Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

niedziela, 22 stycznia 2017

CHIŃSKA MAŁPA I GŁUPI TYGRYS

Prezydentura Donalda Trumpa nie przyniesie przełomu. Nie zmieni globalnych relacji na korzyść Ameryki i nie wpłynie na zmniejszenie światowych zagrożeń. Donald Trump nie tylko nie odbuduje mocarstwowej pozycji USA, lecz swoją krótkowzroczną, dyletancką polityką wzmocni jej największego wroga.
Kardynalnym błędem Donalda Trumpa nie jest koncepcja odbudowy stosunków z Rosją. Nie jest nim również upatrywanie w Putinie sprzymierzeńca w walce z terroryzmem, przyzwolenie na okupację Krymu czy uczynienie z kremlowskiego watażki głównego gracza na Bliskim Wschodzie. Te groźne kryteria, mające ułatwić ludziom Trumpa robienie interesów z Rosją, są zaledwie konsekwencją znacznie poważniejszej herezji.
Błędem, który wyklucza Trumpa z grona wielkich graczy i wizjonerów politycznych, jest przekonanie, że można „rozegrać” Rosję przeciwko Chinom i na odbudowie relacji z Putinem doprowadzić do osłabienia Państwa Środka.
Jakiekolwiek motywy przypisać działaniom nowego przywódcy USA i jakkolwiek oceniać infantylizm jego poglądów na świat, to stanowisko ujawnia zatrważającą ignorancję polityczną i już dziś pozwala przewidzieć fiasko amerykańskiej strategii.
Gdy w jednym z niedawnych wywiadów, Donald Trump przyznał, że „chciałby wykorzystać wszelkie dostępne środki, aby zbalansować stosunki z Moskwą i Pekinem” i zapewnił, że „dopóki nie zauważy zmiany w podejściu Pekinu do szkodzących gospodarce USA praktyk walutowych i handlowych nie będzie się trzymał porozumienia z ChRL z roku 1979”, ujawnił przywiązanie do najgroźniejszego zabobonu politycznego XX wieku. Jego ciepłe deklaracje pod adresem Putina -"Jeśli się porozumiemy i Rosja faktycznie nas wesprze, jeżeli ktoś robi naprawdę wspaniałe rzeczy, dlaczego utrzymywać sankcje?” oraz naiwna wiara, że umizgi do pułkownika KGB stworzą przeciwwagę dla relacji z Chinami, są dla mnie dostatecznym argumentem, by odmówić Trumpowi miana poważnego polityka.   
Genezy fałszywej wizji, w której Rosję można „rozegrać” przeciwko Chinom należy doszukiwać się w koncepcji wyrażonej onegdaj przez Winstona Churchilla - o gotowości „sprzymierzenia się z diabłem, żeby tylko wypędzić szatana”. Zaledwie „diabłem” miał być wówczas Stalin, odpowiedzialny za śmierć blisko 200 milionów istnień. W opinii przywódców „wolnego świata” stanowił on mniejsze zagrożenie od „szatana” – Hitlera, winnego zagładzie prawie 60 milionów ludzi.
Współczesna geopolityka stanowi prostą kontynuację tamtej mitologii i wspiera na szalbierskich dogmatach ustanowionych w czasach Jałty. Nie ma w niej miejsca na racjonalną metodologię, która uwzględniałaby rzeczywiste relacje „diabła i szatana” ani na prawidłową ocenę głównej broni światowego komunizmu - strategii podstępu i dezinformacji.
Wprawdzie wielu dzisiejszych „politologów” i tzw. ekspertów odrzuca tradycyjne podziały i próbuje deliberować o „nowym porządku” i  „innym wymiarze globalizacji”, to fundamentem relacji światowych nadal pozostają interesy „świata Zachodu” i interesy „reszty” -zdominowanej przez rosyjskie lub chińskie wpływy. Nadal też główna linia konfrontacji dotyczy starcia tego, co nazywamy „wartościami Zachodu” z bezideową, antycywilizacyjną siłą, za którą skrywa się rządza panowania nad światem.
Nonsensowna koncepcja „rozgrywania” rzekomych sprzeczności chińsko-sowieckich/rosyjskich, jest obecna w polityce amerykańskiej od kilkudziesięciu lat i w mniejszym lub większym stopniu kształtowała działania każdej ekipy prezydenckiej. Ponieważ stanowi główną przyczynę osłabienia mocarstwowej pozycji Ameryki i niewspółmiernego do realiów wzrostu znaczenia Chin – nigdy nie zostanie uznana za fałszywego bożka. Wymagałoby to rozstania z totalną mistyfikacją „upadku komunizmu” oraz przyjęcia obrazoburczej wizji o wspólnocie chińsko-rosyjskich interesów.
Na skutek rozlicznych błędów amerykańskiego wywiadu i wytężonej pracy agentury sowieckiej, doprowadzono do odrzucenia, a nawet ośmieszenia metodologii proponowanej przez Anatolija Golicyna – jedynego analityka, który bezbłędnie przewidział skutki wdrożenia sowieckiej strategii podstępu i dezinformacji oraz (co dla Polaków powinno być szczególnie ważne) powstania tworu zwanego III RP:
„Utworzenie „Solidarności” i początkowy okres jej działania jako związek zawodowy, może być odczytywane jako eksperymentalna, pierwsza faza polskiej „odnowy”. Mianowanie Jaruzelskiego, wprowadzenie stanu wojennego, oraz zawieszenie „Solidarności”, stanowi drugą fazę, przeznaczoną na wprowadzenie tego ruchu pod ścisłą kontrolę oraz zapewnienie stanu politycznej konsolidacji. W trzeciej fazie można oczekiwać [pisane w 1984 r.], że zostanie uformowany rząd koalicyjny, skupiający przedstawicieli partii komunistycznej, reprezentantów reaktywowanej „Solidarności”, oraz Kościoła. W tym rządzie mogłoby się znaleźć również kilku tak zwanych „liberałów” – pisał Golicyn w „Nowe kłamstwa w miejsce starych”.
Gdyby po roku 1989 istniał w Polsce rząd  reprezentujący rzeczywiste interesy narodowe, musiałby odrzucić fałszywy obraz  „transformacji ustrojowej”, mitologię „okrągłych stołów” itp. narzędzi sowieckich knowań i dla realizacji polskich interesów przyjąć optykę Golicyna oraz proponowaną przezeń metodologię, w której uwzględnienie roli dezinformacji odgrywa zasadniczą rolę.
Przypomnę, że jeden z koronnych argumentów Golicyna (doskonale uzasadnionych) na realizację długofalowej strategii komunistycznej dotyczył „rozłamu chińsko-sowieckiego, który umożliwił tym dwóm komunistycznym potęgom pomyślnie przeprowadzić „strategię nożyczek”, to znaczy prowadzić podwójną politykę zagraniczną, w ścisłym wzajemnym skoordynowaniu, utajonym przed Zachodem i które nie zostało przez Zachód rozpoznane.
Trump i jego administracja nie muszą nawet wiedzieć, kim był Golicyn i jakie tezy propagował. Tym bardziej obca będzie dla nich myśl o wspólnej chińsko-rosyjskiej grze i długofalowej operacji dezinformacyjnej. To stan naturalny, w którym ofiary własnych błędów i fałszywych koncepcji politycznych są utwierdzane w nieświadomości.
Już w latach 50. ubiegłego wieku, zastępy sowieckich agentów pracowały nad utrwalaniem kłamstw na temat konfliktów chińsko-sowieckich, istnienia „ruchów odśrodkowych” i tzw. teorii konwergencji. Dziś zaś, pochodne tych mitów oraz niepodważalna wiara w „uśmiercenie komunizmu” korzystają ze szczelnej osłony światowej sieci agenturalnej, z pomocy tysięcy paputczików i użytecznych idiotów.
Jednym z dogmatów wychodowanych na gruncie nowej mitologii, jest przeświadczenie, że z Chinami należy prowadzić współpracę gospodarczą, inwestować w tamtejszy rynek i korzystać z taniej siły roboczej. Motorem tych obłędnych dążeń jest wyłącznie chęć zysku, przewyższająca swoim znaczeniem nawet instynkt samozachowawczy.
Drugi z mitów mówi, że pomiędzy Chinami a Rosją (wcześniej Związkiem Sowieckim) istnieje stan wrogości i rywalizacji, którą można wykorzystać do zneutralizowania chińskiego zagrożenia. Przyjęcie tej mitologii doprowadziło już do wytworzenia potężnej dezinformacji geopolitycznej i zmiany koncentracji sił strategicznych Zachodu.
Zamiast traktować Chiny i Rosję, jako państwa prowadzące wspólną i spójną politykę antycywilizacyjną, dążące wespół do zniszczenia porządku światowego, przyjęto irracjonalne założenie o odmienności celów oraz możliwości wykorzystania rzekomych antynomii.
Kompletnie nieznana jest koncepcja, w której przypadek Państwa Środka miałby dowodzić, jak dalece komunizm jest w stanie rozstać się ze swoją domniemaną ideologią i partyjnymi dogmatami, byle zapewnić sobie przetrwanie i doprowadzić państwa „wolnego świata” do ekonomicznego uzależnienia. Tzw. ekspansja gospodarcza Chin (najmocniejszy nośnik chińskiej agentury) oraz otwarcie przed państwami kapitalistycznymi ogromnego rynku inwestycji, służyło przede wszystkim asymilacji komunizmu, ,„oswojeniu” z nim partnerów biznesowych oraz tak głębokim zaangażowaniu ich we współpracę, by zrelatywizować i zignorować rzeczywiste oblicze zbrodniczego reżimu. Jeśli dziś, ów „wolny świat” nie wzdryga się przed korzystaniem z darmowej pracy milionów chińskich niewolników i więźniów politycznych, jest to efektem największego zwycięstwa komunistycznej strategii podstępu i dezinformacji.
Wytworzenie obszarów wolnego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu twardych, totalitarnych metod terroru wobec własnego społeczeństwa, świadczy o dostosowawczym charakterze chińskiego komunizmu i wskazuje na potencjalne kierunki jego przeobrażeń.
Ponieważ Rosja prezentuje typ „komunizmu utajnionego”, podczas gdy Chiny kontynuują model „jawnego komunizmu”, tego rodzaju układ, przy wspólnocie celów obu państw, stwarza wręcz doskonałe warunki do prowadzenia globalnych gier politycznych, symulowania konfliktów, rozgrywania potencjalnych sojuszników i neutralizacji wrogów. Efekt ten jest dodatkowo wzmacniany poprzez ukazywanie rzekomego kontrastu - agresywnych i „nieprzewidywalnych” działań Rosji wobec zachowawczych, niekonfrontacyjnych zachowań Chin. Jeśli nawet w relacjach chińsko - rosyjskich, Moskwa jest kłopotliwym petentem i bywa traktowana przez Pekin jak młodszy i niezbyt rozgarnięty brat, w niczym nie zmienia to wspólnoty celów. W tym tandemie, Chińczycy dawno przejęli inicjatywę i od ponad dekady narzucają własne, niespieszne tempo.
Koniec pozorów i finał gry nastąpi wówczas, gdy Państwo Środka zarzuci dostatecznie szeroką sieć ekonomiczno-agenturalnych uzależnień i za pieniądze Zachodu zbuduje przewagę militarną nad głównym wrogiem - Stanami Zjednoczonymi. Chińczycy doskonale pamiętają, że „mądry generał zdobywa żywność od wroga”.
Przyjęcie przez Trumpa fałszywej perspektywy relacji chińsko-rosyjskich musi mieć negatywne implikacje. Nie da się wygrać wojny, traktując wroga jako sprzymierzeńca i prowadząc ją bez rozpoznania ukrytych mechanizmów i rzeczywistych sojuszy.
Dla zobrazowania skali zagrożeń, wskaże tylko jeden przykład.
Przed kilkoma laty działalność Edwarda Snowdena pogrążyła administrację Obamy i obnażyła słabość USA w starciu z sojuszem rosyjsko-chińskim. Informacje przekazane przez agenta (zwerbowanego prawdopodobnie przez służby chińskie) otworzyły przed kremlowskimi kagebistami ogromne możliwości wpływu na światową politykę bezpieczeństwa i ustawiły reżim Putina w pozycji  silnego gracza i partnera. Chiny i Rosja - dwa państwa sterujące światowym terroryzmem i przestępczością internetową, uzyskały wówczas potężne narzędzia w rozgrywce z USA. Nie tylko z powodu ograniczenia możliwości rozpoznania środowisk terrorystycznych (z których wiele korzysta z moskiewskich inspiracji) czy z uwagi na utrudnienia w inwigilacji przestępców internetowych – wspieranych z kolei przez Chiny. Już w roku 2012 Rosja i Chiny, wykorzystując histerię wokół ACTA dążyły do odebrania pozarządowej organizacji ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kontroli nad przyznawaniem nazw domen internetowych, ustalania ich struktury i ogólnego nadzoru nad działaniem serwerów DNS. Domagały się również oddania kontroli nad bezpieczeństwem w sieci organizacjom międzynarodowym, co w praktyce prowadziłoby do  wprowadzenia cenzury, bowiem kompetencje działającej w USA ICANN, miałyby trafić w ręce jednej z instytucji ONZ, w której Rosja ma ogromne wpływy.
Propozycje rosyjsko-chińskie, złożone podczas konferencji w Dubaju zostały wówczas skutecznie zablokowane, jednak wiele wskazuje, że wkrótce dojdzie do wznowienia tej samej akcji. Argument o amerykańskiej inwigilacji (ugruntowany na podstawie doniesień Snowdena) jest bowiem skutecznie wykorzystywany w rozgrywkach politycznych i posłużył już jako parawan do rozbudowy realnego systemu nadzoru nad siecią internetową oraz wdrożenia dodatkowych narzędzi inwigilacji. Nazywając Snowdena „bohaterem działającym w interesie społeczeństwa” i „obrońcą wolności” – Rosjanie zakpili z Ameryki i cynicznie oszukali światową opinię publiczną. Efektem działalności tego agenta było bowiem wzmocnienie pozycji Rosji i Chin, głównie w obszarze dezinformacji i wojny cybernetycznej.
Trump, który w obronie własnych interesów jest gotów podważać intencje i kompetencje wywiadu USA, stanie się wdzięcznym obiektem rozgrywek w tym newralgicznym obszarze. Ile ataków chińskich i rosyjskich hakerów zostało przeprowadzonych dzięki wykorzystaniu „casusu Snowdena”, wiedzą tylko sprawcy. Za prezydentury Trumpa, będzie to stokroć łatwiejsze.
Innym z negatywnych skutków „wykorzystania” Rosji w rozgrywce z Chinami, jest pomysł traktowania stolicy terroryzmu, jako sprzymierzeńca w walce z tzw. ISIS.
To, co (słusznie) zarzucano Obamie, gdy pozwolił Putinowi zdobyć przyczółki na Bliskim Wschodzie, jego następca  gotów uczynić głównym celem swojej polityki zagranicznej.  Koncepcja wspólnych działań rosyjsko-amerykańskich, wymierzonych w „islamski terroryzm”, swoją logiką przypomina zamiar gaszenia pożaru przy pomocy kanistra benzyny, zaś konsekwencje tego szaleństwa okażą się rujnujące dla świata Zachodu. 
Rosja, która od lat 20. ubiegłego wieku organizuje i wspiera wszelkie działania terrorystyczne, posiadła zdolność mistrzowskiego rozgrywania tej karty. Historycy i politolodzy będą się kiedyś głowili – jak to możliwe, że państwo, którego służby podkładały ładunki wybuchowe pod bloki mieszkalne własnych obywateli, które zorganizowało zamach smoleński, wysłało terrorystów na Ukrainę, zamordowało 300 pasażerów Boeinga, skierowało komanda Kadyrowa do USA oraz urządziło krwawy najazd „imigrantów” na Europę, mogło być w XXI wieku traktowane jako „gwarant procesów pokojowych” i uznawane za „sojusznika w wojnie z islamskim terroryzmem”?  
Trump i jego administracja z pewnością nie zadają sobie takich pytań, dlatego skutkiem ich obłędnej polityki będzie umocnienie hegemonii Rosji na Bliskim Wschodzie i coraz silniejsze szantażowanie „wolnego świata” wizją  „zagrożeń terrorystycznych”.  Ulokowanie FSB w roli sojusznika Ameryki ( a zapewne też państw natowskich) w walce z terroryzmem oraz dostęp do obszaru decyzyjnego w sprawach bezpieczeństwa światowego, staną się bezcennym łupem tandemu Rosja- Chiny.
Nie wykluczam, że na potrzeby tej odsłony strategii podstępu i dezinformacji, Rosja i Chiny mogą nawet upozorować jakiś konflikt lub doprowadzić do spektakularnych  sporów. „Strategia nożyczek” sprowadza się zawsze do symulowania rozbieżnych interesów, generowania sztucznych waśni oraz pozorowanej gry „dobra” ze „złem”. Jak dalece ta gra będzie prowadzona, będzie zależało od podatności Trumpa oraz ceny, jaką zechce zapłacić za rosyjską „pomoc”. Im bardziej amerykański prezydent będzie wierzył, że „przyciągając” Rosję, może osłabić Chiny, tym lepszą robotę będzie wykonywał na rzecz bandyckiego duetu.  
Ludziom, dla których logika rozgrywek rosyjsko-chińskich, jest tematem z pogranicza „teorii spiskowych”, warto przypomnieć słowa generała George Pattona. Tego wybitnego dowódcę rozmaici głupcy chcą dziś porównywać do postaci nominowanych przez Trumpa. Tymczasem Patton, nie tylko rozumiał wagę komunistycznego zagrożenia, ale doskonale potrafił uchwycić i scharakteryzować „genetyczną wspólnotę” Rosjan i Chińczyków:  
Problem w zrozumieniu Rosjanina jest taki, że nie bierzemy pod uwagę faktu że on nie jest Europejczykiem, ale Azjatą i dlatego myśli pokrętnie. My nie możemy zrozumieć Rosjanina bardziej niż Chińczyka czy Japończyka i od kiedy mam z nimi do czynienia, nie miałem żadnego szczególnego pożądania zrozumienia ich poza obliczeniami jak dużo ołowiu lub stali trzeba zużyć, aby ich zabić. W dodatku, poza innymi cechami charakterystycznymi dla Azjatów, Rosjanie nie mają szacunku dla ludzkiego życia i są sukinsynami, barbarzyńcami i pijakami.(...)
Dzisiaj powinniśmy powiedzieć Rosjanom, że mają iść w cholerę, zamiast ich słuchać, kiedy nam mówią, że mamy się cofnąć. To my powinniśmy im mówić, że jeśli im się nie podoba, niech idą w pi..., i wydać im wojnę. Niestety niektórzy z naszych przywódców są po prostu cholernymi durniami i nie mają pojęcia o historii Rosji".

103 komentarze:

 1. Zatem program prezydentury Trumpa można podsumować hasłem
  Make (Soviet) Russia Great Again oraz (Soviet) Russia First.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Marcin Ís,

   Powiedziałbym raczej, że hasło jest mniej złożone i brzmi:business first.

   Usuń
 2. Po czynach poznacie ich, nie ma Pan wrażenia, że jeszcze trochę za wcześnie na wyciągnie takich wniosków?

  OdpowiedzUsuń
 3. Miałem Przyjaciela, który z egzaminu z historii Rosji dostał 6( celujący) mimo, że takich ocen nie przewidywała podówczas stosowana skala .
  kiedy przeczytałem ten tekst Autora to zaczynam się zastanawiać czy to przypadkiem nie On jest Autorem-Gospodarzem ??
  W każdym razie - na ile mi wolno - ta dzisiejsza to jedna z najpiękniejszych analiz.
  I całkiem spokojnie ( o ile można mówić o spokoju Kasandry!) będę się przyglądać spełnianiu w najbliższych miesiącach, latach przedstawionych tutaj przewidywań.

  Ukłony.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jan kowalski,

   Przyglądać się można. Byle dostrzegać to, czego obecny rząd i jego media nie będą chciały widzieć.

   Usuń
 4. W latach sześćdziesiątych XX wieku miał miejsce russko-chiński konflikt ussuryjski.W jego wyniku Chiny uzyskały wzory nowego wówczas uzbrojenia russkiego i wyspę Damanskij.Rosja zaś zyskała czas na kolejne "modernizacje".Ostatecznie płk.Putin zabezpieczył przyjaźń chińsko-russką za stosunkowo niewielką cenę 340km2 spornego terytorium przekazanego oficjalnie Chinom w lipcu 2008r. Czy już wcześniej na terytorium Gruzji działała russka agentura wpływu i "zielone ludziki"? Tak było,ponieważ już na początku sierpnia 2008r nastąpił russki atak na Gruzję.Już wtedy należało zwijać prokremlowski reset.Tak się jednak ostatecznie nie stało.Pomimo inicjatywy prez.L.Kaczyńskiego część terytorium Gruzji pozostała w russkiej strefie wpływów do dziś.W tym samym czasie tzw. świat wartości demokratycznych dalej milczał na temat eksterminacji ludności czeczeńskiej szczególnie ze strony mafii kadyrowców na usługach reżimu sołdatokracji putinowców. Po zamachu 100410 russka agresja nabrała tempa.Kolejną ofiarą stała się w 2014r Ukraina nie bez winy V kolumn ukraińskich i russkiej agentury,wspomaganych przez russką armię i "zielone ludziki".Ukraina traci Krym,DRL i ŁRL. Prawdopodobnie to dopiero spowodowało,że dzięki administracji prez.Obamy i społeczności wywiadowczej jednak doprowadzono do sankcji.Myślę,że nie tylko ta społeczność raczej nie będzie zadowolona z proputinowskich koncyliacji nowej administracji prez.Trumpa.Bo nie może być zadowolona ze ściągania na Amerykanów nowych wewnętrznych zagrożeń hybrydowych ze strony zawiedzionych przeciwników Assada,ani ze zrażania sojuszników bezpośrednio zagrożonych kolejnymi russkimi aneksjami,ani w końcu Amerykanie w swojej większości nie będą zadowoleni z polityki bezsensownych ustępstw nowej administracji.Co mi się podobało ze wstępu prezydentury D.Trumpa to zapowiedź zerwania z lobby ekooszołomów stręczących globalne ogłupienie ociepleniem klimatycznym.

  OdpowiedzUsuń
 5. Szanowny Panie Aleksandrze,

  bardzo dziękuję za tak doskonałą analizę sytuacji globalnej i zagrożeń, które nas czekają w kontekście (o)błędnych zamiarów Trumpa.
  To wszystko już się dzieje, a tuba kremlowska zaczęła domagać się "drugiej Jałty":
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201701204657843-przywodcy-rosja-usa-chiny-spotkanie-krym/

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 6. Aleksander Ścios,

  wydaje mi się, że prezentowana przez Pana perspektywa (USA próbują nieskutecznie budować front z Rosją przeciw Chinom)powinna być poważnie uwzględniana w polskiej debacie i w myśli politycznej. W tej chwili przeważają głosy optymistyczne (Trump będzie kontynuował - to PiS - albo: Trump zmieni podejście na prorosyjskie, ale to na nas nie wpłynie - to Korwin, podobnie inni). Zaprezentowana przez Pana wizja ma wiele silnych punktów, a można dodać, że nie tylko wspólny korzeń w postaci komunizmu może zbliżać Chiny i Rpsję, ale, jak sądzę, przede wszystkim świadomość, że w takim trójkątnym układzie lepiej nie wspierać najsilniejszego. W dodatku sądzę, ze z punktu widzenia Rosji idealną sytuacją byłby konflikt USA i Chin,w którym Rosja stałaby jak najdłużej z boku, a obie strony musiałyby zabiegać o jej poparcie i słono za nie płacić. Dlatego wątpię, żeby dyplomacja rosyjska, nawet pomijając kwestię zaszłości komunistycznych, dopuszczała myśl jakiegoś poważnego, długotrwałego sojuszu z USA: będą zwodzić i popychać tamtych przeciwko Chinom, a sami będą się ,,wymykać".

  Być może zresztą, będziemy mieli ze strony Trumpa do czynienia ze zmienną strategią, tak jak zresztą bywało i u Obamy (raz pojednanie, raz reset). Z polskiej perspektywy wydaje mi się, że ponieważ nasz wpływ na układy w tym trójkącie jest żaden, warto zadbać, żeby amerykańskie zmiany kursu nie kosztowały nas kolejnych wersji ,,Lizbony" (sprzedaż przez USA Rosji wpływów w Polsce), ani broń Boże innych wersji (np. wskazywanej przez S. Michalkiewicza możliwości postawienia przez USA na Niemcy jako antyrosyjski czynnik, kosztem oddania Niemcom wpływów w Polsce - w tej chwili mało prawdopodobne,ale też warte odnotowania).

  W mojej opinii Polska powinna starać się wyciągnąć jak najwięcej od Stanów, ale jednocześnie nie przekazywać w ręce amerykańskie narzędzi samodzielnego kształtowania polskiej polityki. W przypadku kursu na ,,reset", powinniśmy zachować zdolność do zdystansowania się od amerykańskich podrygów. Niestety, wątpię, żeby obecna ekipa rządząca była zdolna do takiego zachowania.

  Osobiście uważam też, że skoro USA wykazują w tej chwili poprzez działania nowej administracji wielkie zainteresowanie ,,przyjacielskim ułożeniem stosunków z Rosją", to i my nie powinniśmy pchać się na więcej frontów antyrosyjskich, niż nakazuje nasz wyłączny interes. Za taki front uważam między innymi bezwzględne i bezwarunkowe wspieranie Poroszenki - wprowadzanie sankcji, których nie wprowadza Ukraina, albo zamykanie ruchu bezwizowego z Rosją w Kaliningradzie (w tej sprawie mam odmienne stanowisko wobec szanownego autora bloga, gdyż uważam, że rosyjska agentura świetnie się ma w Polsce i bez ruchu bezwizowego z Kaliningradem i raczej powinno się uderzyć w nią na poziomie biznesów paliwowych, rozliczenia WSI włącznie z pozostającą w doskonałych stosunkach finansowych z wywiadem rosyjskim ,,Pro Civili" itd., niż zamykać źródło zarobku dla polskich przedsiębiorców na Warmii, Mazurach i Pomorzu - i to wg Błaszczaka, za okupację Krymu, podczas gdy Ukraina nie przedłużyła sankcji w stosunku do Rosji, a MotorSicz sprzedaje do Rosji silniki helikopterowe). Natomiast dwie sprawy: sprowadzenie wraku tupolewa i odblokowanie Świnoujścia uważam za sprawy polskie i podlegające nakazowi bezwzględnego wyegzekwowania ich od Rosji - czego jednak też nie spodziewam się po PiSie.

  c. d. n.

  OdpowiedzUsuń
 7. c.d.
  Chciałbym też zwrócić uwagę na sprawę, którą poruszał Pan już dawniej, moim zdaniem całkowicie słusznie: przekazania Polsce w ramach programu Nuclear Sharing składowanych obecnie w Niemczech taktycznych ładunków nuklearnych przenoszonych przez samoloty. Otóż uważam tę właśnie sprawę za wybitny indykator rzeczywistego amerykańskiego stosunku do Polski. Przekazanie bowiem kilkuset takich pocisków/głowic byłoby już bardzo poważną zmianą w tej części świata, dając Polsce bardzo poważną pozycję, przewagę nad Niemcami (nieposiadającymi własnej broni nuklearnej) i potężne strategiczne wzmocnienie wobec Rosji. W efekcie, USA zrobiłoby z Polski bardzo poważną, a także trwałą przeszkodę wobec ekspansji rosyjskiej czy niemieckiej w Europie Środkowej.Tym bardziej, że tak wzmocniona Polska zyskałaby na atrakcyjności i wobec państw regionu, włącznie z Ukrainą.Dlatego w pełni utożsamiałem sie z tym postulatem, lecz doniosłem wrażenie, że po krótkiej euforii z tym pomysłem w polskim MONie Amerykanie ściągnęli w tej sprawie cugle.

  Otóż przekazanie broni atomowej byłoby już trudne do odwrócenia i czyniłoby z Polski o wiele poważniejszego niż w tej chwili rozmówcę, który nawet po wycofaniu amerykańskiego wsparcia byłby dalej ,,stał na własnych nogach". I sądzę po tej amerykańskiej reakcji i braku odzewu, że nie jest to celem USA. Sądzę, że uwzględniając opisane przez Pana w artykule amerykańskie nadzieje na sojusz z Rosją - które zresztą wcale nie są wyłączną domeną Trumpa, lecz zawsze tam żyły i żyją, także za Obamy - nie mamy co liczyć na pozycję wzmocnionego do wymiarów strategicznych sojusznika, lecz jedynie narzędzia, które albo się na Rosję podszczuje, albo je sprzeda - i które nie powinno mieć zdolności do samodzielnego decydowania, albo kopnięcia seniora w tyłek.

  Wobec możliwości podkreślanych przez Pana odnośnie ,,pojednawczych" działań Trumpa, starałbym się obecnie popierać na każdym możliwym poziomie o wzmacnianie polskiej obronności, a także samodzielności politycznej - w tym również o kształtowanie samodzielnych, niezależnych i odpowiednio zaawansowanych intelektualnie analiz polityki międzynarodowej - którym to postulatom bez wątpienia odpowiada wykonywana przez Pana znakomita praca intelektualna, natomiast trudno podejrzewać o takie działania - z wyjątkiem częściowego uporządkowania i pewnego, choć daleko nie odpowiadającego potrzebom, wzmocnienia armii - rządzące obecnie stronnictwo.

  Na marginesie tych rozważań chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią wypowiedź niejakiego Rapackiego (to ten, co kazał bezprawnie zatrzymać Romana Kluskę): http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/byly-zastepca-komendanta-glownego-policji-w-polsce-moze-pojawic-sie-rodzimy-terroryzm . Bardzo wymowne. Co na to rząd?


  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
 8. Polskę prawdopodobnie czeka ale kupowanie gazu i może ropy łupkowej ze Stanów w zamian za "stacjonowanie" US Army w naszym Kraju. Oby tylko tyle, Trump juz od dawna powtarza, że trzeba płacić za parasol obronny od USA.

  OdpowiedzUsuń
 9. New "Hope" Era to nie jest Jałta-bis.To potwierdzenie stałego agresywnego kursu kamuflowanego przez "firmę"-matkę komuny "miru mir".Na przykład za pomocą wytrycha "pokojowego rozbrojenia" w służbie dezintegracji[https://bbc.com/news/uk-38708823] realizowanego za pośrednictwem sterowanych przecieków do mediów.A to inny przykład wojny hybrydowej,bez mała z arsenału G.Wellsa. Zabawa w znikające przecieki [https://kavkazcenter.com/russ/content/2017/01/23/114095/kibervojna--khakery-opublikovali-ot-imeni-The-New-York-Times-tvit-o-raketnom-udare-rossii-po-ssha.shtml].Przecieki realizowane dowolnymi metodami,być może nawet z różnymi celami/intencjami pośrednimi,a jednak oba wspierają chaos działający na rzecz tylko jednej starannie wyreżyserowanej strony.Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jak Pan ocenia konflikt z lat 60-tych nad rzeką Ussuri pomiędzy Chinami a ZSRR? Czy był to jeden z konfliktów mający zachód wprowadzić w błąd co do rzeczywistych intencji obu państw.

  OdpowiedzUsuń
 11. Wsojtek,

  Ponieważ wspomniał Pan o tzw.konflikcie nad Ussuri z roku 1969 (a pyta o to również Pan sailor) przypomnę stanowisko A.Golicyna w tej (i kilku innych) kwestiach:

  „Nowa metodologia” sugeruje następnie, że wrogość chińsko sowiecka podczas trzeciej fazy, chociaż przekonywująco się prezentowała, jednak powinna być zbadana ponownie, dla sprawdzenia, czy nie była zainscenizowana, a jeśli tak, to w jakim strategicznym celu.
  W tym momencie zawiera się to w czterech głównych punktach.
  Po pierwsze, incydenty graniczne w odległym zakątku świata, jak na rzece Ussuri, choć widowiskowe z daleka i odbierane jako jednoznaczne akty wrogości, mogły być z łatwością zainscenizowane, zwłaszcza, jak zostanie to ukazane później, gdy były natychmiastowo dostępne sposoby przeprowadzania takich akcji, z udziałem obydwu „przeciwników”.
  Po drugie, przejawy wrogości takie jak słowne polemiki, były sporadyczne i banalne.
  Po trzecie, mimo jawnej wrogości Chin do Związku Sowieckiego i jego bliskiego sojusznika Wietnamu, do roku 1980 „rozłam” ten nie doprowadził do zerwania stosunków dyplomatycznych, a takie przecież były konsekwencje sporu sowiecko-albańskiego w roku 1961. Nie anulowano też chińsko-sowieckiego traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Do roku 1980 każda ze stron pozostawała w gotowości wesprzeć drugą w razie zagrożenia.
  Po czwarte, akty wrogości między ZSRR i Chinami mogły mieć związek z okresem ważnych inicjatyw komunistycznych, lub z rozpoczęciem negocjacji Wschód-Zachód – na przykład SALT – albo z wizytami zachodnich mężów stanu w Związku Sowieckim i w Chinach. A więc niewielkie przejawy wrogości, podobnie jak słowne polemiki, nie mogą być traktowane jako dowody prawdziwości konfliktu i w świetle nowej metodologii powinny być przebadane na prawdopodobieństwo powiązania ich z komunistycznymi i politycznymi celami strategicznymi, oraz włączenia do dalekosiężnej, wspólnej taktyki. W tym samym świetle musi być postrzegane przyjęcie przez Związek Sowiecki i Chiny przeciwnych pozycji w kwestiach międzynarodowych.
  Tu trzeba zadać pytanie [pisane w 1984 r.]: czyż ostateczny cel, zwycięstwo komunizmu na całym świecie, nie może być osiągnięty szybciej przez dwie główne potęgi komunistyczne, prowadzące podwójną politykę zagraniczną w pozornej opozycji do siebie, niż gdy zdążają w tym samym kierunku razem, i solidarnie kontynuują jedną linię polityczną?"

  Golicyn - „Nowe kłamstwa w miejsce starych komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji”- Część druga rozdział 16.


  OdpowiedzUsuń
 12. Szanowny Panie Kazefie,

  „Nowy porządek światowy”, sprowadzony do normy „ruskiego miru” jest głównym, dalekosiężnym planem komunistycznej zgrai. Nie mam wątpliwości, że w najbliższych latach plan ten będzie realizowany przy udziale „sił konserwatywnych”.
  Powołany pod auspicjami FSB tzw. „Światowy Ruch Narodowo-Konserwatywny”, ma stanowić alternatywę dla zachodnich partii liberalno-demokratycznych i pod wodzą organizacji Rodina i Rosyjskiego Ruchu Imperialistycznego walczyć o „nowe oblicze” świata.
  Pisałem o tym przed miesiącem w tekście „KONSERWATYŚCI WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!” To bardzo poważne zagrożenie, o którym nikt nie ma ochoty (a może odwagi) głośno mówić.
  Doskonałą ilustracją tych planów, jest „tryptyk” propagowany przez rosyjski ruch nacjonalistyczny, na którym widnieją wystylizowane portrety trzech „nadziei” Rosjan – Putina. Le Pen i Trumpa.
  Jest to widok tak budujący, że warto go zobaczyć:

  https://www.theguardian.com/world/2017/jan/22/moscow-trump-inauguration-inspires-russian-new-hopes-era

  Dziękuję Panu i serdecznie pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 13. Wojciech Miara,

  Przedstawił Pan bardzo sensowne prognozy rozwoju sytuacji. Całkowicie podzielam opinię, że w przypadku Trumpa będziemy mieli do czynienia „ze zmienną strategią”. Wszystkie, dotychczasowe wystąpienia tego pana dowodzą, że nie przywiązuje większej wagi do słów i deklaracji.
  Dlatego jednego dnia potrafi przyrównać pracę służb wywiadowczych USA do praktyk z czasów hitlerowskich Niemiec, by kilka dni później wyznawać „miłość” ludziom z Langley i zapewniać ich, że czuje się bezpiecznie w ich towarzystwie.
  Tej infantylnej „zmienności” nie nazwałbym jednak strategią.
  Jest ona raczej objawem cech charakterologicznych Trumpa, efektem miernej inteligencji, egocentryzmu, skłonności do kłamstwa i impulsywności.
  Ten dość przeciętny biznesmen, który na skutek splotu różnych okoliczności został postawiony na pozycji całkowicie przekraczającej jego predyspozycje, nie potrafi jeszcze znaleźć się w nowej roli.
  Nie ma doświadczenia, wizji, koncepcji rządów. Ma za to (być może) świadomość własnych ograniczeń, odczuwa lęk przed kompromitacją i ujawnieniem niewygodnych informacji.
  Dlatego reaguje niezwykle nerwowo i obcesowo, mówi to, co mu ślina na język przyniesie lub, co ludzie chcą usłyszeć. Taki człowiek będzie zależny od swoich głównych doradców -propagandysty Bannona i reprezentanta środowisk żydowskich -Kushnera.
  Ponieważ priorytetem tej prezydentury będą interesy bankierów i korporacji („desant” z Goldman Sachs) oraz interesy samego Trumpa i jego rodziny, większość tematów politycznych będzie traktowana w kategoriach biznesowych. Nie posądzam tego pana o wyznawanie jakiejkolwiek ideologii lub systemu wartości, dlatego spodziewam się wyłącznie „polityki przetargowej” – kto da więcej za mniej lub kto pozwoli lepiej zarobić.
  „Zbliżenie” z Rosją będzie zatem kwestią interesów. Jeśli dzięki Putinowi uda się wygasić kilka konfliktów, zdobyć nowe rynki i kontrakty – geszeft będzie kontynuowany. Nie sądzę, by cennik polityczny za te interesy odgrywał jakąś rolę.
  Trump, który kilkakrotnie zmieniał barwy partyjne (w zależności od koniunktury i potrzeb jego firm) nie ma też żadnych poglądów politycznych. Wie natomiast (tak, jak wiedział to polski A.Lepper) że warto dziś grać kartą anty-establishmentową, odwoływać się do mitu „amerykańskich wartości”, do populizmu i niechęci do lewaków. Warto, bo można na tym zarobić.
  Gdyby opłacało się grać na liberalizm czy lewactwo, Trump też byłby w pierwszym szeregu. Ta cecha doskonale upodabnia go do Putina, który dla realizacji własnych celów, gotów jest zostać gorliwych katolikiem lub ortodoksyjnym Żydem.
  A ponieważ nasi rodacy dokonują wyłącznie ocen emocjonalnych, a nadto kształtują je na podstawie archaicznych etykiet (liberał, konserwatysta, lewicowiec, prawicowiec itd.) niezwykle łatwo ulegają manipulacjom i poddają się woli oszustów.

  cdn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W moim rozumieniu, prawdziwe oblicze Trumpa jest jaskrawym przeciwieństwem postawy Ronalda Reagana – polityka doświadczonego, o wyrazistych i solidnie ugruntowanych poglądach, potrafiącego twardo bronić swoich racji i ocen. Dlatego nic bardziej nie doprowadza mnie do pasji, jak brednie wypisywane przez różnych niedouków, porównujących Trumpa do najlepszego w dziejach prezydenta USA. Dość posłuchać, co i jak mówił Reagan oraz usłyszeć prostackie perory Trumpa, by wysłać takich „ekspertów” w diabły.
   Gdyby moja perspektywa i ocena postaci prezydenta USA okazała się trafna, strategia, o której Pan wspomniał – Polska „powinna starać się wyciągnąć jak najwięcej od Stanów, ale jednocześnie nie przekazywać w ręce amerykańskie narzędzi samodzielnego kształtowania polskiej polityki”, będzie nieskuteczna, a nawet niemożliwa do przeprowadzenia.
   Trump patrzy na politykę jak na biznes, zatem nie tylko nie pozwoli „wyciągnąć jak najwięcej od Stanów”, ale za każdą rzecz będzie żądał wysokiej zapłaty.
   Tymczasem dzisiejsza III RP nie może być atrakcyjnym partnerem dla Ameryki. Państwo, które deklaruje, że chce „żyć w zgodzie ze wszystkimi” (USA,UE,Niemcy,Rosja,Izrael) objawia jedynie własną słabość i zależność. Z takim kontrahentem nikt nie zawrze korzystnych umów, bo można go kupić za niewielką sumę i nie ma potrzeby zabiegać o jego wsparcie. Tym bardziej, gdy politycy tego państwa, jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa opowiadają bajki o wierze w jego dobrą wolę i uprawiają wazeliniarstwo na żenujących poziomie.
   Co innego, gdyby III RP (puśćmy wodze fantazji) prowadziła politykę samodzielną, budując swoją pozycję na dostępie do polskiego rynku (dziś wchodzi kto chce i jak chce), na tworzeniu „obrotowych” koalicji międzynarodowych (wykorzystywanych do osiągnięcia doraźnych celów), na mocnym potencjale militarnym (nakłady na poziomie 5 proc. PKB i przystąpienie do programu Nuclear Sharing), na twardej polityce wobec UE oraz na roli „pięści” - wstrzymującej zakusy Niemców i ekspansywne plany Moskwy.
   Dywagowanie o tym jest oczywiście pozbawione sensu, bo ten rząd i to państwo nigdy nie będzie prowadziło odważnej polityki. Jest zakładnikiem setek mitów, w których dogmaty „demokracji” i „integracji unijnej” zastępują polską rację stanu.
   Dla takich „strategów” jak pan Kaczyński, priorytetem jest dziś zatrzymanie Tuska w Brukseli, a to oznacza, że podczas bliskiej wizyty Merkel w Polsce, rząd PiS zapłaci każdą cenę za „zastępcze” stanowisko dla polityka PO. Mogę jedynie się domyślać, czego zażąda Merkel.
   Póki w otoczeniu J.Kaczyńskiego widzę tak żałosne postaci, jak były rzecznik Samoobrony (a dziś główny piewca amerykańskiego Leppera), próżno marzyć o poważnych decyzjach i grze w światowej czołówce.
   Nie ma też przypadku (na co zwraca Pan uwagę) że ci ludzie nie przedstawili i nigdy nie przedstawią spójnej, racjonalnej, ale też odważnej i dalekosiężnej wizji polskiej polityki. Bez oglądania się na reakcje UE i wrzaski antypolskiej hołoty. Bez wiary w sojusze i gwarancje składane przez tych, którzy nas wielokrotnie zdradzali.
   Jeśli nie ma dziś poważnych analiz w tym obszarze, a to, co się pojawia, nie przekracza ram zakreślonych mitologią III RP, powinniśmy już zrozumieć, że szczytem osiągnięć tego rządu będzie „lament, szkiełka i jasełka”. By zadbać o polskie sprawy, podczas prezydentury biznesowego cwaniaka z Ameryki, to zdecydowanie za mało

   Dziękuję Panu i pozdrawiam

   Usuń
 14. Zapytajcie proszę mieszkańców Łotwy, Litwy i Estonii, zapytajcie proszę Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Bułgarów, Rumunów i Wschodnich Niemców. Zapytajcie mieszkańców tych krajów, jak to jest żyć w świecie, w którym Związek Sowiecki jest Numerem Jeden. Nie chciałbym mieszkać w takim świecie i myślę, że wy również nie.

  Ronald Reagan, 31 marca 1976

  OdpowiedzUsuń
 15. Rozdźwięk między pana artykułem a tym co jest opowiadane po tej "pisowskiej" stronie jest ogromny. Dzisiaj w programie " W Tyle Wizji" Marcin Wolski bardzo zachwycał się Trumpem i tym, że w jego inauguracji padły słowa będące odniesieniem do Boga. Szkoda tego Wolskiego gdyż gość wydawał się w porządku jako jeden z nielicznych przedstawicieli tzw. środowiska artystycznego. To znaczy jest w porządku tylko myli się sromotnie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Nie ma czegoś takiego jak "środowisko artystyczne". Artystą jest się na własny rachunek - czyli głównie, na własne ryzyko.

  Kto potrzebuje do artystycznego funkcjonowania "środowiska" ten jest celebrytą, a nie artystą. Być artystą, to być w prawdzie do końca, najczęściej samotnego, często samobójczego (Bjoerneboe, van Gogh, de Witte, de Stael, Rothko, Sagredo, Sylvia Plath, Lugones, Anne Sexton, Mishima - i można tak bardzo długo).

  Odległość od prawdy wydaje się narastać wprost proporcjonalnie do siły mocującej w wygodnym fotelu, w tym przypadku - fotelu władzy. To właśnie dlatego niedoszli zbawiciele Polski okazali się kolejnymi faryzeuszami: zdradzili dzieło Popiełuszki, ludzi pomordowanych przez niewolniczy reżim PRL. I właśnie dlatego lukrują Trumpa i wypisują brednie o możliwym sojuszu z Chinami przeciw Rosji.

  Z Chinami warto handlować i bogacić się jak oni. Podobnie jak w przypadku handlu z Rosją należy dokładnie sprawdzać, czy taki handel nie prowadzi do niekorzystnych skutków.

  OdpowiedzUsuń
 17. I znowu niektórzy mają kłopoty z pamięcią co do osoby awansowanego J.Comneya. Co obecnie na to szanowne grono obrońców dobrego imienia Polski?[https://pl.blastingnews.com/swiat/2015/04/antypolska-wypowiedz-szefa-fbi-to-rozmyslna-niebezpieczna-rozgrywka-00356833.html].Racja ze sformułowaniem "nowe kłamstwa w miejsce starych".To się właśnie obecnie dzieje a ceną ma być ostateczne rozmycie polskiej suwerenności i niepodległości na rzecz obcych i przy udziale obcych i "samych swoich",także tych "częściowo zlustrowanych".Nie ma to nic wspólnego z poezją,a tylko i wyłącznie z grą interesów i powiązań.Na przykład jeden DT "rezygnuje z TTIP,drugi "DT" nie rezygnuje z CETA. A przecież zgodnie z definicją komuny @michael niekontrolowane ponadnarodowe korporacje prowadzą do zniewolenia.Przykładów jest wystarczająco wiele i to również pod egidą "dobrej zmiany" i jej neosłużb.I to szczególnie kronizmu euroazjatyckiego i hanzeatyckiego.Jeszcze co do broni informacyjnej(na przykład poezji?) to pamiętam pewien cytat:"zabijać śmiechem brzmiącym ze sceny".Czy Molier mógł przewidzieć stosowanie broni informacyjnej rozumianej jako gra informacją/dezinformacją w służbie prawdy/nieprawdy (i dowolnie przestawianą,"moderowaną" na światowej "scenie" tzw. massmediów) dla osiągnięcia celu (np. celu komuny NWO)? Śmieszni są ci,którzy uważają cżęściową prawdę za prawdę,która ze ścisłego punktu widzenia ma wymiar zerojedynkowy;cuda oczywiście są,ale nie na zawołanie reżimu terrorystów państwowych putina/cyryla/kadyrowa i wszystkich jego sojuszników "naszych i waszych".

  OdpowiedzUsuń
 18. Właśnie: "prywatyzacja prawdy" na użytek służbowych nadzorców pekariatu w celu wymuszenia niekorzystnych dla Polaków rozwiązań.Na przykład przyjęcia postępu patologii eurokołchozowej ["rezygnacja" z polskiej waluty na rzecz euro teuro,rezygnacja z polskich sił zbrojnych na rzecz "europejskiej organizacji zbrojnej",przyjęcie niekorzystnych rozwiązań podatkowych np.podatek katastralny,zwijanie polskiego górnictwa węglowego tłumaczonego socjotechniką pozorów "nowoczesności" - wszystko osłodzone propagandowymi cukierkami z serii programów "plus"(jednak bez programu cela+ i z kolaboracją z esbeckimi gremiami "ochrony" i "wyborów"] stowarzyszonej z patologią eurazjatycką ["nowy" jedwabny szlak,a raczej ścieżka do uznania komuny chińsko-rosyjskiej za "brata stransformowanego" ,więc godnego "partnera"]. Pozdrowienia.

  OdpowiedzUsuń
 19. Sailor,

  Nie martwi mnie ten rozdźwięk. Zastanawiam się raczej, jakimi metodami propagandy dzisiejsi apologeci Trumpa będą tłumaczyli jego kolejne posunięcia. Nie słyszałem bowiem, by jakikolwiek publicysta bądź ekspert rządowych „wolnych mediów” wycofał się z fałszywych i nietrafnych opinii.
  Ci ludzie podążają za partyjną narracją PiS i prezentują zestaw „jedynie słusznych” poglądów. Można się więc spodziewać, że – niezależnie od faktów i negatywnych następstw, do końca będą bronili bredni na temat Trumpa.
  Ocena, na którą zwrócił Pan uwagę jest wyjątkowo fałszywa.
  Wprawdzie Terlikowski, gorliwy obrońca „pojednania” polsko-rosyjskiego, który wespół z Cyrylem chciał ewangelizować Europę, orzekł niedawno, że „szatan boi się Trumpa”, to nie należy wierzyć w jego znajomość leków Księcia Ciemności. Trump, jako wzorzec dla chrześcijan jest kiepskim pomysłem propagandowym.
  Ten dwukrotny rozwodnik i satyr goniący za młodszymi panienkami, również w swoich biznesach nie kierował się żadną etyką. Ostatni przykład, to jego „Trump University”, na którym oszukał tysiące studentów, oferując im rzekomo naukę na temat handlu nieruchomościami. Ponad 6 tys osób wytoczyło mu zbiorowy pozew i w listopadzie 2016 Trump zawarł ugodę pozasądową, na mocy której ma wypłacić ponad 25 milionów dolarów odszkodowania.

  OdpowiedzUsuń
 20. Panie Przemku,

  Napisał Pan –„Z Chinami warto handlować i bogacić się jak oni. Podobnie jak w przypadku handlu z Rosją należy dokładnie sprawdzać, czy taki handel nie prowadzi do niekorzystnych skutków.”
  Problem w tym, że zastosowanie mądrej zasady zawartej w drugim zdaniu, powinno wykluczać jakiekolwiek kontakty handlowe z Chinami. Jeśli nawet komuś nie przeszkadza, że gro chińskiego badziewa, jakie zalewa świat jest produkowane przez więźniów-niewolników w obozach pracy, to jest racja ważniejsza. Środki, jakie chińscy komuniści uzyskują z interesów, nie służą rozwojowi tego państwa i są głównie przeznaczane na rozbudowę i modernizację chińskiej armii. W ostatnich latach Chińczycy wykonali ogromny skok technologiczny i znakomicie unowocześnili swoje siły zbrojne. Stało się tak nie tylko z powodu kradzieży (Chiny i Rosja przodują w tym procederze) zachodnich technologii, ale z uwagi na dopływ olbrzymich środków z handlu z Zachodem.
  Oznacza to, że kupując chińskie towary lub inwestując w Państwie Środka, wzmacniamy potencjał militarny największego wroga „wolnego świata”. Jeśli przyjąć perspektywę Golicyna, można założyć, że te pieniądze posłużą do stworzenia zabójczych narzędzi, które zostaną wykorzystane przeciwko głupcom bogacącym dziś zgraję komunistycznych bandytów.

  OdpowiedzUsuń
 21. wsojtek,

  Wielu ludziom wydaje się, że wystarczy przykleić sobie na czole nalepkę - „konserwatysta”, „prawicowiec”, by nad głową zajaśniała aureola świętości.
  Ten zabobon jest zbyt mocno osadzony w „środowisku patriotycznym”, by można było go zwalczyć racjonalnymi metodami. Tu nie pomogą żadne argumenty ani fakty.
  Nawet widok europejskich „konserwatystów” (od Orbana po Le Pen) „łaszących” się dziś do kremlowskiego bandyty, nie jest w stanie otrzeźwić ludzi zaczadzonych takim zabobonem.

  OdpowiedzUsuń
 22. Panie Aleksandrze.
  Podzielę się wielce znamienną zbieżnością, która zaskoczyła mnie w poniedziałkowy ranek, a która dotyczy Pańskiego tekstu.
  Pisze Pan: "Genezy fałszywej wizji, w której Rosję można „rozegrać” przeciwko Chinom należy doszukiwać się w koncepcji wyrażonej onegdaj przez Winstona Churchilla - o gotowości „sprzymierzenia się z diabłem, żeby tylko wypędzić szatana”. Zaledwie „diabłem” miał być wówczas Stalin, odpowiedzialny za śmierć blisko 200 milionów istnień. W opinii przywódców „wolnego świata” stanowił on mniejsze zagrożenie od „szatana” – Hitlera, winnego zagładzie prawie 60 milionów ludzi."
  Pański post przeczytałem w poniedziałek 23.01.
  Proszę spojrzeć na poniedziałkowe czytanie zawierające słowo Chrystusa, będące odpowiedzią na szemranie uczonych w Piśmie: " Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi."
  Nic do dodania. Amen. :-)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń

 23. Nikogo nie będziemy lustrować, tak tylko te szpargały przerzucamy...

  Jawor, jawor, jaworowi ludzie,
  Co wy tu robicie?
  Budujemy mosty, dla pana starosty.

  Tysiąc koni przepuszczamy,
  A jednego zatrzymamy!


  Onegdaj padło na tow. Olina, kiedy indziej na TW Greya (nawet dwukrotnie), wczoraj na gen. razwiedki Gromosława C. Który, jak podkreśla, nigdy nie był esbekiem.

  Wiadomo!!!


  OdpowiedzUsuń
 24. Narodowe Czytanie 2017

  Propozycje pana prezydenta - od Sasa do Lasa, czyli dla każdego coś budującego (narodową tożsamość, rzecz jasna) =>link:

  1. "Wesele"
  2. "Beniowski"
  3. "Pamiątki Soplicy"
  4. "Przedwiośnie"

  Ad 1, 2 - bezdyskusyjne arcydzieła
  Ad 3 - czysta żywa komuna
  Ad 4 - Cyt. za Łysiakiem: Rodzime ostrzeżenie przed "milczącymi psami" znajdujemy na kartach "Pamiątek Soplicy" Henryka Rzewuskiego, który ostrzegał Polaków w pierwszej połowie XIX stulecia: "Żadnemu takiemu, który by choć rok jeden Moskalowi służył, nie wierzcie (...), wypędźcie jego z waszej ziemi, bo nigdy z niego prawy Polak nie będzie".

  Ze strony Rzewuskiego była to typowa mimikra "cichego psa", gdyż on sam - straszliwy rusofil, agent Paskiewicza - był klasycznym "psem".


  W. Łysiak "Milczące psy"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Numerki się poprzestawiały:)

   3. Żeromski Przedwiośnie
   4. Rzewuski Pamiątki Soplicy

   Usuń
 25. Szanowny Gospodarz jak i wiekszość komentatorów zdaje się jednak zapominać o zadawnionym i nierozwiązanym w relacjach rosyjsko-chińskich problemie syberyjskim (obok wielu innych)

  Proszę przypomnieć sobie już chociażby fakt o zajęcia przez Moskwę na Chinach terenów na północ od rzeki Amur, co zresztą częto budzi kontrowersje co do chronologii.Wypada zatem podać dokładne dane. Otóż pierwotna umowa o zajęciu przez Moskwę wschodniej strony rzeki Amur została zawarta ze strony rosyjskiej przez generała – adiutanta MuURAWIEWA (sic) w Yichun (伊春);(w dokumentach z epoki: Ajchun), w maju 1858 roku. Umowa ta oznaczała granicę Rosji w ten sposób, iż oddawała temu krajowi lewy brzeg rzeki Amur. Formalnie „umowa pokojowa” z Chinami została przez Rosję podpisana w czerwcu 1858 roku. (ZA PRZYKŁADEM ROSYJSKIM DOPIERO POSZŁY STANY ZJEDNOCZONE, Francja i Anglia, które podpisały traktaty pokojowe z Państwem Środka kilka dni później. Na tej podstawie Cesarstwo Chińskie zostało „otwarte dla Europy, dla jej handlu, cywilizacji i swobodnego wyznawania religii chrześciańskiej”. Z informacją o podpisanym pokoju i zajęciu przez Rosję lewego brzegu Amuru został wysłany przez hrabiego Putiatina do Petersburga goniec - podpułkownik Martynow. Ten ostatni obył podróż z Tien-Tsin, przez północne Chiny, Mongolię i Syberię w ciągu 50 dni i przybył do Petersburga w dniu 7/19 sierpnia 1858 roku.

  por. http://szukajacprawdy.salon24.pl/656683,zajecie-przez-rosje-lewego-brzegu-amuru-na-chinach-maj-1858-roku

  Wydaje się, iż Chiny nigdy nie zrezygnowało z odzyskania tych ziem,a Rosja jest tam postrzegana tak naprawdę jako główny diabeł-zaborca (stąd to zainteresowanie polskimi wystawami historycznymi w Chinach). Problem relacji rosyjsko-chińskich jest niezwykle skomplikowany i- jakkolwiek są oczywiście mozliwe chwilowe sojusze- głęboko wątpię aby oba państwa były zdolne na stale utworzyć wspólny anteuropejski/antyzachdoni front. Tak naprawdę bowiem w świadomosci Chińczyków Rosja jawi się jako godny pogardy ZABORCA.

  OdpowiedzUsuń

 26. Gdybyż komunistom chińskim chodziło o dobro Narodu ...

  Elam, zdaje się, nie docenia siły przyciągania wspólnej ideologii. Do odrobienia zostaje lekcja z lektur Ściosa.

  OdpowiedzUsuń
 27. Ależ, z należytym szacunkiem, nikt nikogo nie atakuje - zwracam tylko uwagę na pewne oczywiste fakty z przeszłości,które jawnie rzutują na teraźniejszość i przyszłość - fakty, którym się NIE DA zaprzeczyć.

  Co zaś pan Kowalski pisze o chińskich komunistach i ich trosce (lub braku troski) o "dobro narodu" - to polecam analizę obecnego układu władzy w Chinach, opartego przecież na wprowadzonej przez Denga "merytokracji".
  Funkcjonuje tam bowiem od lat osiemdziesiątych "system rotacji na kierowniczych stanowiskach" Zgodnie z nim od czasów Jang Zemina, "sekretarz generalny KPCh" jest przewodniczącym (prezydentem) ChRL, przy czym pełni on też rolę szefa Komisji Wojskowej przy KC KPCh. Najistotniejsze jest jednak, iż WSZYSCY liderzy polityczni mogą teraz piastować kluczowe urzędy w Chinach wyłącznie przez dwie 5-letnie kadencje, aby potem odejść z życia publicznego. trzeba też dodać, iż niezbędnym warunkiem możliwości dojścia na szczyt jest tam obecnie sprawdzenie się w zarządzaniu publicznym. Z tego wynika,że np. każdy z członków 7-osobowego Stałego Komitet Biura Politycznego KC KPCh może zając tu funkcję pod warunkiem wcześniejszego pełnienia kluczowej roli w jednej z prowincji lub aglomeracji.
  W skrócie to jest system formalnie władzy komunistycznej oparty jednak nie na ideologii,ale wiedzy merytorycznej sprawdzonych administratorów, działających w imieniu umownego "dobra wspólnego".

  Stąd czwarta generacja merytokratów jak Hu Jintao i Wen Jiabao (2003 - 2013) jawnie oparła się w swoich programach już nie na komunizmie, ale na idei konfucjańskiej formuły budowy „harmonijnego społeczeństwa” (tzw. hexie shehui). Obecnie oczywiście , od marca roku 2013 mamy tam u władzy piatą już generacje merytokratów - z Xi Jingping i Li Keqiang na czele.

  Nie jestem specjalistą od Chin, biorąc jednak pod uwagę wskazane powyżej antymoskiewskie zaszłości historyczne (zakładaną mozliwość rewindykacji terytorialnej na Syberii/w Kraju Nadamurskim), a przede wszystkim technokratyczny charakter komunistycznej obecnie tylko z nazwy władzy chińskiej (borykającej się zresztą z całkowitą dewastacją środowiska naturalnego [stąd kupno ziemi poza Chinami]i krachem programu wyrównywania szans społecznych - a zatem mogącą stanąć w przewidywalnej przyszłosci wobec ogromnych zaburzeń społecznych) głęboko wątpię o rzeczywistej (nawet o charakterze instrumentalnym) współpracy chińsko-rosyjskiej.
  Oczywiście jak każdy, mogę się mylicc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Elam

   Wprawdzie wiem, np. z Beniowskiego - "jak jest niebezpiecznie z demokratami być nie dosyć grzecznie", jednak "niespecjaliście od Chin" gorąco polecam choćby tę pracę licealisty: KLIK

   W XIX w Chiny doświadczały znacznie poważniejszych rzeczy, niż "problem syberyjski" i jeśli mowa o zaszłościach historycznych, te dotyczą raczej stosunków z Zachodem (Anglia, Francja, Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone), niż z Rosją.

   Przyznaję, że szczerze mnie rozbawił passus o chińskiej "merytokracji konfucjańskiej". Dziękuję, ale zauważam, że u Putina takoż merytokracja "pełną mordą" (c)Jaszczur, w dodatku (jak tam) starocerkiewno-Cyrylowa.

   Pozdrowienia

   Usuń
  2. Szanowna Pani Urszulo Domyslna

   a) Nie wiem, dlaczego Pani mnie agresywnie i to na poziomie licealnym atakuje, mogę sie tylko domyślać; co zaś do demokratów / i Beniowskiego, no coż.....akurat kulą w płot
   b)? j.w.

   c)W XIX w Chiny doświadczały znacznie poważniejszych rzeczy, niż "problem syberyjski" - owszem po niewielkiej częsci -gradualnie,ze sie tak wyrażę, z tym że to problem syberyjski pozostał (a i mandżurski mógł -tak na marginesie: największy przekręt łapówkarski w historii - no i kto kogo mógłby zatem rozgrywać)

   d) no to proszę się śmiac dalej, "ku większej chwale Konfuciusza" (który to w swoich dziełach ani słowa nie napisał o kobiecie), jak by powiedział edukowany przedstawiciel tych 50 % społeczeństwa, które w coś obecnie w Chinach wierzy. No bo oczywiście nie ja.

   Pozdrawiam najserdeczniej

   Usuń
  3. Panie Elam,

   Nie dostrzegłem tu "agresywnego" ataku ze strony Pani Urszuli.
   Widzę natomiast, że dość obcesowo i niegrzecznie reaguje Pan na odniesienia do Pańskich komentarzy.

   Jeśli ma Pan do powiedzenia coś rzeczowego i związanego z tematem wpisu - chętnie wysłucham i odpowiem w tej samej konwencji.
   Jeśli zaś zechce Pan epatować nas mądrościami konfucjańskimi w dość niestrawnej postaci, proszę sobie darować ten trud.

   Usuń
  4. Wydaje się iz -wbrew sugestiom- nie bylem nigdzie niegrzeczny- tylko merytorycznie wskazałem ważkie argumenty- wystarczy prześledzić treść wpisów,

   A mowią one o kwestii dla mnie oczywistej oczywistej a mianowicie - ze a) zabór Kraju Nadamurskiego i zwiazane z tym konsekwencje na dzisiaj; b) obecna merytokracja chińska - w praktyce uniemożliwiają w mojej ocenie faktyczną długofalową prawdziwą współpracę chińsko-rosyjska. Tylko tyle i aż tyle.

   Usuń
 28. Panie Meewroo,

  Głęboko trafne jest to zestawienie. Można by zapytać - ile jest warta ludzka „mądrość”, jeśli zło próbuje złem zwyciężać?
  Błąd Churchilla, jak i błąd współczesnych mędrków od „strategii politycznych” polega na nierozpoznaniu istoty zła i stosowaniu jego fałszywej gradacji.
  Bo choć Hitler był zły i Stalin był zły, to Stalin był mniej zły od Hitlera, a zatem wybierzemy Stalina, jako „mniejsze zło”, by przy jego pomocy pokonać „zło większe”.
  Tak może sądzić tylko ten, kto nigdy nie stanął w prawdzie wobec pytania – „Jak może szatan wyrzucać szatana?”
  Jezus przypomina nam, że zło można pokonać tylko dobrem i ten, kto staje do walki przeciwko złu, nie wygra, póki „mocarza wpierw nie zwiąże”. Próba wykorzystania zła przeciwko złu, zawsze skończy się katastrofą – wybuchem kolejnych wojen, okupacją i konfliktami.
  Tak było z błędem Konrada Mazowieckiego, gdy sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie, tak zakończyła się walka Sowietów z Hitlerem i taki musi być też finał „wykorzystania” Rosji przeciwko Chinom.

  Pozdrawiam Pana

  OdpowiedzUsuń
 29. Pani Urszulo,

  Propozycje pana prezydenta skomentowałem przed dwoma dniami na Twitterze:
  „Przed rokiem proponowałem @AndrzejDuda Narodowe Czytanie Aneksu do Raportu z Weryfikacji WSI.Nie chciał. Dziś,w ramach propozycji zgłoszonych przez Pana prezydenta proponuję Mu lekturę "Wesela", od partii Chochoła,z aktu III,sceny 35.”

  Jak wiemy, ten wyśmienity fragment narodowej literatury zaczyna się od słów – „Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór…”

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Aleksandrze,

   Zamiast czytania ANEKSU zaproponowano narodowi lekturę WYKAZU fragmentów Zbioru Zastrzeżonego IPN. A w nim takie "rewelacje", że tu i ówdzie pojawia się akcja negowania realnego istnienia ANEKSU, a przynajmniej powątpiewania w wiarygodność dokumentu, który rozpętał Aferę Marszałkową.

   Wniosek?

   Były lokator Belwederu, były Marszałek Sejmu III RP - Bronisław K. może nadal spać spokojnie.

   Pozdrawiam

   Usuń
 30. Elam,

  Z pewnością, nie zapomniałem o Syberii. Ale też – za Golicynem – nie uważam tego przykładu za dowód rzeczywistych konfliktów chińsko-rosyjskich.
  Oddam najpierw głos Golicynowi:

  „Wiele czynników zostało przytoczonych jako te, które przyczyniły się do rozłamu. Lista obejmuje różnice rasowe i kulturowe między narodami rosyjskim a chińskim; eksplozję przyrostu naturalnego w Chinach; spadek wpływu ideologii komunistycznej; ponowne upominanie się o interesy czysto narodowe; oraz hegemonię czyli dążenie partii sowieckiej i chińskiej do dominowania nad innymi.
  Nikt nie może zaprzeczyć faktom istnienia różnic rasowych. Chińczycy ze szczególną skwapliwością wykorzystywali kwestię rasową do celów politycznych. Jednak różnice na tym tle nie stanowiły żadnej przeszkody, by w okresie 1957-59 rozwinął się najściślejszy z możliwych sojusz między Sowietami a Chińczykami, nie były też przyczyną utarczek chińsko-sowieckich między rokiem 1949 a 1955. Jeśli obecnie uważa się, że przyczyny rasowe miały ważki wpływ na powstanie rozłamu, to takie wnioski są zbudowane na dowodach, których dostarczyli sami Sowieci i Chińczycy przy okazji wzajemnej wymiany polemik w połowie
  lat sześćdziesiątych.
  Z tych samych przyczyn czyniono starania, by na nowo interpretować kampanię ws. ziem dziewiczych (nieużytków rolnych) Chruszczowa z lat 1954-56, jako wywołaną poważnym zaniepokojeniem Sowietów z powodu eksplozji demograficznej w Chinach i zamierzoną po to, by nie dopuścić w przyszłości jakiejkolwiek chińskiej ekspansji na Syberię. Jak słusznie wykazał profesor W. A. Douglas Jackson, motywy tej kampanii były wewnętrzne, sowieckie.”
  Tenże prof. Douglas Jackson, w książce Russo-Chinese Borderlands „Pogranicze rosyjsko-chińskie” na str. 91 podaje: „Salisbury również przypisuje Chruszczowowi program zagospodarowania dziewiczych i jałowych ziem, którego rezultatem było, w latach 1954-56, przeoranie milionów akrów nieużytków w zachodniej Syberii i w północnym Kazachstanie, oraz osiedlenie tam tysięcy Rosjan i Ukraińców, jako dowód sowieckich trosk o puste i ogromne syberyjskie przestrzenie. Program Chruszczowa, niezaprzeczalnie, miał polityczne podteksty, lecz przyczyny wymuszające jego realizację leżały bardziej w wewnętrznych warunkach w Związku Sowieckim, niż w problemie demograficznym ludności chińskiej”.

  Tyle Golicyn, na temat „zadawnionego i nierozwiązanego w relacjach rosyjsko-chińskich problemu syberyjskiego”.

  cdn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja zaś przypomnę, że współcześnie, z procesem osiedlania Chińczyków ma terenach Syberii, mamy do czynienia co najmniej od 1992 roku i gdyby dla Rosji sprawa ta stanowiła rzeczywisty problem, dawno zostałby rozwiązany.
   Zaszłości historyczne, o których Pan wspomina, wydają się nie mieć większego znaczenia dla obecnych relacji chińsko-rosyjskich.
   Putin natomiast chętnie sięga po narzędzia swoich poprzedników i wzorem Chruszczowa, w roku 2012 zapoczątkował program „rozwoju Syberii”, zlecając kilku ministerstwom przygotowanie projektów ustaw - o rozwoju Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Powstała wówczas specjalna spółka, podlegająca wyłącznie prezydentowi Rosji, mająca też wyłączne prawo do prowadzenia i nadzoru działalności gospodarczej w 16 podmiotach Federacji Rosyjskiej na wschód od Uralu.
   Nie miejsce tu, by opisywać, co wyszło (a raczej ile nie wyszło) z tych planów zagospodarowania Syberii.
   Zwrócę natomiast uwagę, że w roku 2015 Rosjanie wydzierżawili Chinom ponad 115 tysięcy hektarów ziemi na wschodzie Syberii. Umowa, dotycząca rozwinięcia na niej działalności rolniczej ma obowiązywać przez 49 lat. Jeżeli w ciągu trzech lat inwestycja okaże się sukcesem, Chińczycy będą mogli zwiększyć dzierżawę do 200 tysięcy hektarów.
   Takie decyzje pokazują, że lęk Rosjan jest w tej materii raczej umiarkowany.
   Pojawia się też pytanie – po co Chińczycy (którym ziemi raczej nie brakuje) mieliby „brać na głowę” problem z zagospodarowaniem niegościnnych terenów Syberii?
   Pan Jaszczur napisał kiedyś trafnie w jednym z komentarzy, że „Mandżuria, Daleki Wschód i Syberia to i dla Chin, i Rosji/Sowietów/Neosowietów strefy buforowe, których nie da się masowo skolonizować, z racji niekorzystnego klimatu i ukształtowania geograficznego. 10 metrów śniegu zimą, tyle samo błota latem, rzeki o układzie południkowym.”
   Jeśli co jakiś czas, prasę obiegają dywagacje na temat „konfliktu o Syberię”, biorę to na karb dobrze wykonanej roboty propagandystów.
   Czy „Chińczykom Rosja jawi się jako godny pogardy zaborca” – tego nie wiem. Wiem natomiast, że przed siedmioma laty, na dalekowschodnich obszarach Rosji zorganizowano manewry "Wschód 2010". Obserwatorzy chwalili wówczas Rosjan za „odwagę w wyznaczeniu hipotetycznego przeciwnika" . Ćwiczenia miały bowiem symulować obronę Syberii przed atakiem chińskiej armii. Dmitrij Miedwiediew, obserwując ćwiczenia z pokładu okrętu atomowego "Piotr Wielki" dziękował żołnierzom za " wysoki profesjonalizm " i orzekł, że „Rosja była i pozostaje wielką potęgą morską i jest gotowa do obrony swoich interesów". Jednak zdaniem wojskowych obserwatorów, manewry okazały się źle przygotowane, a rosyjscy dowódcy nie byli w stanie sprostać zbyt wygórowanym zadaniom. Nie dostrzeżono też postępów w modernizacji armii rosyjskiej.
   Przypominam o tym, bo dziennik "China Daily" zamieścił wówczas wielce charakterystyczną opinię jednego z analityków. Napisał on, że "Rosja potwierdziła właśnie, że nie jest jeszcze gotowa by bez walki poddać się Chinom”.
   Sądzę, że te słowa dość trafnie oddają istotę obecnych relacji między Moskwą i Pekinem. Jeśli pamiętać o zawartej niedawno umowie gazowej, w której Chińczycy wielokrotnie ograli Rosjan oraz deklaracja władz rosyjskich, iż gotowe są oddać ponad połowę udziałów w najważniejszych złożach ropy naftowej i gazu chińskim inwestorom, rzekomy „konflikt o Syberię”, jawi się jako kiepska inscenizacja.

   Usuń

   Usuń
  2. Tyle, że ten cytowany opis albo odnosi się do strony rosyjskiej (równie dobrze mógłby jeszcze poruszyć instalowanie Hebrajczyków na Syberii, ze wszystkimi tego konsekwencjami), albo opisuje działania chińskie z innej perspektywy. Nie odnosi się zaś do istoty poruszanego problemu.


   PS na marginesie- rozumiem,że piszemy zeby dojśc do czegoś co jest najbliżej prawdy. Nie chodzi tu bowiem -jak rozumiem- o jakiekolwiek "przepychanki" słowne, tylko o w miarę sensowne sprecyzowanie zagrożeń jakie mogą wyniknąć dla Państwa Polskiego.

   na marginesie II; nie pamiętam kto (czy na tym blogu?) słusznie zauważył,iż upadek Chin (od połowy XVII wieku) był skorelowany z upadkiem Polski. Bardzo ciekawa i warta analizy teza.

   Usuń
  3. Elam,

   Nie wiem, co i ile Pan zrozumiał z mojej obszernej odpowiedzi, ale chcąc oszczędzić Panu błędnego przekonania, jakoby Golicyn mógł pisać o Hebrajczykach informuję, że cytat pochodzi z książki Golicyna „Nowe kłamstwa w miejsce starych komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji” i znajduje się w części 2, rozdziale 16.
   Jeśli zaś interesuje Pana historia Chin, a nawet dostrzega Pan analogie z naszymi dziejami, proszę koniecznie opisać tę "ciekawą i wartą analizy tezę". Chętnie się zapoznam.
   Na moim blogu nie przewiduję dyskusji na tak dalekie tematy.

   Usuń
  4. Golicyn nie jest wszechwiedzacy, a o Hebrajczykach instalowanych na Syberii jest obszerna literatura.

   Obydwaj zostajemy przy swoich stanow-skach zatem. Rozumiem wobec powyższego ze temat Chin jest tym samym zamkniety. Przyjalem do wiadomosci.

   Usuń
 31. Odpowiedz na wspis z 20;18.

  Z całym szacunkiem i dla pełnego zrozumienia:

  a) brak znaczenia "zaszłości"- dla państw imperialnych (nawet jeśli wewnętrznie jak w przypadku Chin) i do tego żywiących się tradycja- tezę tę uważam nie do przyjęcia

  b) strefa buforowa - ze względu na kwestię strategiczną a przede wszystkim zasoby naturalne - w mojej ocenie Kraj Nadamurski/Syberia nie może być tak traktowany

  c) kwestia rosyjskiego diabła/zaborcy nie może "przejawiać się" obecnie w otwartej wojnie- to oczywiste, chociażby ze względu na "problem amerykanski". Przejawia się w kulturze- czymś bardziej jeszcze trwałym

  I na marginesie; ponieważ z założenia lubię poczytać (au rebours) co mówi Ławrow, polecam humorystyczny tekst z dzisiaj na temat rosyjsko-chinskich relacji wojskowych:
  http://english.chinamil.com.cn/view/2017-01/25/content_7467872.htm. Te peany (w znaczeniu starogreckim - jako pieśń wojów idacych na smierć) dają do myślenia.

  OdpowiedzUsuń
 32. Niewątpliwie."Prawacy i lewacy wszystkich krajów łączcie się".Do złudzenia naśladuje hasło "proletariusze wszystkich krajów łączcie się" w "miru mir".Dodam jeszcze coś.Swego czasu zniknięcie szyfranta Zielonki wiązano z udziałem chińskich służb.Nie wiem jednak na 100% czy ktokolwiek w sposób zawodowy weryfikował ten chiński trop.Natomiast wiem,że sposób organizacji obecnych(a nie historycznych) chińskich specsłużb jest podobny do organizacji służb russkich. To znaczy opiera się o zarządzanie pionowe.Podobnie zresztą odbywa się to w ramach obecnej administracji amerykańskiej.Po personaliach sądząc to personalia montujące neoreset. W pewnym miejscu widnieje następujący fragment dot.Konfederacji Barskiej:"Nigdy z królami nie będziem w aliansach/Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi".Dość zabójczo brzmi ten fragment,gdy obserwuje się ciąg faktów dotyczących sprzedajności magdalenkowych "elit",w tym neosłużb ochraniających deale z komuną NWO,częściową "prawdę" uznającą za "rację stanu" ochronę różnych dealów w tym z obcą agenturą "biznesmenów" "konsalnetowych"/"trezorowych"/"emitelowych" oraz euroazjatyckich/hanzeatyckich/neoresetowych. Przecież wszystkie te deale zarówno wewnętrzne jak i zagraniczne wzmacniają obcych suwerenów. A teraz z nieco innej beczki.Nie tak znowu dawno sprawę zniknięcia szyfranta Zielonki niektórzy wiązali ze sprawstwem chińskich specsłużb,które jak wiadomo z różnych źródeł są powiązane ze specsłużbami russkimi. Tu na przykład trasa "peregrynacji" Snowdena może być również pewną wskazówką. Trudno tym bardziej wytłumaczyć neosłużby "dobrej zmiany" w ochronie dealu "nowego" jedwabnego szlaku,w tym tzw.Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych i różnych innych chińskich akwizycji. Trudno również nie dostrzec,że media "nasze i wasze" usłużnie reklamując "puczystów" i napędzając im "koniunkturę pseudobuntowników" przy całkowitej bierności neosłużb "dobrej zmiany" dopuszczają do eskalacji "incydentów".Szczególnie,jeśli te "incydenty" są wymierzone w MON [http://fakty.interia.pl/polska/news-samochod-z-antonim-macierewiczem-ulegl-wypadkowi,nId,2342832].Kolejna inscenizacja czy coś znacznie gorszego? Powtórzę: Kedyw AK + NSZ zamiast ględzenia,celebryctwa i demagogii.

  OdpowiedzUsuń
 33. Elam,

  Udzieliłem Panu odpowiedzi - według wiedzy i umiejętności, starając się, by zawierała konkrety i fakty.
  W rewanżu chciałbym otrzymać podobną argumentację, nie zaś zbiór ogólników i dywagacji.
  Nie wiem, jakie jest Pana stanowisko w kwestii poruszonej w moim tekście, ale zgodzę się z jednym - temat jest zamknięty, ponieważ rozmową na tak jałowym poziomie nie jestem zainteresowany.

  OdpowiedzUsuń
 34. wsojtek,

  Po raz kolejny zachęcam Pana do edytowania komentarzy i proszę, by nie "wrzucał" Pan dziesiątków tematów w ogóle niezwiązanych z treścią tekstu.
  Z trudem "wydestylowałem" z tego jedno sensowne zdanie o tzw. Jedwabnym Szlaku.
  Jak wiemy, temat ten został podjęty przez B.Komorowskiego i jest intensywnie kontynuowany przez następcę.
  W jednym z komentarzy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich trafnie nazwano go "uniwersalnym narzędziem chińskiej polityki". Dodałbym, że jest to wspólne chińsko-rosyjskie narzędzie, doskonale dopasowane do planu ekonomicznego podboju Europy. Pokazuje ono, jak rzeczywiście wyglądają relacje Moskwy i Pekinu.
  III RP chętnie dołącza do tego projektu, a prezydent Duda wykazuje wiele inicjatywy w kontynuacji „komorowszczyzny”. Temu służyła jego podróż do Chin i rewizyta prezydenta Xi Jinpinga w Polsce.
  Zwrócę uwagę na pewne wydarzenie,
  W sierpniu 2016 A.Duda z honorami i wielką pompą podejmował w Polsce kazachskiego satrapę N.Nazarbajewa. Ośrodki partyjnej propagandy zapewniały nas wówczas o ogromnych korzyściach płynących ze współpracy z Kazachstanem.
  Rzecz jednak wyglądała bardziej smutno i prozaicznie.
  Wyborcy pana Dudy nie dowiedzieli się, że tenże Nazarbajew wezwał polskiego prezydenta do „zawarcia trójstronnego porozumienia z Rosją w/s korytarza transportowego". Informacji tej nie podały "wolne media". Znalazła się wśród doniesień jednego z mediów rosyjskich:
  https://rbth.com/business/2016/08/29/chinas-silk-road-may-push-poland-toward-reconciliation-with-russia_624945

  Do tego rodzaju "porozumień" sprowadza się projekt Jedwabnego Szlaku. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, mamy stać się "częścią globalnego projektu infrastrukturalnego".
  Nazarbajew przedstawił go, jako pomysł na „dostanie się z Kazachstanu do Polski i z powrotem”.
  Nie powiedziano jednak wyborcom, że ceną jest współpraca z Putinem i stworzenie kolejnej ( po rurociągu "Przyjaźń") przestrzeni eksterytorialnej.

  OdpowiedzUsuń
 35. Ależ proszę Szanownego Gospodarza (któremu zawsze ze względu na taką właśnie rolę zawsze należy się szacunek) - wbrew Pańskim sugestiom podałem fakty i konkrety, zaczynając od wpisów z 14,55 oraz 17,11. Podalem nawet daty, nazwiska, opis układu władzy, jej zasady przewodnie. Jeśli to dla Pana ogólniki- no to już Pańska sprawa. Nie opieram się przy tym na Golicynie tylko na zródłach.

  Tyle w temacie- z takich samych powodów jak u Pana.

  OdpowiedzUsuń
 36. Ależ ja doskonale wiem o tym,że "dobra zmiana" kontynuuje politykę gospodarczą komorry jeśli chodzi o russko-chiński kierunek.Wiem nawet,że ten kierunek ma jeszcze inne tradycje zgoła komunistyczne,o czym przekonuje np.historia "tajemniczej" firmy Chipolbrok SA.Wrócę więc najpierw do czasów komorry. Najpierw daty:PAD wygrywa "wybory" w II turze 24.05.2015r,PiS wygrywa "wybory" 25.10.2015 a PBSz oficjalnie tworzy rząd od zaprzysiężenia 16.11.2015r.Od tej chwili tyka zegar "dobrej zmiany".Co było w krótkim okresie "przed" i "po"? 7.10.2015r niewątpliwie po zapowiedzi ówczesnego min.Siemoniaka rozpoczyna się "bratnia wizyta" chińskich okrętów w Gdyni.Tzw. gawiedź manifestuje polsko-chińską przyjaźń przy Nabrzeżu Francuskim.By pozostać w ciągu faktów militarnych trzy fakty.16.11.2015 decyzją MON Macierewicza odwołany zostaje B.Pacek,już 7.12.2015r ówczesny rektor-komendant AON płk.D.Kozerawski przyjmuje wizytę chińskiej wojskówki;płk.D.Kozerawski to jeden ze współtwórców SPBN Komorowskiego.Na początku czerwca 2016r manewry Anakonda w rejonie Drawska i Węgrzyna obserwują russcy "obserwatorzy" wojskowi. Tyle kontynuacja wojskowa komorry przez "dobrą zmianę. Jak wyglądała kontynuacja gospodarcza? Ano tak.25.08.2015r rząd Kopacz zgadza się kosztem wniesienia 830mln$ wpisowego na akces do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;umowę podpisuje 9.10.2015r amb.M.Gajewski.18.07.2016r R.Pyffel,współzałożyciel i prezes Centrum Studiów Polska-Azja zostaje wicedyrektorem w RD ABII. Wicedyrektor R.Pyffel jest jednocześniebliskim współpracownikiem Instytutu Sobieskiego,w którym wykładowcą pozostaje dr W.Waszczykowski,obecny MSZ.W radzie tegoż instytutu zasiada m.in.P.Soloch obecny szef BBN,którego typował na to stanowisko "szogun" Bronisława K.W radzie IS zasiada również P.Szałamacha,bardzo pochlebnie wypowiadający się o dealu z ABII,a po "odwołaniu" z rządowego stołka lądujący miękko na stołku członka zarządu NBP. Inne podobne przykłady dotyczące chińskiego ekspansjonizmu w Polsce to działający od 1.02.2012r oddział I HSW jako LiuGong Machinery Poland,presje przejęciowe Alibaba(pan Jack Ma)na Allegro,na polski rynek pocztowy.28.10.2015r,to znaczy w trzy dni po "wygranych wyborach" parlamentarnych przez PiS i z nowym BBN Solocha(PAD) dochodzi do podpisania polsko-chińskiego memorandum.Wg.informacji gł.geologa kraju Sł.Brodzińskiego porozumienie dopracowywano w ciągu roku jako "test dla obu stron".Polska i Chiny mają wg. tegoż memorandum współpracować w zakresie metod szczelinowania złóż gazu łupkowego,metod gazyfikacji węgla,eksploatacji metanu i współpracy w ramach techniki górniczej. W czasie,gdy trwały gry w chińskiego konia trojańskiego w IIIRP,szef russkiego wertikala "konsolidował" specsłużby wokół finansowych aktywów od oligarchów po zwykłych Rosjan.Raczej nie jest możliwe do zaprzeczenia,że wspólny "biznes" ABII gdzie główną rolę odgrywa oprócz ChRL Rosja a współudziałowcem jest III RP,będzie chroniony przez nie współpracujące ze sobą "skonsolidowane" podobnie specsłużby. A zatem jak to jest z tym przerwaniem międzysłużbowej współpracy chińskich,russkich i "polskich" specsłużb?

  OdpowiedzUsuń
 37. OT

  Ciotka na plotkach w zaprzyjaźnionej rozgłośni i pytanie jak z Barei: "mój Boże, co ja bym zrobiła, gdyby to mój syn taki był?"

  Dostała kawy KLIK i dalejże labidzić nad rzecznikiem MON. Żeby było śmieszniej, sama jest "twarzą" PiS, ale podczas konferencji prasowych nie potrafi sklecić sensownej i spójnej wypowiedzi.

  Przepraszam za OT, Sir, ale WYSZEDŁAM Z NERW!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czas chyba się zatrzymał, to dlatego: Bania w Paryżu

   Usuń
  2. Ach, dziękuję!

   Vanitas vanitatem et omnia vanitas? ;-) klik

   Dzięki za Szpota, który jest tak przenikliwie śmieszny, że aż nie do wytrzymania. Dlatego pewnie jego wierszowanie w dużej dawce trochę (mnie) męczy, dobrze że dał streszczenie. "Bani" kompletnie nie znałam, doczytałam do wyczynów rozpasanego Carramby i dalej nie zmogłam. Jednak tego, co przeczytałam, wystarczyło.

   Nawet dla Sir Alexandra coś tam znalazłam :))
   Czyżby tym się inspirował nazywając bloga?

   Patrząc na portret Kartezjusza,
   Levy straszliwie się rozjuszał
   i syczał mściwie: „Jezuito!
   Już ja ci zniszczę to cogito!
   Rozdepczę je jak wstrętną żabę!
   O, znam ja strony twoje słabe
   i unicestwię jednym ciosem
   nędzne cogito wraz z Logosem!"


   Przecież to się aż prosi o lekką przeróbkę:

   O, znam ja strony twoje słabe
   i unicestwię jednym ciosem
   nędzne cogito wraz ze Ściosem!


   = = = = =

   To jak tam z tym było, Panie Aleksandrze? :)))

   Usuń
  3. A dla Pana, Panie Przemku GALERIA!

   Nazwałam ją "ELITY III RP".

   Jak tam trafiłam? Jasne, że po fragmencie:

   „Faszyzm nie przejdzie przez to łoże!
   Ja się z faszyzmem nie położę!”


   No z czym mi się to mogło skojarzyć, jak nie z tym? klik

   Pozdrowienia :-)

   Usuń
  4. Muza na szezlongu jak z obrazów Luciana Freuda :/

   Usuń
 38. Zachód jest zafascynowany Rosją, jak Psychiatra seryjnym mordercą. I to się odnosi nie tylko do komunistów, ale i do Rosji carskiej. Zwłaszcza chodzi tu o anglosasów. Rosja to nie jest przedmurze Europy, lecz Forpoczta AZJI!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Święta prawda!

   I nawet jak morderca chwyci za siekierę i coś tam psychiatrze poodrąbuje, chora fascynacja nie przemija. Pojąć tego nie umiem.

   Aha! Anglosaska to mały pikuś! Ci mają (przynajmniej do niedawna mieli) przebłyski otrzeźwienia. Widział Pan francuską?

   Pozdrawiam

   Usuń
 39. Dotychczasowy przebieg "reformy" Polski nie pozostawia wątpliwości, że chodzi przede wszystkim o przejęcie dostępu do kasy. Drugim celem jest "zamrożenie" Polski w światopoglądzie końca lat 80-tych: na poły peerelowskim, na poły wolnościowym.

  Poza tymi kierunkami działań rządzący nie mają naszej Ojczyźnie nic więcej do zaoferowania. Ziobro będzie naciskać na coraz surowszą penalizację wszystkich działań sprzecznych nie z interesem państwa, ale interesem partii rządzącej, będzie dostarczać mechanizmów prawnych do karania bieżącej i przyszłej opozycji. Morawiecki nadal będzie rozwalać gospodarkę naiwnymi działaniami "od góry", działaniami, które nie uwzględniają bezwładności i złych przyzwyczajeń, niekiedy nawet przyzwyczajeń zwyczajnie kryminalnych, aparatu skarbowo-ubezpieczeniowego. Błaszczak będzie tolerować przepoczwarzanie się milicji w policję (który to już rok trwa ta przemiana), a cała reszta ferajny będzie się odszczekiwać lub polować na dostęp do koryta przez trzecie ręce (coraz mniej się maskując).

  Prezes Kaczyński pozostanie dobrym, politycznym taktykiem i miernym inspiratorem rzeczywiście potrzebnych przemian. Bierze się to z niedoboru wiary w możliwości Polski, ale także z braków w myśleniu strategicznym i niskiej już, osobistej aktywności (polityka państwa wymaga poświęcenia mu znacznie większej energii psychofizycznej). To nie jest Piłsudski, to nie jest Mustafa Kemal.

  Jeśli chodzi o naszą politykę handlową, to nie mozemy się izolować. Nie ma takiej możliwości. Największe mocarstwo XV wieku, Chiny, wprowadziły politykę izolacjonizmu w obawie przed tym, iż jego cywilizacyjne i techniczne osiągnięcia wyciekną z kraju i posłużą przeciwnikom. Państwo, którego dziewięcioprzegrodowe okręty, trzy razy większe od Santa Marii dotarły do Ameryki na sto lat przed Kolumbem postanowiło, iż nie pozwoli się dogonić przeciwnikom i zamknęło granice. Historia pokazała, że to był ogromny błąd, za który Chiny zapłaciły ogromną cenę, ocierając się w pewnym momencie o zupełną utratę państwowości.

  Musimy prowadzić handel i politykę z wszystkimi, nawet z wrogami. Oznacza to, że musimy opracować państwową strategię prowadzenia takich działań i umieć tę strategię wyegzekwować. Nic takiego się nie dzieje. I tu jest zagrożenie. Nie możemy się zamykać, ale też nie możemy handlować nie posiadając jasnej i korzystnej dla Polski strategii handlowej.

  Tego rządu na taką strategię nie stać. Jako wielki sukces przedstawiane jest małe taktyczne zwycięstwo nad opozycją w postaci uchwalenia budżetu - co zapobiegło interwencji "międzynarodowych trybunałów". Nawet nie wiem jak to komentować. To przecież oznacza, iż po ponad roku rządzenia rządowi nie udało się przejąć pełnej kontroli nad aparatem władzy, w tym służbami mundurowymi.

  Heca, jaką jest ujawnienie "wykazu", pojawienie się praktyk niegodnych munduru oficerskiego (oficer trzymający parasol nad Misiewiczem, inne, podobne akty wazeliniarstwa), kolejne, póki co drobne skandale majątkowe - co nas czeka za 7 lat?

  To jest retoryczne pytanie, bo już dziś widać co nas czeka: Platforma bis w wydaniu bogoojczyźnianym, z antraktami na popisy partyjnych i rządowych szeryfów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. A ja z przekory (ale nie tylko) obstawiam Millerowe SLD. Z Madzią Ogórek w charakterze dowolnym. Mógłby to być zresztą świetny koalicjant dla # dobrej zmiany.

   Usuń
 40. Porażające jest dyletanctwo "dobrej zmiany" we wszystkich aspektach dotyczących bezpieczeństwa państwa.Od bezpieczeństwa zewnętrznego po bezpieczeństwo wewnętrzne.Porażające jest lekceważenie każdych ostrzeżeń,każdych głosów krytyki.Porażające jest ignorowanie każdych procedur bezpieczeństwa,także tych dotyczących zarówno transportu tzw. VIPów,jak i bezpieczeństwa zwykłych ludzi(od Casy przez 100410 po obecne zdarzenia).Porażające jest wciskanie propagandowego kitu zamiast wdrażanie prawdy jako propagandowej broni.Porażająca jest świętoszkowata poza "dobrej zmiany" mająca zastąpić realne działania na rzecz bezpieczeństwa państwa;to nie ma nic wspólnego z wiarą.Porażająca jest "skuteczność" neosłużb "dobrej zmiany" w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu grom operacyjnym wymierzonym przeciw suwerenności i niepodległości Polski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Wsojtku! Odwagi! Może będzie lepiej niż się nam dziś wydaje. I mnie dziwiło - teraz już mniej - że Pani Sz. apelowała by ,,dali im rządzić". Myślałem, że to objaw niepewności. Teraz zaś, po nieudanym puczu tak-zwanej opoz. - gdzie wielu Polaków dziwiło się niechęci użycia środków mocniejszych, jednak widać, że cierpliwość (w końcu rzadka cnota) przyniosła owoce znaczniejsze. Może więc mądre jest niestwarzanie ,,okazji do żalu" (I Czing!), by jednak Robić Swoje? Zgoda, poniekąd ślamazarnie i poniekąd nadal przy akompaniamencie często niewyparzonych uwag Prezesa. Ale lawirując pomiędzy możnymi (nie łudźmy się!) wrogami, niesprawdzonymi przychylnościami i dotkliwie Obecnymi już nowymi enigmami.
   NB. Jest prastare proroctwo (pamiętam je z lat 70-tych tamtego wielu), że w ostatecznej konfrontacji Rosja stanie po stronie Ameryki i przeciw Chinom, ze względów ... rasowych. (tak!) -- ale słuchajmy np. p. Jacka Bartosiaka; nie zaszkodzi.

   Usuń
 41. Odpowiedzi
  1. Pani Urszulo,

   Uwadze polskich odbiorców (może dlatego, że rządowe "wolne media" przemilczają ten temat) umyka inna, niezwykle ważna informacja.
   Oto od wielu dni FSB aresztuje osoby, w tym własnych ludzi, podejrzewanych o "przecieki" na rzecz amerykańskiego wywiadu.
   Wielu komentatorów zwraca uwagę, że ma to związek z ujawnieniem istnienia kompmateriałów na Trumpa.
   Tu niektóre teksty:

   https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/27/71314-mayor-forb-i-est-shaltay-boltay

   http://www.interpretermag.com/russia-update-january-26-2017/

   To rzecz niezwykle ciekawa, bo jeśli - jak zgodnie twierdzą rosyjskie przekaźniki i "konserwatywne" media III RP, żadnych kompmateriałów nie było, to czego dotyczy akcja FSB i dlaczego jest przemilczana przez owe media ?

   Pozdrawiam Panią

   Usuń
 42. WAŻNE!

  IPN ujawnił nazwiska esesmanów z Auschwitz. Niektórzy wciąż żyją.

  http://pamiec.pl/pa/form/60,Zaloga-SS-KL-Auschwitz.html

  http://www.truthaboutcamps.eu/th/

  OdpowiedzUsuń
 43. Jeśli pokłada(łe)m jakąś nadzieję w Trumpie to dlatego, że przy Clintonowej nie byłoby nadziei na nic tylko dalszy ciąg tego samego.
  Nadzieja polega(ła) na tym, że może palant z bandytą się kiedyś pożrą.
  Obecny porządek świata wydaje mi się tak obmierzły, że z chęcią popatrzyłbym na jego rozpad.
  Ale przyjaciele moich wrogów są moimi wrogami. Dotyczy to każdego kraju w Europie i na świecie bratającego się z Rosją i będzie to też dotyczyć USA jeśli Trump chce mieć z Rosją miłe stosunki.

  P.S.
  W polityce wewnętrznej moje hasło na 2017 rok to:
  Gnojki z PiSu i pisowskie lemingi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Marcinie,

   Mnie też mierzi i napawa wstrętem odwrócona rzeczywistość dzisiejszego świata. I nie pociesza, że "to już wszystko było" - i że wieki temu szlachetny książę Danii mówił do przyjaciół:

   - Świat wyszedł z formy:
   I mnież to trzeba wracać go do normy!


   A Zbigniew Herbert tak kończył "Przemiany Liwiusza":

   Mój ojciec wiedział dobrze i ja także wiem
   że któregoś dnia na dalekich krańcach
   bez znaków niebieskich
   w Panonii Sarajewie czy też w Trebizondzie
   w mieście nad zimnym morzem
   lub w dolinie Panszir
   wybuchnie lokalny pożar

   i runie imperium   (I POWSTANIE NOWE...???)


   PS. Zaczytałam się w "Przemianach" i już się dziś nie oderwę od "Hamleta".
   Wiersz, po raz nie wiem który wpisuję na Bezdekretu:
   bo jest cudowny
   i tu jest jego miejsce.

   Usuń
 44. Termin "wyborów" zgłoszony przez towarzystwo wzajemnej adoracji "świętych graali" na 11.listopada jest miarą upadku państwa POPiS+K+N.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. To jakiś obłęd!
   Mam nadzieję, że znajdą się przytomni, którzy do tego nie dopuszczą.

   Usuń
 45. Na marginesie "odstrzeliwania odstrzelonego" TW Bolka Wałęsy przez IPN. TVPinfo,31.stycznia 2017r ok.godz.10:15 fragment opinii senatora Żaryna,historyka."W latach 80. i 90.L.Wałęsa wymknął się spod wpływów esbecji"."Prawda","wymknął się" szczególnie w czasie współpracy przy obalaniu rządu premiera Olszewskiego w czasie "nocnej zmiany" i w czasie "obiadu drawskiego".Chyba,że ktoś twierdzi,że esbecja cywilna i esbecja wojskowa to nie mające ze sobą nic wspólnego "zbiory rozłączne" PRL/PRLbis,które nie posiadały(nie posiadają nadal) nad sobą firmowej "matki" KGB/GRU itp.współpracujących w wertikalu służbówek,np.Stasi."Transformacja" użyteczna sprzedajnemu kursowi obecnej kolejnej "dobrej zmiany" na "neohanzę" i na "eurazję".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Wsojtku,

   Pan prof. Żaryn nie takie rzeczy już mówił i robił, - w końcu to on zapraszał płk. P. Wrońskiego (onegdaj SB, aktualnie ??) - do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji naukowej poświęconej bł. ks. Popiełuszce (!)

   A że dosłużył się fuchy senatora PiS, musi najwyraźniej dąć w partyjną trąbę i uprawiać nowomowę # dobrej zmiany. W której nie da się powiedzieć "tak, tak, nie nie" - można najwyżej: "tak, ale..., "nie, choć z drugiej strony...".

   A już zupełnie niedopuszczalne jest przypominanie o Wojskowych Służbach Informacyjnych (WSI), a ich krytyka nigdy nie uchodzi płazem. Bo to jest, nieprawdaż, podważanie dobrozmianowej "racji stanu" i naruszanie tabu Okrągłego Stołu III RP.

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. wsojtek,

   Panu historykowi - senatorowi zadałbym tylko jedno pytanie - na podstawie jakich materiałów archiwalnych jest w stanie stwierdzić, że TW Bolek "w latach 80. i 90. wymknął się spod wpływów esbecji"?
   Bardzo chciałbym poznać takie materiały, bo te, które znam obecnie całkowicie przeczą wersji pana historyka.
   Pojawia się tu ciekawa kwestia- bo albo mamy do czynienia z fałszywą tezą polityczną, głoszoną przez senatora PiS albo z nieznaną ogółowi prawdą historyczną, odkrytą przez historyka Żaryna.

   Usuń
 46. PRZEMIANY LIWIUSZA

  Jak rozumieli Liwiusza mój dziadek mój pradziadek
  bo na pewno czytali go w klasycznym gimnazjum
  o mało stosownej porze
  gdy w oknie staje kasztan – żarliwe kandelabry kwiatów –
  a wszystkie myśli dziadka i pradziadka biegły zdyszane do Mizzi
  która śpiewa w ogródku pokazuje dekolt oraz boskie nogi do samych kolan
  albo Gabi z wiedeńskiej opery w lokach jak cherubin
  Gabi z zadartym noskiem i Mozartem w gardle
  czy w końcu do poczciwej Józi ucieczki strapionych
  bez urody talentu i większych wymagań
  a więc czytali Liwiusza – poro kwiatostanów –
  w zapachu kredy nudy nafty którą zmywano podłogę
  pod portretem cesarza
  bo był wówczas cesarz
  a imperium jak wszystkie imperia
  zdawało się wieczne


  Czytając dzieje Miasta ulegali złudzeniu
  że są Rzymianami lub potomkami Rzymian
  ci synowie podbitych sami ujarzmieni
  zapewne miał w tym udział łacinnik
  w randze radcy dworu
  kolekcja cnót antycznych pod wytartym tużurkiem
  więc za Liwiuszem wpajał w uczniów pogardę dla motłochu
  bunt ludu – res tam foeda – budził w nich odrazę
  natomiast wszystkie podboje wydawały się słuszne
  znaczyły po prostu zwycięstwo tego co lepsze silniejsze
  dlatego bolała ich klęska nad Jeziorem Trazymeńskim


  dumą napawały przewagi Scypiona
  śmierć Hannibala przyjęli z niekłamaną ulgą
  łatwo zbyt łatwo dali się prowadzić
  przez szańce zdań ubocznych
  zawiłe konstrukcje którymi rządzi imiesłów
  wezbrane rzeki wymowy
  pułapki składni
  – do bitwy
  o nie swoją sprawę


  Dopiero mój ojciec i ja za nim
  czytaliśmy Liwiusza przeciw Liwiuszowi
  pilnie badając to co jest pod freskiem
  dlatego nie budził w nas echa teatralny gest Scewoli
  krzyk centurionów tryumfalne pochody
  a skłonni byliśmy wzruszać się klęską
  Samnitów Gallów czy Etrusków
  liczyliśmy mnogie imiona ludów startych przez Rzymian na proch
  pochowanych bez chwały które dla Liwiusza
  niegodne były nawet zmarszczki stylu
  owych Hirpinów Apulów Lukanów Uzentyńczyków
  a także mieszkańców Tarentu Metapontu Lokri


  Mój ojciec wiedział dobrze i ja także wiem
  że któregoś dnia na dalekich krańcach
  bez znaków niebieskich
  w Panonii Sarajewie czy też w Trebizondzie
  w mieście nad zimnym morzem
  lub w dolinie Panszir
  wybuchnie lokalny pożar


  i runie imperium

  - -

  OdpowiedzUsuń
 47. AD MERITUM => CHINY

  "Liberalna" (wg niektórych "konfucjańsko-merytokratyczna") Chińska Republika Ludowa:

  Fragmenty relacji H. Shen z GPC:

  "W Chinach obchodzony jest właśnie Chiński Nowy Rok. To najważniejsze święto dla Chińczyków obchodzone w gronie rodzinnym. Można powiedzieć, że atmosferą przypomina nasze Boże Narodzenie. W tym roku komunistyczna władza w Państwie Środka postanowiła przywitać Nowy Rok w specyficzny sposób i pokazać jak walczy z chrześcijaństwem.

  W wigilię Chińskiego Nowego Roku ok. 30 chińskich aparatczyków z pałkami w rękach wtargnęło do kościoła protestanckiego w mieście Zhengzhou, w Henan (jedna z chińskich prowincji o największej liczbie chrześcijan) i doszczętnie go zdemolowała. Kilka dni wcześniej lokalne władze wydały nakaz całkowitego zburzenia świątyni.[...]

  Zniszczenie kościoła w prowincji Henan przypomniało tylko o trwającej w Chinach nowej fali walki z chrześcijaństwem. Rozpoczęła się ona z chwilą dojścia do władzy prezydenta Xi Jinpinga, który ogłosił kampanię „sinizacji religii”, mającej polegać na tym, że kościoły m.in. za pomocą symboli muszą się dostosować do „kultury i społeczeństwa chińskiego, będącego pod władzą komunistyczną”. W 2013 r. w dokumencie nr 9 (dokument ten miał być tajny, ale dzięki dziennikarce Gao Yu trafił do zachodnich mediów), czyli okólniku z instrukcjami dla członków partii komunistycznej, wśród „niebezpiecznych trendów” w Państwie Środka wymieniono rosnące w siłę chrześcijaństwo.

  Burzenie świątyń, usuwanie z nich krzyży (nawet poprzez palenie ich – sceny rodem z okresu rewolucji kulturalnej) to nie jedyne oznaki wojny komunistycznego reżimu w ChRL z chrześcijaństwem. [...]"

  http://niezalezna.pl/93131-smutny-poczatek-chinskiego-nowego-roku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Urszulo,

   Nie przypadkiem, Pani Hanna Shen została uznana przez ekipę "dobrej zmiany" za osobę niepożądaną podczas wizyty chińskiego satrapy Xi Jinpinga.
   Przypomnę, że w czerwcu 2016 r., na prośbę strony chińskiej, uniemożliwiono Pani Shen udział w spotkaniu premier Szydło z chińskim prezydentem.
   Tak dalece władze III RP zabiegają o "strategiczne partnerstwo" z chińskimi bandytami, że bały się własnej dziennikarki.

   Inna ciekawa sprawa, to milczenie nad efektami wizyty A.Dudy w Chinach.
   Przez wiele dni rządowe "wolne media" zapewniały nas o wspaniałych efektach tej wizyty i korzyściach ze współpracy chińsko-polskiej. Minęło sporo miesięcy i nie słychać o jakichkolwiek sukcesach dyplomatycznych pana prezydenta.
   Za to skwapliwie ukryto informację, że Andrzej Duda nie podpisał wówczas (zapowiadanego szumnie) kontraktu na dostawy przez KGHM miedzi na rynek chiński. Szkoda natomiast, że nie podano, ile chińskich majtek, koszulek itp. chłamu zaleje polski rynek, dzięki "inicjatywie" pana prezydenta.

   Usuń
 48. Panie Aleksandrze,

  Oto odpowiedź szefa IPN na Pańskiego tweeta nt TW Bolka:

  Za TVR:

  Dzisiejsze potwierdzenie oczywistej oczywistości, czyli faktu, że Lech Wałęsa to TW "Bolek" już wywołało strach wśród obrońców byłego prezydenta Polski (na razie na Tweeterze, ale mogą przecież wyjść na ulice). Bez obaw, jak powiedział szef IPN Jarosław Szarek "Nie zamierzamy usuwać Lecha Wałęsy z historii Polski; ocena Lecha Wałęsy ulega zmianie".

  I tyle naszego, cośmy się pośmiali...

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A w radiowej Trójce Jan Lityński rozbrajał tę bombę Kornelem Morawieckim. Madame prowadząca pomagała co sił Panu Jankowi, a p. Morawiecki był w swoijej ocenie tyleż stanowczy, co w argumentach nieporadny.

   Zaczął się tedy czas dostrajania Wałęsy do roli Kmicica: "po 1977 urwał się bezpiece i był niezłomny". Pan Janek porównał p. Wałęsę również do świętych Piotra i Pawła.

   Więc, Pani Urszulo, przywołany przez Panią Kohelet okazał się proroczy.

   Usuń
  2. Pani Urszulo,

   Nawet przez chwilę nie spodziewałem się, by ludzie "dobrej zmiany" mogli chcieć rewidować fałszywą historię PRL-III RP.Sami ją przecież tworzyli i tworzą.
   Hucpa z Wałęsą jest zatem wykorzystywana jedynie do emocjonalnych "pyskówek" i propagandowego "zadęcia". Dla elektoratu PiS to wystarczy.
   Ten rząd nigdy nie odważy się podjąć inicjatywy dokonania generalnych zmian w podręcznikach szkolnych i wykreślenia z nich Wałęsy, jako "legendarnego przywódcę strajku z 1980 roku i założyciela Solidarności" (z dzisiejszych bredzeń prezydenckiego ministra Dery).
   Oznacza to, że kolejne pokolenia młodych Polaków będą karmione esbeckimi łgarstwami, zaś kapusie i zdrajcy otaczani nienależnymi honorami.
   TW Bolek powinien nie tylko zniknąć z podręczników, ale mieć odebrane wszystkie odznaczenia i ordery i zostać skazanym na historyczną infamię. Tylko wówczas dzisiejsze "badania historyczne" miałyby sens, gdyby prowadziły do systemowych zmian i burzenia mitów III RP.

   Pozdrawiam Panią

   Usuń
  3. Panie Przemku,

   Do św. Piotra i Pawła???

   Coś mi się przypomniało...

   Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lity%C5%84ski

   [Jan Lityński] Jako kilkuletnie dziecko podczas uroczystości Narodowego Święta Odrodzenia Polski (22 lipca 1952) wręczał kwiaty Bolesławowi Bierutowi. Scenę tę zarejestrowała Polska Kronika Filmowa.

   Myślę, że od czasu tego wstrząsu Lityńskiemu trwale zablokował się CUN.

   O panu Kornelu M. wypowiadać się nie będę; od kilku lat mam "jasność w temacie".

   I bardzo proszę: tylko nie Kmicic, tylko nie Kmicic!

   Jak mus, to niech już będzie Bbb.. Bbabinicz :)

   Pozdrawiam

   Usuń
  4. Panie Aleksandrze,

   Jak może być inaczej, skoro sam pan prezes J. Kaczyński wraz ze śp. Bratem, krótko, bo krótko, ale na wysokich stanowiskach (szef Kancelarii, szef BBN) z TW Bolkiem (wówczas prezydentem III RP) współpracowali?

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  5. Pani Urszulo,

   Nie mam pretensji do obu Kaczyńskich, że z Wałęsą współpracowali i można chyba tak powiedzieć, ze dopomogli jemu zdobyć Urząd Prezydenta.Wtedy 27 lat temu myślę, że mogli naiwnie wierzyć, ze mimo wszystko Wałęsa opowie się przeciw komunistom. Wałęsa ich bardzo szybko się pozbył i w jakimś wywiadzie powiedział bezczelnie, że "pozbył się ludzi małego formatu".
   Trzeba też dodać, że panu Krzysztofowi Wyszkowskiemu też można postawić zarzut, że nie pogonił od razu LW jak tylko zorientował się z jakim indywiduum ma do czynienia, a zorientował się bardzo szybko. Bardzo to przykra historia i nauczka dla potomnych aby pod żadnym pozorem w ruchach związkowych, narodowych, społecznych nie tolerować marnych postaci. Prędzej czy później odwrócą się i pójdą na współpracę. Przez ten błąd naiwnej kalkulacji liderów Solidarności ktoś taki jak Wałęsa wyrósł na ikonę.

   Usuń
  6. ?

   Nie wyrażałam pretensji, Panie Sailorze. To było tylko zrezygnowane przytaknięcie Panu Aleksandrowi i nawiązanie do przyczyny.

   Niemal wszyscy byli "umoczeni", także ci, którzy od wiosny (prezydent) i jesieni 2015 (rząd) tworzą nową nomenklaturę. Co nie znaczy, że ta stara przestała się liczyć. Przecież "nowi" z góry się zastrzegają (IPN, PiS), ze nie zamierzają jej tknąć. Więc będzie jak zwykle: trochę esbecji - trochę opozycji, czyli po dawnemu:

   "SAMI SWOI, POLSKA SZOPA".

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 49. Panie Aleksandrze,

  Może to nie na temat pana artykułu, jeśli będzie pan chciał może pan usunąć mój post. Pytanie mam o rezygnację generała Gocuła z funkcji Szefa Sztabu Generalnego, a także o inne rezygnacje z funkcji dowódczych. Jak je Pan ocenia? W internecie jest duży jazgot w tej sprawie przeciwko ministrowi Macierewiczowi. Osobiście myślę, ze pewna wymiana na stanowiskach po 8 latach rządzenia PO jest konieczna. Czy także w przypadku Szefa Sztabu Generalnego, tego nie wiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. sailor,

   To bardzo dobra wiadomość, bo każda zmiana personalna związana z decyzjami B.Komorowskiego i jego zaplecza, ma pozytywne znaczenie.
   Decyzja jest tym lepsza, że już po dymisji gen.Różańskiego pozwoliłem sobie wyrazić na TT życzenie - teraz kolej na Gocuła :)
   Ten nominant Komorowskiego został szefem SG WP w związku z tzw.reformą systemu dowodzenia - nonsensem wymyślonym przez "stratega" Kozieja. Logicznym jest, że z powodu fiaska owej reformy i zmian dokonywanych przez ministra Macierewicza, również nominanci poprzedniej ekipy powinni opuścić stanowiska. Tych zmian w MON jest i tak zbyt mało.
   Na marginesie. Odejście gen.Gocuła to dobra wiadomość dla tych, którzy potrafią zrozumieć istotę konfliktu na linii prezydent-szef MON.
   A.Duda, w maju 2016 powierzył ponownie Gocułowi szefostwo SG. Była to decyzja (nie jedyna) związana z kontynuacją polityki B.Komorowskiego. Pan Duda ma ogromne zasługi na tym polu. Sądzę, że już wówczas minister Macierewicz widział innego oficera na tak ważnym stanowisku. Upłynęło jednak pół roku i realna dobra zmiana stała się możliwa.

   Usuń
 50. Z Twitera AŚ:

  Aleksander Ścios@SciosBezdekretu

  Nie chciał @pisorgpl rozliczyć ubeków i agentury,więc ubecy i agentura zamierzają rozliczyć @pisorgpl. Zagadka - skąd pochodzi ten projekt?


  _________________________________________


  Zagadka na TT już rozwiązana. Projekt obalenia rządu PiS pochodzi ze strony Stowarzyszenia SOWA =>LINK

  Ciekawe, kiedy to dotrze do świadomości kierownictwa PiS, które szykuje się na dwie kadencje, a tu już wiosną może być "po ptakach"?

  Pan Macierewicz wprawdzie już wczoraj poważnie przestrzegał: Ten pucz to była tylko próba, będą znacznie gorsze! =>LINK - ale kto by tam Macierewicza słuchał? Jego się głównie "zwalcza"...

  Zresztą teraz w PiS (i "zaprzyjaźnionych redakcjach") wszyscy są tak zajęci wzajemnym odznaczaniem się, galami i balami, że głowy nie mają do starego zrzędy!

  = = = =

  Bal na Titanicu, Panie Aleksandrze?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pani Urszulo,

   Prawda, to szaleństwo wzajemnego odznaczania (znane w komunie jako syndrom "rączka,klapa,goździk") uniemożliwia zajmowanie się realnymi problemami.
   Ale też - czy PiS i jego media chcieliby zwracać uwagę na tak nudne sprawy, jak plany mocodawców "opozycji"? I po co mieliby to czynić, jeśli i tak zagwarantowali owej "opozycji" całkowitą bezkarność?
   Autorstwo "projektu ustawy dezynfekcyjnej" (bo tak została nazwana na forum byłych esbeków) dość łatwo określić na podstawie niepowtarzalnego stylu literackiego.
   Kto pamięta moje publikacje z lat 2008-2009 i późniejsze nt. stowarzyszenia Pro Milito i stow.Sowa, ten miał okazję poznać kwiecisty styl niejakiego płk."Kruka" Ociosanego.To bardzo reprezentatywna retoryka dla pewnych środowisk.
   Ogólnie też wiadomo, że nie ma pod polskim niebem większych patriotów i obrońców demokracji, od byłych esbeków i tzw. oficerów "wojskówki". Dowodzi tego piękna "preambuła" owego projektu ustawy.
   Rzecz była nawet zabawna, gdyby nie fakt, że dotyczy środowiska posiadającego realne wpływy - również na formacje siłowe.
   Co z tym zrobi PiS i jego media - niewiele mnie obchodzi. Sygnalizuję takie (i wiele innych działań) by przestrzec ludzi rozumnych przed łatwym optymizmem.
   Np. ta strona - http://www.igiifp.byethost12.com/Informacje%20i%20komunikaty.html
   jest cenną skarbnicą wiedzy o działaniach różnych "opozycjonistów".
   W normalnym kraju, byłaby też pod czułą uwagą kontrwywiadu.

   Czytałem wypowiedź ministra Macierewicza i nie muszę chyba dodawać, że całkowicie ją podzielam. Już w styczniu 2016 roku, w tekście „SAMOBÓJSTWO W OBRONIE DEMOKRACJI” sformułowałem opinię, że „jeśli nawet nastąpi dziś wyciszenie kombinacji i chwilowa zmiana retoryki, to doświadczenia płynące z reakcji PiS-u zostaną z pewnością zapamiętane i spożytkowane” oraz prognozę, iż celem ówczesnej kombinacji było „zainicjowanie procedury obalenia tego rządu i w najbliższej przyszłości należy się spodziewać powtórzenia sprawdzonego scenariusza.”
   Powtórzyłem to w niedawnym ostrzeżeniu "Trzeci test" z grudnia 2016.
   Co więcej można zrobić?
   Niech się bawią.

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 51. Wracając do Donalda Trumpa. Na Twitterze wspomniał pan, że Trump stąpa po cienkim lodzie wtedy gdy Newt Gingrich skrytykował CIA. W takim razie jakiego scenariusza możemy oczekiwać? Czy znaczyłby to, że CIA może w jakiś skrytobójczy sposób pozbyć się Trumpa. Czy raczej należałby oczekiwać czegoś w rodzaju impeachmentu? Przy większości republikańskiej w Kongresie będzie to chyba bardzo trudne.

  OdpowiedzUsuń
 52. Odnośnie Chin.
  1. Z jakim innym państwem na świecie jest Chinom najbardziej po drodze jeśli chodzi o długofalową strategię?
  Mimo mojej ograniczonej wiedzy na temat zaszłości historycznych i innych spraw pomiędzy tymi największymi krajami na świecie, wydaje mi się, że tym państwem dla Chin jest Rosja. I nikt inny.

  2. Prawda o Chinach. Jeśli chcemy znać prawdę o Polsce i być uczciwi wobec siebie to (na przykład, bo przykładów jest mnóstwo ale ten najbardziej pasuje): dnia 04.06.1989 w Polsce było jedno wielkie oszustwo, zdrada i podłe gnojki u władzy. Jak zakłamanym krajem jest Polska świadczy już choćby obowiązująca powszechnie bujda na ten temat, której przecież uczą już chyba w szkole. Inna prawda o Polsce to prawda o 04.06.1992.
  A gdybyśmy chcieli poznać prawdę o Chinach i na dodatek ją otwarcie głosić, tak jak uczciwy cywilizowany człowiek robić powinien. Dnia 04.06.1989 było w Chinach wielkie morderstwo, masakra niewinnych ludzi. Te fakty i zakłamane milczenie rzutują przecież na dzisiejsze Chiny nie mniej jak cały gnój sprzed lat rzutuje na dzisiejszą Polskę. A przecież kłamstwa Chin są jeszcze większe (różnica skali!) niż kłamstwa o Polsce, z gupim Bolkiem jak wisienką na torcie.

  Jeśli chcemy być uczciwi wobec siebie to nie da się o tym zapomnieć. A pamiętam, że dyskusja na ten temat była już dawno temu: jakie to nie moralne, że Zachód handluje z Chinami i nikt nie upomina się o prawa człowieka albo Tybet.
  Niestety, już choćby dlatego żeby być w tej całej awangardzie rozwoju nie da się uniknąć interesów z Chinami. Kto w imię prawdy zrezygnuje z interesów z Chinami? Nikt.
  Pozostaje tylko cena do zapłacenia Złemu: w takim razie nie mówmy a nawet nie myślmy o sobie, że jesteśmy szlachetnym narodem, który wyznaje jakieś wyższe wartości, albo broni wolności naszej i waszej. Tak jak wszystkie inne państwa liczymy tylko na biznes.

  Tak się kiedyś zastanawiałem. Jeśli w Polsce i Europie np. spawacz w stoczni otoczony jest opieką służb BHP, zdrowotną i socjalną, to wszystko dużo kosztuje. Wyobrażam sobie, że w Chinach spawacz może nie mieć nawet maski, butów rusztowania albo podestu. Zrobi wszystko za przysłowiową miskę ryżu, w razie wypadku jego rodzina nawet się nie dowie a na jego miejsce przyjdzie 10 innych. Może nie jest aż tak źle, ale i tak nie da się konkurować według zdrowych reguł z konkurentem, który nie jest związany żadnymi regułami. Na krótką metę korzystanie z niewolniczej pracy w Chinach się opłaca, na długą metę to się musi skończyć źle.

  A odkładanie prawdy na później albo na nigdy, np. w imię obrośniętego mafijnymi interesami jedwabnego szlaku, też nie przyniesie dobrych owoców.

  Czy A. Duda zająknął się ze swoim chińskim gościem rok temu w czerwcu o jakże łączącym nas wspólnym temacie daty 04.06.1989 ? Gdyby ci ludzie byli uczciwi to trudno sobie wyobrazić bardziej istotny temat we wzajemnych relacjach niż kłamstwo tej daty. Podłość ludzi polega jednak na tym, że przez najbliższe 50 lat nikt nigdy tego tematu nie podejmie. W imię wzajemnego biznesu.

  Nie będziemy przecież umierać za Chiny Ludowe…


  P.S. W 2011 roku odwiedzili mnie zaprzyjaźnieni Duńczycy. Mówiłem im, że podejrzewam zamach 100410. By unaocznić im poziom możliwych kłamstw w tej sprawie zastanawiałem się, czy powiedzieć, że my w Polsce wiemy np. iż Wałęsa to kapuś, który był związany tajemnicą płatnej współpracy z komunistyczną securitate w Polsce i dlatego cała transformacja to kłamstwo i kontrolowany zabieg komunistów. Nie powiedziałem im tego bo pomyśleli by, że sorry boy, ale political fiction ma jednak jakieś granice, nie dajmy się zwariować bo Polska to Chopin, JPII i Wałęsa. Czyli mówienie czegoś tak nie pojętego jak prawda o TW Bolku zmniejszyłoby moją wiarygodność w ich oczach gdyż kłamstwo o Wałęsie jest tak bardzo zakorzenione w dosłownie całym świecie.

  Jak odkręcać takie kłamstwa nie mówiąc prawdy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pamiętam też że masakra na Tienanmen była wykorzystywana jako dowód na to jakim wielkim sukcesem dla Polski był 04.06.1989 czyli nowa umowa TW ze swoimi prowadzącymi.
   Na tym polega też komunistyczne wypaczenie pojęć. To jak z kawału o Stalinie: dobry Pan, mógł przecież zabić a tylko oszukał i okradł. W ten sposób zbudowano m.in. mit Jaruzelskiego. Łaskawie pozwolili nam dalej żyć w ich państwie.

   Usuń
  2. Zupełnie przypadkowo natrafiłem dziś w PR2 na omówienie książki Liao Yiwu "Za jeden wiersz. Cztery lata w chińskim więzieniu". Nie słuchałem od początku ale omawiający stwierdzili, że podobne opisy znamy trochę z relacji z sowieckich gułagów i niemieckich obozów koncentracyjnych a podwójną grozę budzi to, że te są tak nieodległe czasowo. I że nie ma powodu by przypuszczać iż coś się w Chinach od czasu opisanego w książce zmieniło (1989-93 r.)
   Audycji jeszcze nie ma jeszcze na stronie.
   O książce:
   https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/za-jeden-wiersz
   (...) Na świecie ukazało się niewiele tak szczegółowo i doskonale opisanych anatomii terroru wobec opozycji oraz milczenia, jakie zachowuje wolny i demokratyczny świat.
   20 stycznia 2017 Ewa Glubińska, szuflada.net

   Usuń
 53. Muszę przyznać,że dość dziwnie wygląda rozwiązanie zagadki Gospodarza.Ja raczej twierdzę,że to wspólnota różnych "sów" m.in.również niemieckich spod znaków "szybkich węży"(quicksnake)czy też zrzeszonych w FSSM. Wracając do tematyki chińsko-russkiej to oczywiście wiem,kim jest pani H.Shen np. pamiętająca o zbrodniczej polityce chińskiej wobec protestujących z Tiananmen czy Tybetańczyków.I znów dostanie się "dobrej zmianie" w osobie MSZ Waszczykowskiego.Jak to jest,że ambasadorem w Pekinie pozostaje M.Gajewski m.in.po moskiewskiej szkole? Kim w zasadzie jest osoba M.Gacy dyrektora generalnego WBH w Tajpej,który w radiowym organie chińskiej propagandy(CRI)propagował dość obrotowe poglądy? Dlaczego w składzie personelu WBH nie ma na przykład pani H.Shen? To oczywiście pytania retoryczne.Można odnieść obecnie nieodparte wrażenie kontynuacji komuny pt."Rocznica NATO w amb.RP"[https://beijing.mfa.gov.pl/zh/news/photogallery/nato15;sessionid=F4C8A1F4E3CA4B0E9B2476526C7D71F.cmsap2p].

  OdpowiedzUsuń
 54. Pod artykułem "NATO kontra Rosja.Trwa walka o Bałkany Zachodnie" mordor cenzury prewencyjnej przepuścił jeden krótki komentarz dot.aktualiów czyli węgierskiej putiniady i trumpizmu. Po czym umieścił prezentację MON ws. grupy V4. Wielka szkoda,że nie przypomnieli artykułów o spółdzielni NATO (czyli historii NATObis) oraz jego gospodarczego odpowiednika czyli EWGbis.

  OdpowiedzUsuń
 55. En Marche! citoyens... ??

  Co Pan o tym sądzi, Panie Aleksandrze?

  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/04/could-mr-perfect-emmanuel-macron-frances-next-president/

  Dlaczego 3 miesiące przed wyborami koncertowo odstrzelono Fillona i wynaleziono fircyka, pardon, bankstera Emmanuela? Ma wygrać Le Pen? =>klik

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 56. Z dużą uwagą przeczytano tzw. odpowiedź BBN Solocha esbekowi z FSSM Zd.Czarneckiemu. Poza oczywistym zwróceniem uwagi przez Gospodarza na aspekt niedoczekania się odpowiedzi na petycje ws. przywrócenia śledztwa prok.A.Witkowskiemu uderzyło mnie solochowe szalbierstwo.A raczej odczytane "między wierszami" zawoalowane grożenie środowisku górniczemu we fragmencie dot.wyroku TK z 12.grudnia 2012r.To haniebne,że pozorując dobrozmianową "deubekizację" w ten sposób rozgrywa się wojnę przeciw oddolnej inicjatywie ponad 120 tys.górników czynnych,przeciw "starej strzesze" i przeciw ich rodzinom. Tymczasem sami tuczą esbeckie firmy dopuszczane do przetargów państwowych(BBN/KP PAD).Neosłużby dalej tuczą esbecję,a nawet TW Bolka Wałęsę.Mam na myśli fuchy recenzentów z ABW "dobrej zmiany";wystarczy wejść na ich stronę.Dalej mafia togowa wypuszcza zdrajców w osobie Mazguły,bo tak odczytuję wyrok "w zawiasach" i specjalnie łagodny(a przez to błędny moim zdaniem) paragraf użyty przez prokuratora podległego MSPG Ziobro.Mało tego-neosłużby "dobrej zmiany" przyzwalają na kolejną peregrynację udowodnionego TW Bolka na Ukrainę i na przyznanie temu zdrajcy tytułu "profesora honorowego" uniwersytetu kultury w Kijowie...

  OdpowiedzUsuń
 57. Panie Aleksandrze,

  Bardzo proszę o opinię na temat wywiadu "amerykańskiego stratega", chodzi mi zwłaszcza o tę konkluzję:

  Putin daje się Chińczykom rozgrywać jak dziecko. Wyszedł na idiotę, z czego dobrze zdaje sobie sprawę. Rosyjski prezydent jest w trudnej sytuacji, to właśnie czyni go tym bardziej niebezpiecznym.

  http://wpolityce.pl/swiat/326167-amerykanski-strateg-rosjanie-musza-zrozumiec-ze-jesli-gwardyjska-armia-pancerna-przybedzie-do-polski-to-tu-zginie-i-straca-kaliningrad-wywiad

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 58. OT => do Pana Bartłomieja Misiewicza!

  Panie Bartku, proszę się trzymać i wracać szybko z przymusowego urlopu. Jest Pan świetnym szefem gabinetu, rzecznikiem prasowym MON i odważnym, pracowitym chłopakiem. Pan min. Macierewicz powinien Panu drugi medal przypiąć, a nie - po PiS-owskiemu - "ukrywać"!

  Aha! Tylko fryzurę proszę nieco zmienić. Bez przedziałka i "napuszenia" - zdjęcie z TT - było znacznie lepiej. :)

  Pozdrowienia

  OdpowiedzUsuń
 59. Z cyklu Niedzielne bajania geopolityczne na kanapie w dużym pokoju, Ad. analizy Petersena.

  Wizja konfliktu rosyjsko-chińskiego, w którym Chiny zabierają Rosji olbrzymie połacie Syberii i inne krainy aż po Ural, wygląda mi na bardzo atrakcyjną… dla Polski.
  W ogóle czy może być coś korzystniejszego niż konflikt największych bandytów?

  Chiny, choć są krajem zawładniętym przez najpodlejszych drani nigdy nie były i nadal nie są bezpośrednim wrogiem Polski, w odróżnieniu od Rosji. Dlatego, gdybyśmy puścili wodze fantazji i przewidywali taki konflikt to stworzyłby on idealną okazję do… rozbioru Rosji. Jednoczesny, a najlepiej 17 dni [sic!] po ataku Chin, atak z Zachodu na Rosję skończyłby się tak jak dla nas w 1939 – Rosjanie nadawaliby komunikaty: „z Polakami (w koalicji z kilkoma krajami) nie walczyć…”

  Sęk w tym, że np. z obecnym urzędnikiem, który zajmuje stanowisko prezydenta raczej nie wykorzystalibyśmy takiej okazji. Jako, że rządzą nami cioty i *upy wołowe, na dodatek zakłamane (do usunięcia) spodziewałbym się raczej tworzenia koalicji z ruskim bandytą dla „obrony chrześcijaństwa” czyli obrony tego bandyty.

  Kto wie, może Rosja grając swoją KGBowską cerkwią, konserwatywnymi wartościami i mając sojusznika w Watykanie zabezpiecza się zawczasu w ten sposób przed zagrożeniami z wszelkich innych kierunków niż Zachodni zakładając wszystkim długofalowy „chrześcijański szantaż” – jest już przecież uznanym, niezbędnym sojusznikiem do walki z islamskim terroryzmem.

  Zadanie najgłupszego prezydenta USA w historii (©Ścios): obrona świata, a faktycznie Rosji, przed Chinami?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ok. Jak już Chiny będą większe o Syberię, to niewątpliwie staną się niekwestionowaną potęgą (komunistyczną) - i co na to "najmądrzejszy", szanowny Komentatorze? Polska zacznie dozbrajać Tybet? ;)

   Usuń
 60. Marcin Ís

  "Sęk w tym, że np. z obecnym urzędnikiem, który zajmuje stanowisko prezydenta raczej nie wykorzystalibyśmy takiej okazji".

  Sedno sprawy, Panie Marcinie. I zapewne przyczyna wytypowania właśnie tego człowieka na najwyższe stanowisko.

  Z ogromnym zażenowaniem czytałam aż nieprzyzwoicie skwapliwą odpowiedź prezydenta Dudy skierowaną do esbeckich/wsiowych meneli na ich "ustawę dezynfekcyjną":

  Aleksander Ścios · @SciosBezdekretu

  Tysiące Polaków podp. pod petycją ws. ks. Jerzego nie doczekało się odp. @AndrzejDuda. Autorzy projektu tej "ustawy dezynfekcyjnej" - http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2017/01/USTAWA_o_PIS.pdf - otrzymali odp. natychmiast - http://www.fssm.pl/uploads/media/odpowiedz_prezydenta_rp.pdf

  ---------------------------

  Jakby ktoś mu nakazał...

  OdpowiedzUsuń
 61. Pani Urszulo,Panie Marcinie, Panie wsojtek,

  Na Pani pytania i kilka kwestii poruszonych w Państwa komentarzach, postaram się odpowiedzieć w nowym tekście. Już wkrótce.

  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. A witajże nam, witaj, miły Hospodynie :))

   Bo zaczynałam się obawiać, że już Pan z tego Twittera nie wyjdzie!

   Na nowy tekst cieszymy się jak zwykle, choć ten pod którym komentujemy jest naprawdę doskonały. I jeszcze coś: od początku mnie korci żeby zapytać skąd taki tytuł? Bo że "głupi tygrys" to rozumiem, ale dlaczego "chińska małpa"?

   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Pani Urszulo,

   Może dlatego, że pewna chińska mądrość mówi -"należy być małpą siedzącą na drzewie, która patrzy jak biją się tygrysy."

   Pozdrawiam

   Usuń


 62. Link i cytat. Dość niepokojący:

  http://wpolityce.pl/polityka/326286-jaroslaw-kaczynski-spotkal-sie-z-premierem-fico-slowacja-jest-dla-nas-bardzo-waznym-partnerem-mamy-wspolne-interesy

  Prezes Kaczyński w wywiadzie dla węgierskiego tygodnika „Heti Valasz” ocenił, że istnieją poważne oznaki powstawania przeciwwagi dla Brukseli w Europie Środkowo-Wschodniej.

  W Europie Środkowo-Wschodniej powstały rozmaite kompleksowe projekty. Na przykład stworzenia wspólnego bezpieczeństwa energetycznego, które rozciągałoby się na region ograniczony Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Mogę też wspomnieć o już urzeczywistnionej chińskiej inicjatywie nazywanej 16+1, czyli porozumieniu o współpracy między Pekinem i państwami Europy Środkowo-Wschodniej

  — oświadczył Kaczyński.

  Jak ocenił, wszystko to już stwarza pewną przeciwwagę dla „dążeń w Europie ukierunkowanych na pełną hegemonię”.


  OdpowiedzUsuń
 63. Nie zauważyłam Pańskiego wczorajszego tweeta :)

  Pomysł "wybitnego strategia" @pisorgpl, by wespół z Orbanem i Fico robić "konserwatywną rewolucję" w UE, musi wywoływać wesołość na Kremlu.

  OdpowiedzUsuń