ryszarda Boryga, Zbigniewa Królaka i Józefa Jarosika na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wolności; POPIEŁUSZKO JERZY, l. 37. Kapłan, Kapelan NSZZ "Solidarność". Porwany przez funkcjonariuszy bezpieki i bestialsko zamordowany w nieznanych okolicznościach w październiku 1984 r.

 ROMANOWSKI JAROSŁAW, l. 23.Zmarł 12 maja 1984 r. Zatrzymany przez MO. Wg oficjalnej wersji powiesił się w areszcie;


 STRUSKI KRZYSZTOF, l. 28. Zmarł 14 listopada. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO został wyrzucony z milicyjnego samochodu;


 SZTENCEL PAWEŁ, l. 19.Zmarł 22 grudnia 1984 r. na astmę sercową w areszcie śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi.


 TOKARCZYK ZBIGNIEW, l. 31. Działacz NSZZ "Solidarność" i KPN. Internowany i szykanowany przez SB. Zmarł w nocy z 22 na 23 lutego 1984 r. Ciało znaleziono koło domu. Sekcja wykazała urazy wątroby i płuc oraz ślady uderzeń;


 WALCZAK BOGUSŁAW, l. 57.Zmarł w marcu 1984 r. Został zatrzymany przez patrol MO 8 marca 1984 r. Żonie wydano ciało 16 marca 1984 r. twierdząc, że znaleziono je na ulicy;


 ANTONOWICZ MARCIN, l. 19. Zmarł 2 listopada 1985 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu 19 października 1985 r.

 BUDNY JAN. Zmarł 14 lutego 1985 r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO Witolda Jabłońskiego i Kazimierza Klonowskiego w dniu 11 lutego 1985 r. Pobity w czasie przesłuchania. W szpitalu stwierdzono krwiaka mózgu, który był przyczyną zgonu;


 BULKO ZDZISŁAW, l. 30.Zmarł 17 grudnia 1985 r. Znaleziony w rowie pod Zamościem z ciężkimi obrażeniami. Zwolnieni przez niego z pracy za pijaństwo i kradzieże trzej ORMO-wcy grozili mu zemstą;


CZARNY MIKOŁAJ, l. 56. Zmarł 14 lutego 1985 r. Został zatrzymany przez MO. Stwierdzono liczne urazy czaszki. Wg oficjalnej wersji spadł ze schodów;


FRANZ ROMAN, l. 32.Zmarł 8 stycznia 1985 r. Został zatrzymany przez MO na Komisariacie Kolejowym. Znaleziony martwy na ławce koło dworca PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu;

KRAWIEC JAN, l. 22. Zmarł 30 października 1985 r. W tym dniu został zatrzymany na Komendzie MO w Miechowie. Wg oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w areszcie przez powieszenie. Ciało nosiło ślady urazów piersi, brzucha i głowy;


 KRZYWDA JACEK, l. 37.Zmarł 26 czerwca 1985 r. Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał, przez patrol MO;


SAMSONOWICZ JAN –jeden z inicjatorów powstania Ruchu Młodej Polski, działacz NSZZ "Solidarność". Zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa 30 czerwca 1983 w Gdańsku ;


 KASPROWSKI DARIUSZ, l. 23. Zmarł 9 grudnia 1985 r. Wg. oficjalnej wersji powiesił się, w ZK w Koronowie. Na ciele stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców;


 MARTIN LESŁAW, l. 37.Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Zamordowany 23 stycznia 1985 r. Został zrzucony przez "nieznanych sprawców" z kładki dla pieszych nad ulicą, z wysokości 20m;


 PRZEPIÓRZYNSKI WITOLD, Zaginął 9 maja 1985 r. Zwłoki znaleziono w dniu 17 maja 1985 r. w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń;


 SZUSTER ALEKSANDER, l. 25.Zmarł 30 stycznia 1985 r. po pobiciu na Komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki;


ŚLUSARSKI RYSZARD, l. 25. Zmarł 4 marca 1985 r. po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszkaniu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia jelit.


 BEDNAREK MARIAN, l. 35.Zmarł 27 grudnia 1986 r. po pobiciu na komisariacie MO;


 SZKARLAT ZBIGNIEW, l. 43.Działacz NSZZ "Solidarność", więzień polityczny. Zmarł 9 lutego 1986 r. Znaleziony na ulicy w dniu 2 lutego 1986 r. ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu;


 LUKS GRZEGORZ, l. 19.Zmarł 14 stycznia 1987 r. Został zbity i skopany przez patrol MO w nocy z 29 na 30 sierpnia 1986 r. Przy niedostatecznej pomocy lekarskiej, zmarł w wyniku powikłań po pourazowej torbieli trzustki;


 KALINOWSKI WACŁAW. Zmarł 27 marca 1987 r. W dniu 22 marca 1987 r. został pobity w samochodzie milicyjnym;


 STRZELECKI JAN, l. 69.Zmarł 11 lipca 1988 r. Znaleziony ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 1988 r.;


 NIEDZIELAK STEFAN. Proboszcz parafii Św. Karola Boromeusza. Zmarł w 20 stycznia 1989 r. Ciało znaleziono w mieszkaniu. Jako przyczynę śmierci sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł kręgu szyjnego;


 SUCHOWOLEC STANISŁAW. Proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Dojlidach. Zmarł 30 stycznia 1989 r. Prześladowany przez esbeckich bandytów. Wg oficjalnej wersji śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia tlenkiem metali spowodowanego pożarem w pokoju księdza.

 ZYCH SYLWESTER, l. 39.Wikariusz parafii Św. Jakuba. Więzień polityczny. Zmarł 11 lipca 1989 r. Ciało znaleziono na dworcu PKS.

Proszą o pamięć i modlitwę.
Jesteśmy im to winni.

Ogólną liczbę ofiar z lat 1981-89  (poza osobami, które zginęły podczas stanu wojennego w wyniku bezpośrednich akcji ZOMO i wojska, z powodu odcięcia telefonów, zablokowania transportu i bałaganu wywołanego przez komisarzy wojskowych) ocenia się na kilkaset osób.
Do dnia dzisiejszego nie znamy pełnej listy zamordowanych. Winni śmierci naszych rodaków oraz mocodawcy tych zbrodni dożywają w spokoju swoich dni.

Przypominam tę listę każdego roku. Proszę Państwa o jej uzupełnianie, o nazwiska osób zamordowanych przez komunistycznych bandytów w latach 1981-1989.

3 komentarze:

 1. Świętej Pamięci o. Honoriusza Kowalczyka.
  [za wiki]
  >>który w czasach stanu wojennego udzielał pomocy osobom internowanym, wspierał duszpasterstwo akademickie w mieście i działał na rzecz osób prześladowanych przez komunistów. Zginął w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, w wypadku samochodowym w kwietniu 1983.<<

  "Jeśli ludzie zamilkną, kamienie wołać będą."
  Ten sam napis widnieje także na głazie poświęconym pamięci tragedii Piotra Majchrzaka.

  Głaz Honoriusza Kowalczyka znajduje się przy Kościele Dominikanów w Poznaniu, w którym dzisiaj o 17. rozpoczną się uroczystości ku pamięci ofiar stanu wojennego, kontynuowane później manifestacją, która wyruszy z Placu Mickiewicza.

  Nie zapomnijmy.

  OdpowiedzUsuń
 2. LENARTOWICZ JOANNA, l. 19.Zmarła 5 maja 1982 r. po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w dniu 3 maja 1982 r. w Warszawie.

  Miałem wówczas 16 lat i pamiętam do dziś jak bardzo się bałem. Wciąż słyszę krzyk kobiet bitych przez Zomo pod katedrą warszawską gdzie wraz z tłumem schroniłem się przed kompletnie oszalałymi formacjami porządku. Bili z całej siły, nie żałowali sobie.

  Nie mam pojęcia gdzie tak mocno pobito, przepraszam że tak napiszę: Joasię.
  Czy wysłani przez Kiszczaka zwyrodnialcy zrobili to pod katedrą gdzie słyszałem krzyki bitych kobiet, może na Piwnej, na Podwalu, może koło Św Anny?
  A może na samym pl Zamkowym gdzie można było bić do woli bezbronnych ludzi, gdy tylko uzbrojonych w pałki na wszelki wypadek wspomagały jeszcze gazy i samochody.
  http://tiny.pl/qbj8m

  Każde nazwisko na tej liście to cała historia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ja bym dodał jeszcze Tadeusza Szczepańskiego z Gdańska, działacza Wolnych Związków Zawodowych. Zginął on w 1980 roku przed osobami wymienionymi powyżej.
  Polecam wszystkim do obejrzenia:
  http://enigma.wp.tv/i,Smierc-Tadeusza-Szczepanskiego-Enigma,mid,1414068,index.html#m1414068

  OdpowiedzUsuń