Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

czwartek, 14 lutego 2008

J&S – KONTAKT ZABRONIONY ?

Wypada pewnie wierzyć Grzegorzowi Zambrzyckiemu , Prezesowi Zarządu J&S Energy S.A., że pracownicy tej spółki nie spotykali się z wicepremierem Pawlakiem w sprawie kary nałożonej przez ARM i nie starali się wpływać na jego decyzję w tej sprawie. „Zarząd wyraźnie zakazał im kontaktowania się osobami ze świata polityki. „ - głosi oświadczenie władz Spółki.

http://www.sprawajands.pl/index.php?j=138

Najwyraźniej pan Zambrzycki musiał wyczytać „między wierszami", że zarzuty dotyczą osobistych spotkań z ministrem Pawlakiem, gdyż w artykule Rzeczpospolitej ( Byli politycy PSL na etatach w J&S), próżno szukać takich stwierdzeń.

Wierzę, że nikt nie musiał tego robić, gdyż związki Spółki z Ministerstwem Gospodarki i ludźmi PSL u mają charakter całkiem oficjalny i trwają od wielu lat.

- Czy przedstawiciele J&S spotykali się z Waldemarem Pawlakiem? Odpowiadamy: Nie. I to właśnie jest skandalem.

W naszej ocenie Minister Gospodarki powinien spotykać się z przedstawicielami gospodarki, czyli biznesem, w każdej ważnej sprawie. - pytają dramatycznie i udzielają sobie odpowiedzi panowie Gorzeliński i Kasprów, na znanym blogu „nieustraszonych obrońców J&S" http://blog.marazm.pl/?p=152

I ja tak uważam. To skandal, że minister Pawlak ogranicza swoje kontakty z J&S do pośrednictwa urzędników i partyjnych kolegów, zamiast osobiście bywać na Placu Marszałka Piłsudskiego. Z drugiej strony - nie jest tak źle, jak przedstawiają to panowie dziennikarze i Prezes Zarządu J&S, a sama Spółka nie jest pozbawiona możliwości dotarcia do ministerialnych szczytów.

Skąd to wiemy?

Jak informuje strona internetowa Spółki, w jej zarządzie zasiada 5 osób:

Zbigniew Kędzierski - Prezes Zarządu

Bożena Krzemińska - Członek Zarządu

Krzysztof Forycki - Prokurent, Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju

Tomasz Krzyżewski - Prokurent, Dyrektor Obrotu Energią

Aleksander Birman - Prokurent

http://www.jac-entra.pl/?lang=PL&pid=1&aid=69

Spółka jest członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, w tym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak przystało na firmę, której szef Jarek Astramowicz to Amerykanin ( J&S Energy to spółka należąca do Mercuria Energy Trading Sp. z o.o., która jest spółką zależną Mercuria Energy Group Ltd,) , jest również członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Powstałe w 2003r Towarzystwo Obrotu Energią , w ramach swojej dzielności prowadzi zespoły zadaniowe, w tym Zespół ds. EFET , którego celem jest ujednolicenie i wdrożenie w Polsce, funkcjonującej w wielu krajach Unii standardowej umowy zakupu/sprzedaży energii elektrycznej. Przewodniczącym tego zespołu jest Tomasz Krzyżewski - prokurent i dyrektor obrotu energią J&S Energy.

W maju 2007 roku Paweł Dominik, Specjalista ds. Handlu Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. został członkiem Zespołu Zadaniowego TOE ds. Giełdy, a Iwona Kozibroda, Specjalista ds. Handlu Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. członkiem Zespołu TOE ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej.

http://www.toe.pl/cache/2/40/240/_2005/08/12_/247.html

TOE organizuje wiele imprez i konferencji branżowych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz otrzymuje z Ministerstwa projekty aktów prawnych, celem ich opiniowania. Uwagi, zgłaszane przez członków TOE, są często bardzo szczegółowe, jak w przypadku Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu. Najczęstszymi gośćmi na konferencjach organizowanych przez TOE jest Zbigniew Kamieński - dyrektor Departamentu Energetyki MG i Jan Bogolubow, z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki MG.

Inną organizacją, poprzez którą J&S Energy ma możliwość kontaktów z urzędnikami MG jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, organizator targów i konferencji w branży energetycznej. Prezesem Zarządu Izby jest Jacek Socha - minister skarbu w rządzie Belki, wieloletni przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

http://www.igeos.kei.pl/authorities.php

Nie sądzę też, by politykom PSL nie był znany Zbigniew Kędzierski - Prezes Zarządu Mercuria Energy Trading, który przez wiele lat (1995-2001) był członkiem Zarządu i wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. .

http://www.pse.pl/01/?branch=010111

Tej samej Spółki Skarbu Państwa, w której Prezesem od 2001r został Stanisław Dobrzański, a w jej władzach zasiadało wielu ludzi związanych z ludowcami.

Tak już zresztą jest w sektorze energetycznym, że od lat 90 - tych przewijają się w nim te same osoby, zajmując jedynie różne stanowiska. Wystarczy porównać składy władz TOE, IGEiOŚ, PSE czy Urzędu Regulacji Energetyki by zauważyć, że mamy do czynienia z „dobrymi znajomymi".

By pocieszyć , zmartwionych bezdusznością ministra Pawlaka, panów Kasprówa i Gorzelińskiego przypomnę, że Prezes PSL -u miał jednak okazję spotkać się z przedstawicielami J&S Energy, a nawet usłyszeć od nich podziękowania za wspaniałomyślną decyzję o uchyleniu kary ARM.

Całkiem niedawno, bo 09 stycznia br. minister Pawlak spotkał się z biznesmenami, zrzeszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej, której członkiem jest również Mercuria Energy Trading. Fotograficzną relację z tego spotkania przynosi strona internetowa AIH.

http://amcham.pl/index.php?mod=page&page=meeting_2008_01_09

Szacowna ta organizacja dyplomatycznie milczy na temat listy zaproszonych gości i przebiegu spotkania, ale wierzę, że władze J&S nie bojkotują takich okazji.

Nie jest, więc chyba tak źle z rozwiązywaniem „ważnych spraw biznesu" ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz