Nie będziemy razem, bo nie ma przyzwolenia na zdradę o świcie i na fałsz przekraczający ludzką miarę. Nie możemy być razem, bo nasz gniew jest dziś bezsilny, gdy zabrano nam tylu niezastąpionych. Nigdy nie będziemy razem, bo pamiętamy - kto siał nienawiść i chciał zebrać jej żniwo.

wtorek, 22 kwietnia 2008

OBROŃCY KONSTYTUCJI

Nikt nie potrafi tak dobrze wykorzystać instytucji państwa prawa, jak ci, którzy mieli je w głębokim poważaniu. Dotyczy to pospolitych przestępców jak i panów oficerów byłych WSI. Dlatego nie zdziwiła mnie informacja, że grupa 18 zuchów z tej formacji skierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zgłaszając zarzuty naruszenia kilkunastu przepisów Konstytucji i umów międzynarodowych, w ustawach likwidujących WSI, a powołujących wywiad i kontrwywiad wojskowy i ustanawiających Komisję Weryfikacyjną.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,5145360.html?skad=rss

Jestem nawet zdziwiony, że dopiero teraz, po upływie pół roku od objęcia władzy przez czcicieli WSI, panowie oficerowie decydują się na tak oczywisty krok. Od kilku miesięcy trwały, bowiem działania, mające zapewnić powrót tych najwyższej próby profesjonalistów.

Już 9 listopada 2007r. grupa posłów SLD, pod kierunkiem nieocenionych panów Zemke i Kalisza , złożyła do TK wniosek, zawierający identyczne zarzuty jak wniosek 18 zuchów z WSI. Ilość wymienionych we wniosku artykułów Konstytucji, jakie miały być pogwałcone przez ustawy likwidujące WSI i powołujące nowe służby, musi budzić najwyższe uznanie.

http://lid.kluby.sejm.pl/test/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=29

Zupełnie naturalne dla środowiska komunistów, działanie w obronie uciśnionych agentów, spotkało się z równie naturalną życzliwością i pomocą ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ta wielce zasłużona organizacja, od wielu miesięcy prowadzi kampanię na rzecz obrony byłych ubeków, agentów i panów oficerów z WSI. Na stronie głównej Fundacji widnieje menu, zawierające szczegółowe informacje na temat Lustracji, Raportu WSI i Deubekizacji oraz wiadomości, jak ta organizacja pomaga pokrzywdzonym ofiarom niepodległej Polski. Wszystko to w ramach programu – Prawa Człowieka, a Rozliczenia z Przeszłością.

http://www.prawaczlowieka.pl/przeszlosc-rozliczenia/display-28.html

Grupa naszych 18 dzielnych zuchów i ich adwokat, nie musieli się specjalnie nagłowić nad wnioskiem do TK, bo całą robotę wykonali na ich rzecz prawnicy Komitetu Helsińskiego.

20 marca br. skierowali oni do TK - „Opinię prawną w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm z dn.9 listopada 2007r.”, działając jako tzw. „przyjaciel sądu” - amicus curiae.

Jeśli ktoś chciałby się upewnić, kogo przyjacielem jest Komitet Helsiński, może zapoznać się z w/w dokumentem: http://www.hfhrpol.waw.pl/przeszlosc-rozliczenia/pliki/amicus_K51_07_2.pdf

Opinia prawników Komitetu jest w 150 % zgodna z wnioskiem posłów Kalisza i Zemkie, przy czym owe dodatkowe 50% należy zaliczyć na poczet sympatii, jaką prawnicy Komitetu darzą posłów lewicy. Szczególne miejsce w piśmie „przyjaciela sądu” przypadło panu Jerzemu Markowi Nowakowskiemu, którego przypadek wygranego w I instancji procesu, podaje się za wzór prawidłowego orzecznictwa sądowego, podkreślając jakoby proces ten wykazał „odpowiedzialność MON za działania i zaniechania Komisji Weryfikacyjnej WSI „

W piśmie Komitetu znalazło się miejsce nawet dla Salonu24 – a to za przyczyną następującego stwierdzenia : „Wyrok ( ws.Nowakowskiego) spotkał się z silną reakcją społeczną i odzewem w mediach” . W przypisach do tego wątku wymienia się wystąpienia publicystyczne, a w nich : http://wojciechsadurski.salon24.pl/65532. i całą gamę jedynie słusznych komentatorów.

Przyznam, że poczułem się bardzo niedowartościowany faktem, że szacowny Komitet nie zamieścił linku do mojego wpisu na ten temat - NOWAKOWSKI - FALKOWSKI - o sprzątaniu.

Jestem natomiast dziwnie spokojny o los wniosku, złożonego dziś przez zuchów z WSI. Poparcie, jakie sobie zapewnili od komunistycznych posłów i „niezależnej, apolitycznej organizacji broniącej praw człowieka” pozwala przypuszczać, że są dobrze przygotowani na swój ostatni bój. Stosując nomenklaturę bliską ich sercu, można powiedzieć, że osłona kontrwywiadowcza została przeprowadzona na najwyższym poziomie.

Również od strony personalnej, bo przecież członkami Komitetu Helsińskiego są tak zacne postaci jak: Teresa Bogucka, Marek Edelman, Zbigniew Hołda, Wojciech Maziarski, Marek Antoni Nowicki i pan Marek Safian – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Nie chce nawet przypuszczać, że głos poparcia od organizacji - „przyjaciół sądu”, której patronuje sam pan Prezes, mógłby zostać pominięty przez Trybuna Konstytucyjny.

Tym bardziej, że do szlachetnego grona obrońców polskiej Konstytucji dołączyli dziś wysokiej klasy fachowcy z WSI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz