Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

niedziela, 27 czerwca 2010

PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO

Przed trzema miesiącami Bronisław Komorowski, w wywiadzie dla TVN odważnie zadeklarował: „przeciwnicy będą szukali na mnie haków, ale ja się prawdy nie boję, bo ta jest dla mnie korzystna”. Choć on sam i środowisko z nim związane straszyło Polaków „wojną” na haki”, zgromadzone rzekomo w „lochach” Kancelarii Prezydenta, nikt z przeciwników politycznych marszałka nie użył takiej broni i nic nie wskazuje, by miało to nastąpić.
Są za to liczne sprawy, z mniej lub bardziej odległej przeszłości kandydata Platformy, w których Polacy winni uzyskać wyjaśnienia ze strony Komorowskiego. 50 pytań, dotyczących tych spraw zadałem przed ponad miesiącem. Zostały one doręczone sztabowi wyborczemu kandydata, trafiły do mediów i w ręce samego Komorowskiego.
Reguły demokracji, na które wielokrotnie powoływali się ludzie Platformy nakładają na polityków obowiązek wyjaśnienia kwestii - szczególnie tych najbardziej kontrowersyjnych i trudnych. Wyborcom zaś udzielają bezspornego prawa do zadawania pytań i oczekiwania wyczerpujących odpowiedzi. Ta podstawowa zasada, ma gwarantować bezpieczeństwo i wolność aktu wyborczego, – czyli dokonywanie go w sposób świadomy, w warunkach pełnego dostępu do informacji o osobach kandydujących do miana reprezentantów narodu.
Bez spełnienia tych warunków – wolny wybór okaże się fikcją, a akt wyborczy erzacem demokracji.
Przez kilka tygodni oczekiwaliśmy, że Bronisław Komorowski zechce udzielić wywiadu dla blogerów Salonu 24, jak uczynił to wcześniej Jarosław Kaczyński i wielu innych kandydatów na prezydenta. Niektóre, z listy 50 pytań miały zostać wówczas zadane.
Niestety - dziś już wiemy, że marszałek Sejmu nie udzieli nam takich wyjaśnień i w żaden inny sposób nie zechce zadośćuczynić regułom demokracji. Ponawiam zatem kilka, istotnych pytań - również w tym celu, by deklaracja kandydata „ja się prawdy nie boję” pozwoliła wyborcom poznać prawdę o osobie Bronisława Komorowskiego.

                                                               

8. Z jakich powodów w roku 1991 awansował byłego szefa Zarządu WSW WOPK płk. Lucjana Jaworskiego na stanowisko szefa Kontrwywiadu Wojskowego?
W latach 80. płk. Jaworski, odznaczał się szczególną gorliwością w zwalczaniu opozycji, niszczył prasę podziemną, ścigał współpracujących z opozycją filmowców, tropił „obce pochodzenie” członków opozycji, zakładał podsłuchy, werbował agenturę. To na skutek jego działań w więzieniu znalazła się min. Hanna Rozwadowska, kierująca logistyką „Wiadomości”. Po nominacji na szefa KW, płk. Jaworski w latach 1991-93 prowadził działania operacyjne, skierowane przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej oraz przeciwko rządowi Jana Olszewskiego. Nadzorował również SOR „Szpak” – dotyczącą rozpracowania Radosława Sikorskiego.


18. W jaki sposób, podpisując w 2001 roku umowę zakupu wojskowych samolotów transportowych CASA (za 211 mln. dolarów) od hiszpańskiego koncernu EADS zabezpieczył kwestię serwisowania tych maszyn w Polsce?
W zamian za zamówienie spółki EADS CASA i Avia System Group kupiły wówczas większościowy pakiet PZL Warszawa-Okęcie. Miało tam powstać centrum serwisowe dla samolotów. Centrum to nigdy nie powstało, a samoloty musiały wszystkie przeglądy i naprawy przechodzić w Hiszpanii, co zwiększało koszty eksploatacji i ryzyko użytkowania maszyn. 25.02.2008 r., po katastrofie CASY (w której zginęło 20 oficerów WP) Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo, w trakcie którego badano czy nie doszło do korupcji przy zakupie samolotów oraz kwestie związane z wyborem dostawcy, zawarciem umowy i jej aneksowaniem. Jak zakończyło się śledztwo w tej sprawie?

20. Czy prawdą jest, że w roku 2001, gdy był ministrem ON doszło do największej zapaści finansowej w wojsku polskim po 1989 roku?

21. Czy prawdą jest, że to wówczas wydatki majątkowe wynosiły 9,5% budżetu MON, zabrakło pieniędzy na żołd dla żołnierzy, kolejka kadry oficerskiej czekającej na mieszkanie wzrosła do 17 tys. osób, a eksport uzbrojenia spadł do 20 mln dolarów rocznie?

22. Czy prawdą jest, że w roku 2001 kwota 89 mln złotych, przeznaczona na zakontraktowanie nowoczesnych systemów bezpiecznego lądowania, z powodu kłopotów z negocjowaniem offsetu została niewykorzystana i zwrócona do państwowej kasy, a tym samym nie zrealizowano umowy offsetowej i nie wykonano zobowiązań wobec NATO?

24. Dlaczego, w ostatnich dniach urzędowania na stanowisku ministra ON w październiku 2001 r. wydał rozporządzenie o drastycznym obniżeniu zarobków żołnierzy jednostki GROM (miesiąc po atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton) ?
Na skutej tej decyzji, w lutym 2003 r. odeszło z GROM 40 doskonale wyszkolonych żołnierzy (połowa składu jednostki). Koszt wyszkolenia jednego komandosa z tej jednostki to dwa miliony złotych. Osiągnięcie takiego poziomu wyszkolenia zajmuje 5 - 6 lat. Na emeryturę odeszli wówczas żołnierze w wieku 34 - 38 lat. Jakie były koszty tej decyzji dla budżetu MON?

30. Czy wiedział, że w 2004 roku płk. Aleksander Lichocki – oficer WSW/WSI podejrzewany o kontakty z wywiadem rosyjskim, przedstawiając się jako rzecznik prywatnych interesów Bronisława Komorowskiego oferował dziennikarzowi Leszkowi Misiakowi informacje o wypadku syna Komorowskiego Piotra, potrąconego w Warszawie przez auto znanego biznesmena? Czy jest mu wiadome: skąd Aleksander Lichocki posiadał szczegółową wiedzę o kulisach zdarzenia, skoro nie informowały o nim media?

37. Dlaczego, pełniąc obowiązki marszałka Sejmu przystał na propozycję płk. Aleksandra L. uzyskania nielegalnego dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową i umówił się z nim w kwestii dalszych kontaktów?
W dniu 27.07.2008r., składając zeznania w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds. 26/07 Bronisław Komorowski pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał: „Ja wyraziłem wstępnie zainteresowanie jego propozycją. Umówiliśmy się, że on odezwie się, gdy będzie miał możliwość dotarcia do tych dokumentów”.
Tym samym - pod pozorem zdobycia dowodów popełnienia przestępstwa przekroczył swoje uprawnienia i mógł naruszyć normę art. 231 § 1 kk, zastępując powołane do tego służby i organy państwowe, takie jak prokuratura lub Policja. Mógł także nakłaniać do popełnienia przestępstwa z art. 265 § 1 kk (gdyż dalsza część aneksu do raportu o WSI miała dopiero zostać zdobyta przez płk. Aleksandra L. i mu przekazana), działając przy tym na szkodę interesu publicznego, jaką spowodowałoby ujawnienie tajemnicy państwowej.

42. Z jakiego powodu w lutym 2008 roku stwierdził: „muszę zobaczyć aneks przed publikacją” i jakimi informacjami, potencjalnie zawartymi w aneksie był osobiście zainteresowany? (wypowiedź Komorowskiego dla prasy z 05.02.2008r.)

46. Dlaczego w swoich zeznaniach z dnia 27.07.2008r., złożonych w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie sygnatura akt PR-IV-X-Ds. 26/07 pod rygorem odpowiedzialności karnej zeznał: „nazwisko Wojciecha Sumlińskiego kojarzę jedynie z prasy. Nie znam go osobiście”, podczas gdy w listopadzie 2008 roku Wojciech Sumliński składając wyjaśnienia przed sejmową komisją ds. służb specjalnych oświadczył, że spotykał się wielokrotnie z Komorowskim w roku 2007, a tematem ich rozmów był przygotowywany dla programu „30 minut" w TVP Info materiał o Fundacji Pro Civili?

43. Dlaczego w dniu 27.07.2008r., składając zeznania w Prokuraturze Krajowej w Warszawie w sprawie syg. akt PR-IV-X-Ds. 26/07 zataił istotną informację mogącą świadczyć, że działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem Bondarykiem (szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Grzegorzem Reszką (p.o. szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego), Pawłem Grasiem (zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji ds. Służb Specjalnych) oraz płk. Leszkiem Tobiaszem (negatywnie zweryfikowanym oficerem b. Wojskowych Służb Informacyjnych) mógł starać się zdyskredytować członków Komisji Weryfikacyjnej kierując na nich podejrzenie o przestępstwo korupcji?
Jak zeznał płk.Leszek Tobiasz, na początku listopada 2007 r. doszło do jego spotkania z w/w osobami, a na spotkaniu poczyniono ustalenia w zakresie postępowania z członkami Komisji Weryfikacyjnej. Biorąc pod uwagę dalsze zdarzenia w zakresie szeroko zakrojonych działań wobec członków Komisji i jej pracowników można stwierdzić, iż poczynione ustalenia były realizowane przy udziale płk. Leszka Tobiasza, jako jedynego świadka w śledztwie w sprawie domniemanej korupcji w Komisji Weryfikacyjnej.
Poseł Paweł Graś oraz płk Leszek Tobiasz (jak wynika z informacji prasowych) zeznali, iż takie spotkanie miało miejsce. Fakt ten nie pojawił się natomiast w zeznaniach Bronisława Komorowskiego.Całość pytań:

http://www.box.net/shared/iv7qs94m4k

5 komentarzy:

 1. PO i postkomuniści Spacyfikowali CBA, zlikwidowali BBN i wykradli aneks raportu WSI, zagarnęli NBP, zlikwidowali rzecznika praw obywatelskich, zaorali IPN nowelizując ustawę, zlikwidowali telewizję publiczną i KRRiT (ze skutkiem za kilka tygodni)....nie lękajcie się głosować na Kaczyńskiego PObolszewia nie będzie wiecznie zwyciężać. Władza bezpieki w Polsce się skończy. 1.Czy chcesz by byli ubecy i ZOMOwcy byli najbardziej uprzywilejowaną grupą płacową wśród emerytów i rencistów? 2.Czy chcesz by cenzura niszczyła finansowo i prawnie wydawnictwa niezależne, kontrolowała całość prasy i mediów niedopuszczając do jakiejkolwiek krytyki i wypowiedzi z pozycji niezależnych? 3.Czy chcesz by wszystkie media były zależne od polityków i związanych z nimi biznesmenów? 4.Czy chcesz by polska polityka międzynarodowa była podporządkowana interesom Niemiec i Rosji? 5.Czy chcesz by finanse państwa były zależne od doraźnych decyzji politycznych rządu, a nie niezależnej polityki monetarnej? 6.Czy chcesz by Twoje dzieci były kształcone w szkołach i uczelniach przez "autorytety moralne"-byłych donosicieli i TW-płatnych współpracowników służb specjalnych PRLu, a lustracja ich nie obejmowała? 7.Czy chcesz by polskie dzieci pozbawić możliwości poznawania historii i literatury ojczystej, by zagłuszyć każdy przejaw patriotyzmu i poczucia wspólnoty narodowej wyśmiewając je jako ksenofobię i zacofanie? 8.Czy chcesz pozbawienia rodziców prawa wychowania swoich dzieci w systemie wartości, który sami wyznają jednocześnie narzucając i propagując w instytucjach wychowawczych obce wzorce osobowe np. subkultur gejowskich? 9.Czy chcesz przedawnienie i bezkarności dla przestępców i zbrodniarzy winnych mordowania, grabieży, terroru, przestępstw sądowych z czasów komunizmu-PRLu i stanu wojennego? 10.Czy chcesz by aferzyści wykorzystywali bezkarnie skorumpowany aparat urzędniczy i stanowione dla ich korzyści ułomne prawo polskie tworzone przez sejmowych lobbystów. 11.Czy chcesz by Polacy stanowili dla unii najgorzej wykształcone i tanie zaplecze siły roboczej? 12.Czy chcesz by utrzymywany był nadal dystans płacowy Polaków do Unii poprzez wprowadzenie euro przy najbardziej niekorzystnym dla Polaków kursie? 13.Czy chcesz by Polska była płatnikiem netto w Unii i by nie wykorzystywała unijnych funduszy w zamian za pochwały dla rządzacych Polską prounijnych antypolaków? 14.Czy chcesz wzrostu podatków, akcyzy, wzrostu cen paliw i energii w wyniku decyzji urzędniczych zbiurokratyzowanej i skorumpowanej władzy, a nie mechanizmów rynkowych? 15.Czy chcesz wyprzedaży wszystkich dóbr narodowych i przedsiębiorstw państwowych poprzez spekulacyjny kapitał i monopolistów rynkowych po zaniżonych cenach? 16.Czy chcesz utrzymania w Polsce monopoli produkcyjnych, koncesji i utrzymania biurokratycznej uznaniowości niszczących gospodarkę rynkową? 17.Czy chcesz utrzymywania blokady stanowisk prawniczych (radców, adwokatów, sędziów) wyłacznie dla kandydatów z niezlustrowanego "układu" i ich rodzin? 18.Czy chcesz utrzymania na najniższym poziomie dotacji unijnych dla polskich rolników i najniższych limitów produkcji na najważniejsze polskie produkty. 19.Czy chcesz by pozostały niewyjaśnione zabójstwa Pyjasa,Przemyka, księży - Popiełuszki, Niedzielaka, Zycha, Blachnickiego i innych, a także osób publicznych Prezesa NIK Waleriana Pańko, Prezesa GUC Ireneusza Sekuły, Premiera Piotra Jaroszewicza z żoną, Komendanta Policji Marka Papały, świadka koronnego Jeremiasza Barańskiego-Baraniny, Ministra Sportu Jacka Dębskiego, biznesmena Olewnika,a archiwa IPN zamiast dla historyków były dostępne bez ograniczeń dla byłych pracowników MSW i bezpieki? 20.Czy chcesz by Polską rządziła mafia...? Jeśli chcesz głosuj na PObolszewię i POstubeków.

  OdpowiedzUsuń
 2. Obawiam się,że prezydentem zostanie człowiek,któremu nigdy nie ufałam.W kręgu moich znajomych,wielu zagłosuję na Komorowskiego.Dziwię się bardzo,jak wybiórczą moją pamięć...Obawiam się,co dalej z naszym krajem....?


  o

  OdpowiedzUsuń
 3. Dlaczego w komentarzach braj jest obiektywizmu.
  Prawda zawsze leży gdzieś pośrodku

  OdpowiedzUsuń
 4. Z wielką uwagą czytałem Pana publikacje,takżę w gazecie finansowej.Darze Pana panie Ścios oraz Pana Kacewicza wielkim szacunkiem za wiedzę, którą sie dzielicie.Chłonę wszystko

  OdpowiedzUsuń
 5. Zaczynam podejrzewać cię o chorobę umysłową.

  OdpowiedzUsuń